Binnenkort nieuwe regels voor aanbieders van audiovisuele mediadiensten

Op 6 november 2018 heeft de Raad van de Europese Unie de gewijzigde Audiovisuele Media Diensten Richtlijn  aangenomen. Deze nieuwe regels zijn van toepassing op aanbieders van TV diensten, maar ook op aanbieders van video on demand en video sharing platformen. Sirius Legal informeert u over de belangrijkste nieuwigheden.

Achtergrond
De oorspronkelijke Audiovisuele Media Diensten Richtlijn dateert uit 2010. In 2016 echter nam de Europese Commissie het initiatief om de Richtlijn aan te passen gelet op het toenemende aanbod van onder meer videostreamingsproviders. De bedoeling van de nieuwe richtlijn is om een level playing field te creëeren tussen enerzijds de traditionele mediadiensten zoals TV en de nieuwe diensten zoals video on-demand services, video-sharing platforms, en de audiovisuele content op social media netwerken. Men wil daarbij de gebruikers beter beschermen, innovatie aanmoedigen en Europese audiovisuele content promoten.

Belangrijkste wijzigingen
Eén van de belangrijkste wijzigingen is de uitgebreidere bescherming van kijkers -en in het bijzonder minderjarigen- tegen aanzetten tot haat, haatcampagnes en het aanzetten tot terroristische aanslagen en andere misdrijven onafgezien van het platform waarop de audiovisuele content wordt bekeken, aan de hand van het invoeren van een aansprakelijkheid voor TV-zenders én aanbieders van video on demand en video sharing platformen (zoals bv. YouTube).

Daarnaast moet de gewijzigde richtlijn ervoor zorgen dat de culturele diversiteit van audiovisuele content wordt gevrijwaard en dat de Europese content wordt gepromoot. In dit kader zullen aanbieders van on-demand audiovisuele media ervoor moeten zorgen dat 30% van hun catalogus bestaat uit Europese content.

De Richtlijn voorziet ook in meer flexibiliteit voor televisie advertising. In plaats van de huidige 12 minuten per uur, kunnen TV-zenders zelf vaker kiezen wanneer reclame wordt uitgezonden met een maximum van 20% va de zendtijd tussen 6uur en 18uur en idem tijdens prime time van 18uur tot 00uur. Echter, de regels voor reclame gericht op minderjarigen en die ongezonde voeding promoot zullen worden verstrengd.

Tot slot voorziet de Richtlijn in het versterken van de rol van de Europese regulator voor de audiovisuele mediadiensten (ERGA) teneinde de samenwerking tussen de verschillende mediadiensten in de lidstaten beter te coördineren.

Wanneer treedt de richtlijn in werking?
De richtlijn treedt in werking op de 20e dag na de bekendmaking ervan in het Publicatieblad van de EU. De lidstaten hebben 21 maanden om de richtlijn om te zetten in nationaal recht.

Meer informatie over de gewijzigde Audiovisuele Mediadiensten Richtlijn of over mediarecht in het algemeen? Contacteer Freekje De Vidts via freekje@siriuslegal.be of 02/721 13 00