Blog Media en reclame

27.09.2021 Bart Van den Brande

Strengere regels voor telemarketing in Nederland

Nederland heeft deze zomer de regels rond telemarketing in haar Telecommunicatiewet aangescherpt. In de toekomst gelden voor telefonische marketing dezelfde regels als voor elektronische marketing: geen telefoonreclame zonder voorafgaande opt-in of zonder bestaande klantenrelatie. Nederland sluit hiermee aan bij de strengere regels rond telemarketing die in een aantal andere landen, zoals bijvoorbeeld Duitsland ook al bestonden.

Populair artikel regels_influencer_marketing
07.12.2020 Bart Van den Brande

Weldra nieuwe regels voor influencer marketing op social media?

Binnenkort wordt de nieuwe Europese Richtlijn Audiovisuele Mediadiensten (AVMS Richtlijn) omgezet in het Vlaamse Mediadecreet.  Het Vlaams Parlement is hiermee op dit eigenste ogenblik aan de slag.

Naast heel wat andere aanpassingen, zien we in de AVMS voor het eerst duidelijke Europese regels opduiken rond influencer marketing.  Deze regels zullen van toepassing zijn op enerzijds videoplatformdiensten zoals Youtube, Tiktok, Instagram en anderzijds ook op de aanbieders van content via deze platformen (de influencers, dus).

Wie stipt op de hoogte wil blijven van de nieuwe regels kan zich via de website van de Vlaamse Regulator voor de Media VRM inschrijven voor een update nieuwsbrief over de implementatie van de AVMS.

Intussen heeft de Europese Commissie wel al richtlijnen gepubliceerd die de lidstaten moeten helpen om de nieuwe regels uit de AVMS correct te implementeren.  We duiken hieronder even in die richtlijnen en blikken al vooruit op de impact op influencer marketing.

 

Wat is de AVMS eigenlijk?

De EU-richtlijn Audiovisuele Mediadiensten (AVMS) zorgt voor een EU-brede coördinatie van nationale wetgeving inzake alle audiovisuele media.  Dat omvat zowel traditionele tv-uitzendingen als diensten op aanvraag.  Het is dus het Europese framework dat alle regelgeving rond tv-programma’s, on demand tv-diensten en nu ook social media uitzendingen regelt.

De laatste herziening van deze AVMS is op 6 november 2018 afgerond. Sindsdien hadden EU-lidstaten 21 maanden de tijd (tot 19 september 2020) om alle wijzigingen in nationale wetgeving om te zetten.

Naar goede gewoonte heeft onze eigen overheid die deadline niet gehaald, maar nu is men dus toch aan de slag met de implementatie van de nieuwe regels. 

 

Wie valt onder de AVMS?

De AVMS Richtlijn was traditioneel van toepassing op klassieke tv-zenders en kabeldistributeurs.  Het medialandschap is echter erg veranderd sinds de vorige versie van de AVMS in 2007, toen platformen zoals YouTube nog in de kinderschoenen stonden. Tegenwoordig hosten videoplatformen bijzonder winstgevende kanalen en zijn YouTubers de nieuwe BV’s. 

De voorafgaande overwegingen bij de nieuwe AVMS Richtlijn maken daarbij de bedenking dat internetgebruikers in toenemende mate videoplatformdiensten gebruiken om toegang te krijgen tot audiovisuele content en dat het dus noodzakelijk is om een ​​voldoende niveau van consumentenbescherming te waarborgen door de regels voor tv-reclame ook uit te breiden naar YouTube en aanverwanten. Bijkomende bedenking daarbij vanuit Europa is dat social media platformen weliswaar zelf geen content aanbieden, maar er toezicht uitoefenen over die content en er dus ook de verantwoordelijkheid voor moeten opnemen.

Daarom  is de richtlijn in de toekomst wel degelijk ook van toepassing op bepaalde sociale mediaplatformen, voor zover tenminste het aanbieden van programma’s en user generated content een “essentiële functionaliteit” van deze diensten vormt. De richtlijnen van de Europese Commissie bieden een lijst met criteria die dit helpen beoordelen:

 • Verdient het platform geld op basis van de betreffende videocontent?
 • Maakt de videocontent een aanzienlijk deel uit van de activiteiten van het platform?
 • Genereren de betrokken influencers inkomen uit de betreffende videocontent?
 • Gebruikt het platform tools om de zichtbaarheid en aantrekkelijkheid van videocontent te vergroten?

Het is evident dat de nieuwe regels van toepassing zullen zijn op TikTok, YouTube, Instagram en aanverwanten op basis van deze criteria.  Zowel de platformen in kwestie als de contentaanbieders via deze platformen zullen dus de nieuwe regels moeten respecteren.

 

Wat staat er in die AVMS over influencer marketing en social media?

Het nieuwe artikel 28 (b) verplicht videoplatformen om “passende maatregelen te nemen om minderjarigen te beschermen tegen schadelijke inhoud” (inhoud die hun fysieke, mentale of morele ontwikkeling kan schaden). Platformen moeten ook maatregelen nemen om het grote publiek te beschermen tegen inhoud die aanzet tot haat of geweld, of waarvan de verspreiding strafbaar is op grond van het EU-recht (dit omvat in wezen terroristische inhoud, kinderpornografie, racisme en xenofobie).  Om dit af te dwingen komen zij onder toezicht van de bestaande nationale toezichthouders, zoals de VRM in Vlaanderen.  

Het is nog even wachten op de precieze invulling door de Vlaamse decreetgever, maar de impact zal in grote lijnen de volgende zijn, op basis van eerdere documenten van de VRM:

 • social media die video aanbieden moeten gepaste en proportionele maatregelen nemen ter bescherming van minderjarigen. Dit kan bijvoorbeeld door het gebruiken van systemen voor leeftijdscontrole en ouderlijk toezicht, ‘flagging’, het voorzien van klachtenprocedures, inzetten op mediageletterdheid, … 
 • Diezelfde social media moeten gepaste en proportionele maatregelen nemen om het publiek te beschermen tegen content die aanzet tot haat, geweld en terrorisme.
 • Commerciële communicatie (reclame dus) die de videoplatformdienst zelf beheert, moet steeds duidelijk herkenbaar zijn als zodanig. Verder moet deze commerciële communicatie voldoen aan enkele kwalitatieve minimumvoorschriften.
 • Social media moeten ervoor zorgen dat influencers die video’s uploaden, kunnen verklaren of die video’s reclame of sponsoring bevatten.

Belangrijk is wel dat “vooraf filteren” (censuur dus) uitgesloten wordt.  Al deze regels treffen in de eerste plaats de social mediaplatformen zelf en in minder mate de influencers zelf, natuurlijk.  Het is nog even afwachten hoe dit precies in het Vlaamse Mediadecreet vertaald zal worden.  We volgen het in elk geval op de voet op.

 

Maar België heeft toch al richtlijnen rond Influencer Marketing?

