Alle info over privacyrecht op één plek verzameld

PrivacyMeldplicht datalekken, privacy shield, nieuwe Privacyverordening of Algemene Verordening Bescherming Persoonsgegevens, rechtzaken tegen Facebook, …

U werd de voorbije maanden overspoeld met nieuws over privacy en databescherming en het aantal vragen dat bij ons binnenstroomt over privacy-gerelateerde issues is sinds begin 2016 niet meer bij te houden.

Om u als ondernemer zo goed mogelijk te informeren over uw rechten en plichten op vlak van privacy en data protection, hebben we besloten om specifieke privacypagina’s toe te voegen aan onze website.

U vindt hier in de aanloop naar de inwerkingtreding van de nieuwe Privacyverordening in mei 2018 alle nieuws, analyses, tips en tricks en informatie die uw organisatie nodig heeft om volledig voorbereid en veilig met data van klanten en prospects om te gaan onder de huidige én onder de toekomstige wetgeving.

We zorgen ook voor een lijstje met plaatsen waar u onze advocaten de volgende maanden kan horen spreken over privacyrecht en voor links naar websites met nuttige informatie over privacyrecht.

Lees er alles over op onze privacypagina’s