Binnenkort betere bescherming voor Europese filmproducties als het van de Europese Commissie afhangt

De Europese Commissie lanceerde vorige week een voorstel tot wijziging van de Richtlijn Audiovisuele Mediadiensten als onderdeel van zijn Digital Single Market strategie.  Het voorstel beoogt onder andere om in de EU geproduceerde content te promoten door on demand services voor film en tv-reeksen ertoe te verplichten om minstens 20% van hun aanbod te laten bestaan uit Europese producties.  Volgens de Commissie moet de voorgestelde wijziging in artikel  13 van de richtlijn leiden tot  ‘a more level playing field in the promotion of European works by obliging on-demand services to reserve at least 20% share for European works in their catalogues and to ensure adequate prominence of such works.’

Een en ander betekent dat streaming services als Netflix, Amazon en Apple TV minstens 20% van hun catalogus zouden moeten inruimen voor Europese producties, maar de vraag is of deze voorgestelde verplichting erg relevant is als we vaststellen dat bijvoorbeeld Netflix nu al ruim meer dan 20% Europese films en series aanbiedt.

On-demand services zullen daarnaast ook verplicht worden om een financiële bijdrage te doen aan Europese producties, hetzij rechtstreeks, hetzij via een erkend filmfonds.

Enkel kleinere aanbieders die onder een -nog te bepalen- omzetdrempel blijven zouden vrijgesteld worden van zowel de 2o% regel als de financieringsplicht en bovendien kunnen nationale lidstaten vrijstellingen verlenen als ‘such requirements would be impracticable or unjustified by reason of the nature or theme of the on-demand audiovisual media services.

Een en ander is een voorstel totb wijziging van de richtlijn en binnen de Commissie voorziet met de effectieve goedkeuring en inwerkingtreding niet voor eind 2018, begin 2019.

Vragen over mediarecht?


For more information contact