België heeft sinds oktober 2018 al aanbevelingen voor Influencer Marketing onder de vleugels van de Raad voor de Reclame. Die Influencer richtlijnen zijn echter geen juridisch bindende regels, ze zijn (nog) niet opgenomen in een wet of regelgeving en zijn voorlopig niet meer dan richtlijnen, die zijn opgesteld en vervolgens vrijwillig worden nageleefd door de hele sector.  De Belgische sectorcode richt zich inhoudelijk veel meer tot de influencer zelf. 

De code is van toepassing wanneer een online influencer:

 • een bepaalde vergoeding ontvangt voor het verspreiden van een bericht en
 • dat bericht voornamelijk wordt beheerd door de adverteerder.

Zodra aan beide cumulatieve voorwaarden is voldaan, is er sprake van online Influencer Marketing onder de code.

Elke communicatie met een commerciële intentie moet duidelijk als zodanig herkenbaar zijn en moet “eerlijk” zijn.

Dit kan worden bereikt door:

 • een expliciete en tekstuele mededeling dat het bericht een commerciële communicatie betreft
 • de context waarin het online bericht wordt gepubliceerd waaruit blijkt dat het een commerciële communicatie betreft
 • merk- of logomelding die duidelijk maakt dat het een commerciële communicatie betreft

De boodschap mag in geen geval de doelgroep misleiden met valse uitspraken, onjuiste informatie, en mag kinderen ook niet rechtstreeks aansporen om hun ouders of andere volwassenen te overtuigen om producten voor hen te kopen.

Allereerst moeten influencers hun commerciële relatie met de aanbieder van de producten die ze promoten op een duidelijke en zichtbare of hoorbare manier bekendmaken. Dit kan worden bereikt door een van de volgende woorden te vermelden: “reclame”, “publiciteit”, “sponsoring”, “promotie”, “gesponsord door”, “in samenwerking met” of door het gebruik van hashtags zoals #pub #publ #adv, #spon of #prom. Deze waarschuwingen en/of hashtags dienen aangepast te worden aan de taal van de verwachte doelgroep (#pub voor Frans publiek, #adv in Nederlands of Engels).

Deze Belgische richtlijnen blijven tot nader order gewoon verder bestaan. 

 

Vragen rond influencer marketing, social media of online marketing in het algemeen?

We maken graag tijd voor een vrijblijvende kennismaking.  Je kan hier zelf een moment boeken voor een video call of je kan natuurlijk gewoon mailen of bellen op bart@siriuslegal.be of op +32 486 901 931

23.11.2020 Matthias Vandamme

Juridische aandachtspunten voor je business op social media

WhatsApp, TikTok, Facebook, Instagram, Twitter, YouTube, LinkedIn, Pinterest … steeds meer ondernemingen wagen zich op sociale media en wie kan het ze kwalijk nemen. Billboards en advertenties op de traditionele media (kranten, televisie, radio) zijn vaak duur en de ROI is moeilijk meetbaar. Via sociale media kunnen (potentiële) klanten direct en interactief aangesproken worden. Het huwelijk tussen business en sociale media heeft een enorm potentieel, maar dient wel rekening te houden met de diverse juridische regels.

 

Sociale bedrijven

Sociale media platformen zijn goed op de hoogte van hun krachten en bieden daarom ook diverse diensten aan voor bedrijven. In eerste instantie zijn dit marketingdiensten, denk maar aan het Instagram account van je favoriete kledingwinkel of de diverse gepersonaliseerde TikTok advertenties die met grote regelmaat op de gebruikers afgevuurd worden. Maar het is meer dan louter reclame. 

Ondernemingen chatten, posten, liken, sharen, … net zoals een een gewone gebruiker dat doet. De moderne onderneming is daarom meer dan een gewone winkel die producten of diensten verkoopt. Het gaat tegenwoordig om online persoonlijkheid. Sommige sociale media bieden naast reclame en een contactplatform ook de mogelijkheid om rechtstreeks via het sociale media kanaal te verkopen. Social selling heet dat dan. Geen nood aan persoonlijke websites of bakstenen winkels meer. Zoals je misschien al verwachtte, is het niet allemaal rooskleurig, op juridisch gebied kan het hele sociale media verhaal er één van kommer en kwel zijn. 

Hieronder staan drie belangrijke juridische aandachtspunten uitgewerkt waar in de praktijk maar al te vaak tegen gezondigd wordt. Op vlak van privacy zijn de applicaties vaak niet helemaal waterdicht. Op vlak van consumentenbescherming kennen veel ondernemers hun verplichtingen niet. Op het gebied van reclame zijn er ook een aantal aandachtspunten.

 

Aandachtspunt 1: Privacy

TikTok is de meest gedownloade app van 2020, vooral geliefd door kinderen, tieners en pubers en sinds kort ook een marketingtool voor bedrijven. “Don’t make ads, make TikToks”, zo luidt de slogan van TikTok For Business. De TikToks zijn natuurlijk nog steeds reclame, maar op een andere manier ingepakt. Via hun business account delen ze enkele voorbeelden van TikTok advertenties gemaakt door bedrijven.   

Hoewel het nog een relatief jonge app is, is ze al het onderwerp geweest van veel controverse. In diverse landen was er sprake van een ban op de app en de Nederlandse Autoriteit Persoonsgegevens startte al een onderzoek naar de applicatie. De applicatie houdt het namelijk niet zo nauw met de privacy van haar gebruikers. Dit is des te meer een probleem omdat de gebruikers voornamelijk minderjarig zijn. De app houdt geen rekening met de privacy by design en by default principes. Deze houden in dat een applicatie zo ontworpen wordt om niet meer persoonsgegevens te verwerken dan strikt noodzakelijk om hun doel te bereiken en dat de standaardinstellingen steeds op de meest privacyvriendelijke wijze ingesteld staan.

In een tijdperk waar privacy compliance een selling point is, kunnen bedrijven zich de vraag stellen of een samenwerking met TikTok wel optimaal is. TikTok mag dan misschien wel de laatste zijn die privacy inbreuken maakt, ze is zeker niet de enigste. De hele Facebook familie (Facebook, Messenger, WhatsApp, Instagram, …), YouTube, Snapchat, … hebben al een aantal inbreuken op hun palmares staan.

 

Aandachtspunt 2: Consumentenbescherming

WhatsApp Business bestond al een tijdje en zorgde er onder meer voor dat bedrijven in rechtstreeks contact met hun (potentiële) klanten konden staan. Recent maakte WhatsApp bekend een shoppingplatform met betalingsdienst te willen opzetten binnen de applicatie. Zo kan een klant rechtstreeks aankopen doen van zijn favoriete winkel. Voor kmo’s is dit een laagdrempelige manier om met e-commerce te starten.

