Bijzondere regeling voor muziek op werkvloer

Sabam en Simim, de collectieve beheersvennootschappen die de verschillende spelers uit de muziekindustrie vertegenwoordigen, voeren een nieuwe tariefregeling in voor het spelen van muziek op de werkvloer.

De verschuldigde vergoeding is niet meer uitsluitend gebaseerd op het aantal werknemers, zoals tot nu toe wel het geval was.  Vanaf nu is een verlaging van het verschuldigde bedrag voorzien op basis van de oppervlakte van de publieke bedrijfsruimtes of op basis van het feit dat een deel van het personeel om bepaalde redenen geen muziek kan beluisteren.

Al sinds november 2009 onderhandelen Sabam en Simim gezamenlijk onder de naam “Unisono” over een vergoeding voor het afspelen van muziek op niet-publieke werkplekken  met de vertegenwoordigers van de Belgische bedrijfswereld en een en ader mondt nu dus uit in een nieuw tarief.

(Bron:Belga)