Luxefabrikanten winnen belangrijke slag: Advocaat-Generaal steunt verbod op online verkoop via Amazon

In het kader van een decennialange strijd hebben de luxemerken die hun imago willen beschermen positief nieuws vernomen. Advocaat-Generaal Nils Wahl steunde op 26 juli 2017 de mogelijkheid voor producenten van luxeproducten om de verkoop via derde platformen te verbieden. Europese retailers zouden zich dus niet kunnen beroepen op het Europees recht om alsnog dergelijke producten aan te bieden via Amazon of Ebay.

Feiten

Coty Germany is een van de grootste producenten van luxueuze cosmetica in Duitsland. Coty draagt de exclusiviteit van haar producten hoog in het vaandel. Parfümerie Akzente distribueert al vele jaren de producten van Coty Germany als erkend detailhandelaar, in fysieke verkooppunten en via internet. De onlineverkoop vindt zowel plaats in haar eigen webshop als op het alom bekende Amazon. Deze manier van verkopen is in strijd met een beding in de exclusieve distributieovereenkomst tussen beide bedrijven. De beperking op distributie in hun overeenkomst betrof enkel de verkoop via derde platforms, maar niet via de eigen webshop. De juridische vraag die gesteld werd door het Oberlandesgericht aan het Hof van Justitie was of dergelijke beperking conform de EU-regels is omtrent de passieve verkoop.

Mening Advocaat-Generaal

De mening van de Advocaat-Generaal is dat dergelijke clausule niet in strijd is met artikel 101 VWEU indien er voldaan is aan drie voorwaarden. Vooreerst moet het verbod gemotiveerd zijn vanuit een objectieve redenering. Verder moeten de regels op een uniforme en niet-discriminatoire manier toegepast worden. Ook moet het verbod niet verder gaan dan wat noodzakelijk zou zijn om de kwaliteit en het imago van de luxeproducten te kunnen vrijwaren. Wahl benadrukte hierbij dat Akzente geen absoluut verbod opgelegd werd op online verkoop. Enkel derde platformen kwamen in het vizier van dit verbod omdat, volgens het Duitse bedrijf, deze geen absolute zekerheid kon bieden over de kwaliteit van de levering.

Wahl steunde hierbij Cody door te stellen dat de E-commerce zich nog in een vroeg stadium bevindt. Indien platformen als Ebay en Amazon meer maturiteit vertonen in de toekomst, zal een verbod eventueel strijdig kunnen zijn met de Europese wetgeving, aldus de Advocaat-Generaal.

Conclusie

Het is uitermate belangrijk op te merken dat deze mening niet bindend is voor het Hof van Justitie. De rol van de Advocaat-Generaal is er enkel om onafhankelijk een juridische oplossing aan te bieden. Er wordt verwacht dat het Hof hier zich definitief over gaat uitspreken voor het einde van het jaar.

Vragen over e-commerce of distributierecht?

Bart Van den Brande staat u graag te woord op bart@siriuslegal.be of op 0486 901 931.

Artikel geschreven door onze zomerstagiaire Bob Beazar