Uit de berichtgeving van WhatsApp blijkt nergens hoe ze zullen verzekeren dat de consumenten beschermd en geïnformeerd blijven in deze context. Als bedrijf ben je  verplicht om je klanten via je algemene voorwaarden te informeren over diverse zaken, waaronder het retourrecht, de garantieregeling en het klachtrecht. Alle informatie moet daarbovenop ook op permanente wijze beschikbaar zijn voor je klant (bijvoorbeeld door de algemene voorwaarden downloadbaar te maken). Er zijn ook tal van verplichtingen waaraan je bedrijf moet voldoen tijdens het bestelproces, denk maar aan geoblocking voorkomen, een correcte prijsaanduiding en toestemming verkrijgen voor de verwerking van persoonsgegevens. 

De laagdrempeligheid van de verkoop maakt het nog belangrijker om de consumenten op een minstens even laagdrempelige manier te informeren. Transparante en leesbare algemene voorwaarden vergezeld van een correct opgesteld bestelproces zijn daarvoor cruciaal.

 

Aandachtspunt 3: Reclame

Sociale media gaan sinds hun ontstaan hand in hand met reclame. Elk social media platform biedt daarom een ‘for business’ dienst aan voor bedrijven. Deze diensten bestaan in verschillende vormen. Bij diensten zoals Facebook en Instagram for Business heb je als bedrijf zelf nog een groot deel in handen en kan je zelf beslissen aan welke doelgroepen je advertenties wil tonen. Andere diensten zoals TikTok nemen dit proces bijna volledig uit handen en laten hun eigen algoritmes bepalen wie welke advertentie te zien krijgt. Het ene proces biedt al wat meer transparantie dan het andere. Deze diensten gaan dan ook steeds gepaard met diverse privacyproblemen.

Daarnaast is het op sociale media niet steeds duidelijk wat reclame is en wat niet. Bij TikTok is dit zelfs verre van duidelijk. De filmpjes verschijnen in de feed van gebruikers zonder de vermelding dat een bepaald filmpje wel degelijk reclame is. Aangezien deze applicatie vooral jonge, meer beïnvloedbare, gebruikers heeft, is het risico des te groter.

Dit is natuurlijk geen nieuw fenomeen, op Instagram en YouTube promoten influencers al vaker producten en diensten zonder duidelijk te maken dat het om reclame gaat of dat ze gesponsord worden. In een volgende blogpost onthullen we de nieuwe regels die in de maak zijn voor influencer marketing.

 

Social media & business: a match made in heaven?

Voor bedrijven in alle sectoren is een goed social media beleid een ware must. Het is een manier om dichter bij de klanten te staan, aan branding te doen en zelfs producten te verkopen.

Gezien de grote risico’s is het van groot belang om altijd te handelen met respect voor de privacy van je (potentiële) klanten, de regels met betrekking tot verkoop op afstand in acht te houden en te adverteren volgens de regels van de kunst.

Dit alles kan een hele boterham zijn om rekening mee te houden. Bij Sirius Legal hebben we daarom ook een aantal tools ontwikkeld om (beginnende) e-handelaars verder te helpen, bijvoorbeeld de Campaign Checker voor al je reclamecampagnes, een Website Certifier waarmee we ineens een hele juridische check doen van je website en nog veel meer tools.
Contacteer ons gerust via 02/721 13 00,
bart@siriuslegal.be of matthias@siriuslegal.be

19.11.2020 Valeska De Pauw

Black Friday: 4 aandachtspunten voor je reclamecampagnes

De Amerikaanse koopjesdag Black Friday is intussen ook in België erg populair geworden. Niet alleen op vrijdag 27 november, maar eigenlijk het hele weekend en de maandag die erop volgt (Cyber Monday) zullen heel wat Belgische winkels en webshops acties doen en kortingen geven aan hun klanten. Vele handelaars zien hun omzet stijgen tijdens deze koopjesmeerdaagse, aangezien het voor menig shopper het startschot is voor de kerstinkopen en een laatste kans om nog wat sinterklaascadeaus in te slaan. Bij al deze acties en promoties is het echter belangrijk dat je als handelaar de regels rond reclame blijft naleven. Hieronder vind je 4 aandachtspunten die je verder op weg helpen.

 

Prijsaanduiding in reclame

Je bent niet verplicht om een prijs te vermelden in je reclameboodschap. Doe je dat toch, dan moet je de prijs op een leesbare, zichtbare en ondubbelzinnige manier weergeven. Verder ben je verplicht om de totale prijs op te geven, inclusief de btw en alle andere kosten die de consument verplicht moet bijbetalen (denk maar aan verzendkosten, recupelbijdragen, …). Als de consument daarentegen niet verplicht is om verzendkosten te betalen en bijvoorbeeld kan kiezen om zijn aankoop gratis af te halen, dan hoef je het bedrag van de verzendkosten niet te vermelden.

Als je in je reclameboodschap melding wilt maken van prijsverminderingen, dan moet je rekening houden met een aantal bijkomende regels:

 • Zo moet de vermindering betrekking hebben op de prijs die je voorheen gedurende enige tijd toegepast hebt. Het is dus niet toegelaten om de prijs enkele dagen ervoor op te trekken. 
 • De consument moet een reëel voordeel genieten. Dit betekent dat je ook niet van een “prijsvermindering” of “korting” mag spreken, wanneer je de vermindering toepast op de adviesprijs zonder deze zelf te hebben toegepast. In dat geval zal je duidelijk moeten aangeven dat je jouw prijs vergelijkt met de adviesprijs (bv. 10% lager dan de adviesprijs) en het dus niet gaat om een korting. 
 • Tot slot mag je de termen “solden” en “opruiming” enkel gebruiken tijdens de wettelijke soldenperiodes, en dus niet in je reclameboodschappen voor het koopjesweekend van Black Friday. Al is deze regel wel in strijd met Europees recht. Je kan hier meer over lezen in dit artikel

 

Misleidende reclame 

Vereenvoudigd gesteld is reclame misleidend als het (1) de consument bedriegt of kan bedriegen en (2) de consument ertoe brengt of kan brengen een besluit te nemen over een aankoop die hij anders niet gedaan had. Het hoeft daarbij niet altijd te gaan over foutieve informatie. Ook juiste informatie of het weglaten van bepaalde informatie kan de consument misleiden. Bij de beoordeling moet je altijd rekening houden met de gemiddelde consument die behoort tot de doelgroep van je reclameboodschap.

Let ook op met overdrijvingen in reclame. Je mag je producten best omschrijven als ‘de mooiste’ of ‘de snelste’. Van zodra je de overdrijving echter als een objectieve boodschap verpakt, is de kans groot dat de gemiddelde consument de overdrijving niet meer herkent en dus bedrogen wordt.

 

Vergelijkende reclame

Als je je eigen producten of diensten wilt vergelijken met die van je concurrent, dan moet je enkele strikte voorwaarden naleven. Deze hebben we al uitvoerig besproken in een vorig blogartikel “Vergelijkende reclame: do’s en don’ts”, maar we vatten de acht cumulatieve voorwaarden graag nog even kort samen. 

