Privacy Tools

Privacy in uw onderneming

Sirius Legal beschikt over bekwame advocaten die uw onderneming kunnen bijstaan in de naleving van de regels omtrent bescherming van persoonsgegevens.

We komen graag bij u onderzoeken of u klaar bent voor de omschakeling naar de nieuwe privacynormen en voorzien maatwerk voor uw onderneming.

 


Interne opleiding

De nieuwe Privacyverordening voert een heel aantal nieuwe concepten en verplichtingen in. Om snel te oriƫnteren in de toekomstige wetgeving en uw bedrijfsstructuur klaar te stomen voor 2018, komen we graag intern toelichting geven bij de rechten en plichten bij de verwerking van persoonsgegevens.


Audit, Advies & Assessment

Wilt u een doorlichting van uw verwerkingshuishouding? U bent van plan om een bepaalde verwerking te implementeren? Of u weet dat een bepaalde verwerking een hoog risico met zich mee draagt en u wilt een assessment doorvoeren?

We bekijken graag met u wat nodig is om u in regel te stellen in functie van uw ondernemingsstrategie.


Data Protection Officer

In bepaalde gevallen dient u een functionaris aan te stellen die advies verleent omtrent de privacywetgeving en die toezicht houdt op de naleving ervan. Deze functionaris kan een werknemer zijn, maar ook een externe adviseur.

Wij staan graag ter beschikking voor ondersteuning op vlak van privacy en verwerking van persoonsgegevens.


Administratieve & Gerechtelijke Procedures

Werd een klacht neergelegd bij de Privacycommissie? Of een procedure werd ingeleid bij een rechterlijke instantie?

Wij kunnen onze functie als advocaat ten volle laten spelen in de bijstand als uw raadsman bij administratieve of gerechtelijke procedures.


Voor meer info contacteer