Vergelijkende reclame: 

 1. mag niet misleidend zijn;
 2. moet betrekking hebben op gelijkaardige goederen of diensten;
 3. moet de relevante en controleerbare en objectieve kenmerken van de goederen en diensten, zoals bijvoorbeeld de prijs, vergelijken;
 4. mag niet leiden tot verwarring met goederen of diensten van een concurrent;
 5. mag zich niet kleinerend uitlaten over concurrenten of hun goederen of diensten;
 6. mag geen oneerlijk voordeel halen uit de bekendheid van een concurrent of de oorsprongsbenaming van concurrerende goederen;
 7. moet in elk geval, voor goederen met een benaming van oorsprong, betrekking hebben op goederen met dezelfde benaming;
 8. mag goederen of diensten niet voorstellen als een imitatie of namaak van goederen of diensten met een beschermd handelsmerk of beschermde handelsnaam.

 

Direct marketing

E-mailmarketing wordt nog steeds beschouwd als een van de meest effectieve promotiekanalen voor verkoop. Niettemin moet je sinds de GDPR wetgeving erg voorzichtig omgaan met de persoonsgegevens van je klanten en prospecten en mag je hen niet zomaar reclamemails sturen. We zetten enkele aandachtspunten op een rijtje: 

 • Zorg ervoor dat je je kan beroepen op een geldige rechtsgrond. Bij direct marketing gaat het vooral over ofwel voorafgaande toestemming, ofwel het gerechtvaardigd belang van de marketeer. 
 • Als je reclamemails verstuurt aan bestaande klanten voor gelijkaardige producten of diensten als degene die zij eerder gekocht hebben, dan kan je je in principe beroepen op het gerechtvaardigd belang. 
 • Verstuur alleen reclamemails naar prospecten als je kan aantonen dat dit noodzakelijk is voor je bedrijf en je hetzelfde resultaat niet kan bereiken op een andere manier en de belangen van het prospect in evenwicht blijven met jouw belang. 
 • Als je je beroept op het gerechtvaardigd belang, dan moet je dit duidelijk beschrijven en documenteren in je verwerkingsregister en transparant meedelen in je privacy policy.
 • Voorzie in elke reclamemail een unsubscribemogelijkheid én de mogelijkheid om zich te verzetten tegen elk verder gebruik van de persoonsgegevens voor direct marketingdoeleinden.

 

Niet zeker of je reclamecampagne voldoet aan alle geldende regels?

Check eens onze Campaign Checker, we geven je to-the-point advies binnen de 24u en dit aan een vaste prijs.
Of contacteer gerust Valeska De Pauw (valeska@siriuslegal.be) of Bart Van den Brande (bart@siriuslegal.be). 

01.10.2020 Bart Van den Brande

Binnenkort strengere regels voor targeted advertising?

De marketingwereld ligt al een hele tijd onder vuur.  GDPR was twee jaar geleden een eerste aardverschuiving.  Intussen is er ook een aanzienlijke verstrenging (of althans verstrengde handhaving) van de cookiewetgeving en bovendien loert het einde van het gebruik van third party cookies om de hoek omwille van Apple’s ITP 2.1, ATP in Google Chrome en third party blocking in Firefox.  

De European Data Protection Board (EDPB) deed hier op 15 september nog een schepje bovenop met een ontwerpadvies inzake targeted advertising op social media.   Het gaat om een ontwerp waarop sectorspelers nog tot 19 oktober 2020 hun eventuele opmerkingen kunnen maken aan de EDPB, dus reden genoeg om als marketing professional onderstaande even door te lezen en je eventuele bezorgdheden (via ons eventueel) te bundelen…

 

Targeted advertising?

Bij targeted advertising, of ook wel gepersonaliseerd adverteren of audience targeting, wordt reclame zo precies mogelijk gericht aan de juiste doelgroep, vaak via social media advertenties. Door advertentiebudget te besteden aan een publiek dat bestaat uit potentieel geïnteresseerde klanten behaalt een advertentiecampagne een hoger rendement.

Deze targeting is meestal gebaseerd op iemands interesses, bezochte internetpagina’s, recente aankopen, … (behavioral targeting) of op de inhoud van de pagina die wordt bekeken, plaats en uur van de dag, het weer, specifieke evenementen of gebeurtenissen (contextual targeting) of louter op het feit dat een bezoeker al eerder op de site of een specifieke pagina van de adverteerder is geweest (retargeting).  

Targeting via social media advertenties koppelt bovenstaande info aan de profielinfo die bvb Facebook of Google over je bezitten om een gepast publiek of ‘audience’ voor je advertentie samen te stellen en gericht te adverteren (locatie, geslacht, leeftijd en sociale klasse, …). 

 

Bezorgdheid bij de overheid

De EDPB publiceerde op 15 september (met wat vertraging, want de beslissing dateert van 2 september) een ontwerpadvies nr.08 / 2020 over het gebruik van targeted advertizing op social media.

De EDPB ziet aanzienlijke privacyrisico’s voor de gebruiker bij targeting, vooral ook door het feit dat er verschillende partijen bij betrokken zijn (minstens de adverteerder en het platform) én het feit dat zeer uitgebreide profielen worden opgebouwd en gebruikt in deze context.

Die profielinfo is opgebouwd uit drie soorten gegevens: 

 • data die de betrokkene zelf deelt met Facebook, Google en andere (social) media 
 • behavioral data die “gemeten” wordt terwijl de gebruiker online is (op basis van cookies, fingerprints, server side tracking, …) 
 • analytische profieldata die de adverteerder of het social mediaplatform afleiden uit de twee voorgaande

 

Joint controllers

Voor de EDPB zit het specifieke risico voor de betrokkene in de eerste plaats in transparantie en in de correcte juridische grondslag die aan elk van de betrokken partijen toelaat om deze gegevens te verwerken en al dan niet uit te wisselen.

De EDPB ziet in haar ontwerp de adverteerder en sociale media vaak als gezamenlijke verwerkingsverantwoordelijken, minstens voor een deel van het proces.  Ze bepalen immers samen “het doel en de middelen van de verwerking”, zoals GDPR dat omschrijft. Vanzelfsprekend is Google of Facebook alleen verantwoordelijke in het kader van de voorafgaande opbouw van profielen, maar zodra er sprake is van het gebruik van die profielen voor een specifieke campagne, ontstaat er gedeelde verantwoordelijkheid met de adverteerder.  

Dit is érg belangrijk omdat gedeelde verantwoordelijkheid ook gedeelde aansprakelijkheid voor (elkaars) fouten (denk aan data breaches door gebrekkige security) betekent…

 

Noodzakelijke toestemming

Om gegevens te verwerken, heb je een gepaste rechtsgrond nodig.  In principe zijn er zes rechtsgronden die evenwaardig naast elkaar bestaan onder GDPR, maar de EDPB is van oordeel dat in het kader van profiling en targeted advertizing de meest geschikte rechtsgrond quasi noodzakelijk de (voorafgaande, vrije en geïnformeerde) toestemming van de betrokkene is, of, minder evident,  het gerechtvaardigd belang. 

Het ontwerpadvies stelt dat er duidelijk situaties zijn waarin de voorafgaande toestemming écht noodzakelijk is.  Dat geldt bijvoorbeeld voor cross domain tracking, cross device tracking, delen van locatiegegevens of data brokerage.  Dat zijn stuk voor stuk activiteiten die zéér frequent voorkomen, ook buiten targeted advertising, en waarbij de vaststelling in de praktijk is dat deze zéér zelden op basis van voorafgaande toestemming plaatsvinden.  Heel wat bedrijven begeven zich hier dus, althans naar het standpunt van de EDPB, in de illegaliteit…  

Vanzelfsprekend verwijst de EDPB ook naar de cookieregelgeving, waar sowieso altijd voorafgaande toestemming nodig is (en dat geldt natuurlijk ook voor fingerprinting, pixels, server side tracking en bijvoorbeeld het gebruik van social-plug-ins, …).

 

Transparantie is noodzaak!

De EDPB benadrukt vervolgens het belang van transparantie ten aanzien van de betrokkene en het recht op toegang en verzet van die betrokkene

Gebruikers moeten wéten dat hun persoonsgegevens worden verwerkt, hoe dat gebeurt, met welk doel en met wie hun gegevens gedeeld worden.  Dat moet kort en transparant gebeuren, in begrijpelijke en gemakkelijk toegankelijke vorm en in duidelijke taal. 

De EDPB bevestigt overigens wat Sirius legal al langer in opleidingen en webinars aanhaalt en wat we ook consequent meegeven aan onze eigen cliënten: het volstaat absoluut niet om in je privacy policy te melden dat “uw gegevens worden gebruikt voor marketingdoeleinden.  Adverteerders en social mediaplatformen hebben de gezamenlijke verantwoordelijkheid, als joint controllers om transparantie te garanderen elk aan hun kant (bij de adverteerder én op het platform) bijvoorbeeld via een link in of naast de advertentie met als titel “Waarom zie ik deze advertentie?“. 

 

Data Protection Impact Assessments (DPIA)

De EDPB wijst vervolgens, -terecht- op de noodzaak om in bepaalde gevallen een voorafgaande DPIA uit te voeren.  Zulke DPIA is verplicht in een aantal gevallen, bijvoorbeeld wanneer verschillende datasets aan elkaar gekoppeld worden, wanneer data op grote schaal verwerkt wordt, wanneer gevoelige data verwerkt wordt (dat is bijvoorbeeld het geval als in profielinfo op basis van algoritmes ingeschat wordt op welke politieke partij iemand waarschijnlijk zal stemmen of welke seksuele voorkeur iemand waarschijnlijk heeft…) of wanneer er een aanzienlijke impact is te verwachten op de privacy (“de rechten en vrijheden”) van de betrokkene.  Precies deze situatie doet zich voor bij targeted advertizing en zowel adverteerder als platform moeten, elk aan hun kant zorgen voor een voorafgaande DPIA…

Een van onze volgende webinars bij Sirius Legal gaat overigens precies over DPIA’s: op 11 december leggen we uit wanneer een DPIA nodig is, hoe je die best uitvoert en waarop je moet letten.  We geven meteen ook enkele best practices mee en zorgen voor voorbeelden van bij onszelf en van oa de Franse CNIL.  Inschrijven kan zeer binnenkort op onze webinar page.

 

Feedback kan nog tot 19 oktober

De openbare raadpleging loopt nog tot 19 oktober 2020. Alle belanghebbenden (ook individuele bedrijven) kunnen tot dan hun commentaar kenbaar maken aan de EDPB.  De finale guidelines volgen dan wellicht tegen het eind van het jaar.  

 

Ben je zelf actief in targeted advertising?  Lees dan de gehele tekst goed door en aarzel niet om ons je bedenkingen over te maken.  Wij kunnen ze eventueel verpakken in een juridisch sluitende argumentatie en nog tijdig overmaken aan de EDPB…

 

Vragen over GDPR of omgaan met data?

Contacteer ons gerust voor een vrijblijvende kennismaking. Je kan meteen een afspraak boeken in de agenda van Bart op deze link

23.04.2020 Sophie Vercraeye

Werelddag van het boek en de auteursrechten: net nu vraagt de Coronacrisis om flexibiliteit van het auteursrecht

Vandaag is het ‘Werelddag van het boek en de auteursrechten’. In de huidige Coronacrisis helpen boeken niet alleen om de verveling tegen te gaan,  ze kunnen ook voor het coronavirus een oplossing bieden. Boeken, academische artikels en andere literaire werken bevatten immers een enorme hoeveelheid aan informatie die het verschil kan maken bij het vinden van een vaccin. De plaats waar we deze werken kunnen terugvinden, zoals bibliotheken, universiteiten en leercentra, zijn echter gesloten. Ondanks dat er veel literatuur digitaal beschikbaar is, zijn er veel werken die enkel ter plaatse geraadpleegd kunnen worden. Dit omwille van het auteursrecht. Bijgevolg zoeken bibliotheken nu naar mogelijkheden om deze werken toch nog tot bij hun lezers te krijgen, wat om flexibiliteit en mogelijks een herinterpretatie van het auteursrecht vraagt. 

 

Het auteursrecht

Om nieuwe creaties en de exploitatie ervan te stimuleren, is het auteursrecht in leven geroepen. Het auteursrecht is een exclusief recht van de auteur op zijn of haar creaties, welke de vorm kunnen aannemen van o.a. computerprogramma’s, foto’s en andere audiovisuele werken, literaire werken, muziek, architectuur, … Gezien het een creatief en persoonlijk werk is dat voortspruit uit de menselijke geest, is het logisch dat de auteursrechten in principe toekomen aan de maker van het werk.

Opdat je het auteursrecht kan verkrijgen, moet er voldaan zijn aan enkele voorwaarden. Zo moet het gaan om een creatieve prestatie, die uitgedrukt is in een concrete vorm (dus geen ‘idee’ of ‘theorie’) en origineel is. Indien aan deze drie voorwaarden is voldaan, ontstaat het recht automatisch zonder dat een registratie vereist is. 

De bescherming strekt tot 70 jaar na je dood en houdt o.a. in dat er vooraf steeds toestemming gevraagd moet worden aan de houder van het recht indien iemand zijn of haar werk wilt gebruiken of verspreiden. Hiervoor kan de eigenaar op zijn of haar beurt een vergoeding vragen. Indien iemand bijvoorbeeld jouw artikel wilt plaatsen op zijn website, zal hij je eerst om toestemming moeten vragen en kan jij hier voorwaarden aan vastkoppelen (vergoeding, bronvermelding, …). De Belgische wet voorziet wel enkele gevallen waarin gebruikers geen toestemming moeten vragen aan de houder van het auteursrecht om beschermde werken te reproduceren of mee te delen aan het publiek. Zo bestaan er uitzonderingen voor o.a. privégebruik, onderwijs en wetenschappelijk onderzoek en voor bibliotheken, musea en archieven.

 

Aanpassingen aan het auteursrecht nodig? 

In tijden zoals deze is het delen van kennis cruciaal, zowel voor de wetenschap als voor het onderwijs. Wereldwijd zien we bijgevolg initiatieven tot stand komen waarbij zowel de houders van auteursrechten als de overheden verzocht worden om aanpassingen door te voeren en flexibel te zijn. 

Hoewel de Europese richtlijn, die aan de basis ligt van de Belgische auteurswet, vier verplichte uitzonderingen voorziet op het auteursrecht (zie hierboven), is dit niet het geval buiten Europa. Buiten Europa hebben landen nog de keuze om uitzonderingen voor bijvoorbeeld wetenschappelijk onderzoek en onderwijs toe te laten. Veel belangenorganisaties willen dit anders zien. In België worden er wel uitzonderingen toegelaten, maar veel van deze werken zijn niet digitaal beschikbaar. Wat maakt dat met de sluiting van de bibliotheken, deze uitzonderingen vandaag de dag onvoldoende benut worden. Men roept bijgevolg ook op tot digitalisering, mits de nodige veiligheidsmaatregelen om verdere verspreiding tegen te gaan (zie verder). 

Zo vragen honderden belangenorganisaties aan WIPO (World Intellectual Property Organization) om dringend advies te geven aan de lidstaten. Dit moet ervoor zorgen dat onderzoekers, archieven, onderwijsinstellingen en bibliotheken gedurende de Coronacrisis in staat zijn hun educatieve verantwoordelijkheden te vervullen en diensten op afstand te verlenen met gebruik van auteursrechtelijk beschermde werken, zonder te vrezen voor een rechtszaak.

Naast de overheid, worden de houders van het auteursrecht zelf aangesproken. Aan hen wordt gevraagd om alle beperkingen op te heffen die onderwijs op afstand, onderzoek en toegang tot cultuur bemoeilijken. Men streeft naar een wereldwijde uitwisseling van kennis, informatie en literatuur. Idealiter zouden er niet alleen veel meer verschillende werken online beschikbaar worden, ook de limiet op het aantal ‘uitleningen’ van een werk zou moeten wegvallen. In werkelijkheid is het namelijk zo dat werken bijvoorbeeld maar aan twee personen tegelijk uitgeleend mogen worden en komen anderen op een wachtlijst. Dit is echter tijdverlies, terwijl een efficiënte informatie uitwisseling momenteel onontbeerlijk is.

 

Onze bedenkingen

Voor de gevraagde aanpassingen moet men wel een onderscheid maken in recreatieve boeken (kinderboeken, ‘tuinieren voor dummies, thrillers,…) en educatieve boeken (zoals biologische, juridische of economische thema’s). Recreatieve boeken, die niet in een ‘schoolsetting’ gebruikt worden, horen ons inziens buiten het toepassingsgebied van deze uitzonderingen. De houder van het auteursrecht kan voor dergelijke literatuur toegang verlenen als een geste, al kan men dit niet verwachten of eisen van hen. Ondanks de ontspanning en geneugten die recreatieve boeken ons bieden, overstijgt dit het belang en het exclusieve recht van de auteur namelijk niet.

Daarnaast moet er uiteraard grondig gekeken worden hoe de vrijgave van deze werken technisch aangepakt zou worden. De boeken en andere werken mogen bijvoorbeeld niet zomaar te downloaden zijn met het gevolg dat ze ongecontroleerd verspreid kunnen worden. Zo kan men er bijvoorbeeld voor kiezen om te werken met gecodeerde bestanden die na een korte periode automatisch verwijderd worden van de computer. Daarnaast kan men voor het onderwijs bv. vereisen dat deze documenten enkel verspreid mogen worden op een beveiligd online platform (bv. blackboard, smartschool, toledo, …) en niet per mail. 

 

Besluit 

Het auteursrecht is zonder de minste twijfel enorm belangrijk, maar jammer genoeg veroorzaakt het ook een enorme blokkade op de toegang tot wereldwijde informatie. In tijden van de Coronacrisis is het delen van informatie en kennis echter cruciaal om zo snel mogelijk een vaccin te vinden én om de impact van de crisis op andere vlakken te minimaliseren. 

De Coronacrisis roept bijgevolg wereldwijd op tot een flexibiliteit of herinterpretatie van het auteursrecht. Sommige landen zouden allereerst uitzonderingen op het auteursrecht moeten incorporeren voor wetenschappelijk onderzoek en onderwijs. Sirius Legal ondersteunt op deze Wereldboekendag deze strijd van ganser harte.

 

Vragen over auteursrecht of over dit artikel?

Neem gerust contact op met Sophie Vercraeye (sophie@siriuslegal.be) of Bart Van den Brande (bart@siriuslegal.be)

25.02.2020 Bart Van den Brande

De GBA publiceert richtlijnen voor GDPR compliance in Direct Marketing

De Belgische Gegevensbeschermingsautoriteit lanceerde afgelopen week met wat vertraging een 80 pagina’s lange “Aanbeveling betreffende de verwerking van persoonsgegevens voor direct marketingdoeleinden.  Sirius Legal analyseerde het document inmiddels en filterde uit het ellenlange document de informatie die marketeers écht moeten onthouden in hun dagelijkse praktijk.
Werp even een blik op onze samenvatting van deze Direct Marketing richtlijnen en je bent weer helemaal mee! 

 

Richtlijnen van 80 pagina’s rond direct marketing

Het is inmiddels bijna twee jaar geleden dat de GDPR in werking ging.  Een vaststelling blijft echter dat héél wat marketingafdelingen in bedrijven en webshops nog steeds niet klaar zien in de wirwar van regels die hen opgelegd worden door de GDPR enerzijds, maar ook door de huidige ePrivacyregels uit het Wetboek Economisch Recht (de “anti-spam wetgeving”), de cookiewetgeving, de regels rond het bel-me-niet-meer register, de Robinsonlijst, …  

De lijst met regels waar bedrijven rekening mee moeten houden is érg lang en de juiste toepassing van die regels in een context van marketing automation, AI en predictive software, cross device tracking en vergaande profiling van klanten is alles behalve evident.

Ook bij de overheid beseft men dat het voor bedrijven niet bepaald evident is om te te weten wat wél en niet mag als het aankomt op omgaan met customer data voor (direct) marketing doeleinden.  Volgens eigen zeggen ontving de Belgische Gegevensbeschermingsautoriteit sinds mei 2018 ruim 600 vragen over direct marketing. Direct marketing staat daarmee in de top 3 van de vragen en klachten die de GBA ontving.

Precies daarom lanceerde de Belgische Gegevensbeschermingsautoriteit vorige week haar al enige tijd aangekondigde  “Aanbeveling betreffende de verwerking van persoonsgegevens voor direct marketingdoeleinden”.  

 

“Nieuwe” direct marketing regels?

Een eerste belangrijke vaststelling is dat de ganse tekst voor de specialist eigenlijk weinig of geen nieuwigheden bevat.  Het document van de GBA is vooral een poging om alle bestaande regels rond omgaan met data in een (direct) marketing context samen te brengen en op een overzichtelijke manier toe te lichten.  De GBA doet daarbij overigens voor het eerst ook een poging om het begrip direct marketing een juridische definitie te geven, die samengevat op het volgende neerkomt:  élke commerciële boodschap die gericht is aan een specifieke persoon, ongeacht de wijze waarop, is direct marketing.   

Hier en daar lazen we echter toch wat dingen die voor zover wij weten niet in eerdere adviezen stonden en ook niet letterlijk uit de bestaande wetgeving afgeleid kunnen worden.  

De GBA is ons inziens overigens goed geslaagd in zijn opzet.  Het is een erg bruikbaar document geworden, met tal van duidelijk uitgewerkte praktische voorbeelden.  

We hebben de belangrijkste topics uit het advies hieronder voor je gedistilleerd.  Uitgebreidere toelichting vind je vanzelfsprekend in de aanbevelingen zelf of kan altijd contact met ons opnemen.  We begeleiden immers op zeer regelmatige basis marketingafdelingen van online retailers, banken, touroperators, etc… met advies en consultancy in databescherming.  

 

Correct omgaan met customer data als (direct) marketeer

De vaststelling, ook in onze praktijk, is vaak dat marketeers weinig grip hebben op de basisbeginselen voor correct omgaan met data onder GDPR.  Precies daarom bevatten de aanbevelingen van de GBA een uitgebreid hoofdstuk met detailtoelichting over bijvoorbeeld wie verantwoordelijk is voor de correcte toepassing van de GDPR (wie is data controller), maar ook over de basisvragen die elke marketingafdeling zich moet stellen voordat ze aan de slag gaat met customer data.

Wat je als marketeer moet onthouden is vooral dat er grenzen zijn aan wat je met data kan doen.  Je hebt als marketeer een transparantieverplichting onder GDPR. Klanten horen te weten welke gegevens je over hen verzamelt en wat je ermee doe.  

In die context verduidelijken de richtlijnen nogmaals dat je voorafgaand aan elk gebruik van klantendata moet bepalen waarvoor je die data wil gebruiken.  Je moet met andere woorden vooraf je doeleinden duidelijk bepalen en communiceren aan je klant en je mag vervolgens de data waarover je beschikt uitsluitend gebruiken voor die doeleinden die je vooraf gedefinieerd hebt.  Een en ander gaat regelrecht in tegen de ganse big data filosofie die de voorbije jaren is gegroeid en die lijkt uit te gaan van het principe dat we best zo veel mogelijk data verzamelen om later wel eens uit te zoeken wat we daar precies mee zouden kunnen doen.

Op dezelfde manier moeten marketeers voor ze aan de slag gaan ook in detail bepalen welke verwerkingen nodig zijn om dat doel te bereiken en welke data daarvoor nodig is.  Bij dat laatste punt geldt ook volgens de GBA een “less is more” principe. Data kan alleen bijgehouden en verwerkt worden als ze écht nodig is en anders moet ze toch echt verwijderd worden…

Dat alles hoort duidelijk opgenomen te zijn in het verwerkersregister en, als dat nodig is, ook in een voorafgaande Data Protection Impact Assessment (bijvoorbeeld wanneer gevoelige data verwerkt wordt, wanneer verschillende databronnen aan elkaar gekoppeld worden of wanneer nieuwe technologie of nieuwe processen ingezet worden).

 

Profiling

De aanbevelingen van de GBA maken specifiek plaats voor een hoofdstuk over profiling.  Goede direct marketing is immers ondenkbaar zonder betrouwbare klantenprofielen.

Profiling vereist volgens de GBA, terecht, grote voorzichtigheid omdat de impact ervan op de betrokkenen groot is, vooral als op basis van een klantenprofiel ook beslissingen genomen worden die de betrokkene “in aanmerkelijke mate treffen”.  Dat is bijvoorbeeld het geval als bijvoorbeeld reclame voor consumentenkrediet gericht wordt op profielen met gekende financiële moeilijkheden of als prijzen aangepast worden in functie van individuele profielinformatie.  

Profiling is vaak alles behalve transparant, ook als er geen automatische besluitvorming aan verbonden is.  De GBA wijst daarom nogmaals op het belang van correcte informatie. Dat betekent dat je privacy policy moet melden dat klantenprofielen opgebouwd worden en in detail moet uitleggen op basis van welke gegevens dat gebeurt, waarom dat gebeurt, waarvoor de profielen gebruikt worden en met wie de data eventueel gedeeld wordt.

 

Anonieme data is lang niet altijd anoniem

Belangrijk in het kader van profiling is dat ook segmentatie van data op basis van op het eerste zicht geheel anonieme data toch als verwerking van persoonsgegevens en profiling beschouwd moet worden.  De GBA geeft daarbij het voorbeeld van onderzoek uitgevoerd door een onderzoeksteam van de Katholieke Universiteit Leuven en de Imperial College London, dat aantoont dat het mogelijk is om natuurlijke personen te identificeren op basis van 4 “geanonimiseerde” gegevens van hun bankverrichtingen, met een zekerheidsgraad van 90%, door het toepassen van een bepaald algoritme.  Op basis van de waarschijnlijkheid en de statistische correlaties die worden toegepast op de metagegevens van de banktransacties, is het dus mogelijk om met quasi zekerheid een persoon te identificeren die naar een doe-het-zelfzaak is geweest, vervolgens naar zijn of haar gymzaal, voordat hij of zij naar een restaurant gaat, en die de dag beëindigt door naar de bioscoop te gaan.  

Met andere woorden: anonieme data is lang niet altijd anoniem…

 

Toestemming of gerechtvaardigd belang?

De Direct Marketing richtlijnen maken ruim plaats voor een analyse van de rechtsgronden die ingeroepen kunnen worden als basis voor direct marketingactiviteiten.  

In se zijn maar twee rechtsgronden echt bruikbaar: ofwel gaf de betrokkene zijn voorafgaande toestemming, ofwel deed hij dat niet maar heeft de marketeer een gerechtvaardigd belang om gegevens te verwerken ook zonder voorafgaande toestemming.  De ene heeft geen voorrang op de andere, maar het komt wel aan de data processor toe om in elke context de meest aangewezen rechtsgrond te kiezen. 

Wat erg belangrijk is en wat daarom terecht herhaald wordt in de aanbevelingen: je kan doorheen de tijd de ene rechtsgrond niet vervangen door de andere.  Als je je newsletter database hebt opgebouwd op basis van voorafgaande toestemmingen, kan je niet plots en met terugwerkende kracht beslissen dat je eigenlijk bij nader inzien een gerechtvaardigd belang had en geen toestemming nodig had.  Je kan ook geen twee rechtsgronden hebben voor dezelfde verwerking. Ofwel baseer je je op toestemming ofwel op gerechtvaardigd belang, maar dus niet op beiden tegelijk.

Voor wat betreft het inroepen van het gerechtvaardigd belang is de vaststelling in de praktijk dat heel wat bedrijven of marketingafdelingen binnen bedrijven hier nogal lichtzinnig mee omgaan.  De aanbeveling verduidelijkt in deze context nogmaals dat het gerechtvaardigd belang voorafgaand duidelijk omschreven en gedocumenteerd moet zijn (in het verwerkersregister) en transparant meegedeeld moet worden aan de betrokkene (in de privacy policy).  

Een hele geruststelling voor vele marketeers is de bevestiging dat prospectie op basis van gerechtvaardigd belang niet uitgesloten is onder GDPR.  Je mag dus in principe prospects (die per definitie nog geen klant zijn en geen toestemming kunnen gegeven hebben om reclame te ontvangen) wel degelijk contacteren, maar enkel als je kan aantonen dat dit noodzakelijk is voor je bedrijf en of je hetzelfde resultaat niet kan bereiken op een andere manier en als de afweging van de belangen van de betrokkene met jouw belang in evenwicht blijft.  

Heel belangrijk is dat je bij die afweging rekening moet houden met de redelijke verwachtingen van de betrokkene: in welke mate verwacht de betrokkene dat je zijn of haar gegevens voor een bepaald doeleinde zou kunnen gebruiken.  Het is bijvoorbeeld evident dat een bank haar klantendata gebruikt om reclame voor haar verzekeringsproducten te sturen op maat van haar klanten, maar dat die bank diezelfde data zou verkopen aan adverteerders ligt ongetwijfeld buiten de normale verwachtingen van haar klanten… 

Belangrijk is ook de vaststelling dat newsletters aan bestaande klanten voor gelijkaardige producten onder de ePrivacyregels uit het Wetboek Economisch Recht onder GDPR normaal wel te rechtvaardigen zijn onder het rechtvaardig belang.  Het samenspel tussen het WER en de GDPR is al langer een gevoelige oefening en we zijn blij om lezen dat de GBA in deze richtlijnen de visie herneemt die wij de voorbije jaren bij talloze cliënten ook geïmplementeerd hebben: GDPR en anti-spamregels moeten naast elkaar gezien worden als complementaire wetgeving, waarbij aan de voorwaarden van beide wetgevingen voldaan moet zijn voordat je reclamemails kan gaan uitsturen, maar waarbij de vaststelling is dat de correcte toepassing van de antispamregels (reclame mag naar bestaande klanten voor gelijkaardige goederen of diensten) in se ook een geldige rechtsgrond creëert onder GDPR, zelfs zonder expliciete toestemming.

Omgekeerd is een minder aangename vaststelling voor veel marketeers wellicht dat de GBA verwacht dat in direct mailings niet enkel een unsubscribemogelijkheid gegeven worden zoals de ePrivacy regels in het WER dat vragen (ik wil geen newsletters meer ontvangen), maar dat daarnaast óók nog eens expliciet een “recht op verzet tegen verdere verwerking” onder GDPR geboden moet worden in elke mail (“ik wil dat mijn gegevens niet meer gebruikt worden voor direct marketingdoeleinden”).  Met dat laatste schrijft een ontvanger zich niet enkel uit uit de mailinglijst, maar vraagt hij dat zij gegevens verwijderd worden uit de marketingdatabase…

 

Cookies

De Direct Marketing richtlijnen gaan in se niet over cookies, maar toch komt dit onderwerp ter sprake in de tekst, met name in het hoofdstuk over toestemming, met de vaststelling dat met name voor het plaatsen van cookies vaak niet voldaan is aan de regels rond transparantie, voorafgaande vrije opt-in (en dus het respecteren van het recht om géén opt-in te geven), actieve opt-in (en dus het verbod op soft opt-in of opt-out), …

Voor cookies geldt bovendien ook dat cumulatief rekening gehouden moet worden met zowel de cookiewetgeving (de Telecomwet dus eigenlijk) én de GDPR van zodra cookies gebruikt worden om persoonsgegevens te verzamelen.

Bijzondere aandacht is daar vereist, mede gelet op de recente cookie-boetes en op het feit dat benchmark scans aantonen dat 90% van de websites niet cookie compliant is.  Wie meer wil lezen over cookies of zijn eigen website cookie compliant wil krijgen, kan terecht op onze speciale cookiescanpagina www.cookie-scan.be.  

 

Wat leren we uit deze aanbeveling?

Deze DM aanbeveling van de Gegevensbeschermingsautoriteit is zonder twijfel een nuttige en handige hulp voor veel marketeers.  Heel wat gangbare problemen en vragen worden er, met vaak concrete voorbeelden ter illustratie in toegelicht. Het document is dus ongetwijfeld handig om bij de hand te hebben.

Wat je als marketeer echter sowieso ook moet doen -voor zover dat nog niet gebeurd is in een globale GDPR compliance oefening- is het hele marketingbeleid van je afdeling onder de loep nemen op basis van een hele reeks standaardvragen: 

 • Welke data verzamelen we?
 • Waarvoor gebruiken we die data?
 • Waar komt de data vandaan?
 • Welke is onze rechtsgrond?  
 • Is dat wel de meest gepaste rechtsgrond en kunnen we een en ander verantwoorden? 
 • Hebben we alle data effectief nodig of moeten we bepaalde gegevens eigenlijk wissen?
 • Kunnen we sowieso bepaalde data wel wissen?
 • Welke tools gebruiken we?  
 • Zijn we zeker dat die tools GDPR compliant zijn en hebben we verwerkersovereenkomsten met iedereen?
 • Blijft onze data binnen de EU? 
 • Met wie delen we onze data?  
 • Zijn onze dataregisters volledig, up to date en waarheidsgetrouw?
 • Is de inhoud van onze dataregisters correct, volledig en waarheidsgetrouw vertaald naar onze privacy policy?
 • Verwerken we gevoelige gegevens?
 • Bouwen we profielen op over onze klanten en nemen we op basis van die profielen automatische beslissingen?
 • Koppelen we soms databases aan elkaar, gebruiken we nieuwe technologie of zijn er andere redenen om een DPIA te doorlopen?
 • Zijn we zeker dat al onze data technisch en organisatorisch voldoende veilig zit?
 • …?

Pas wanneer al die vragen, en alle ad hoc vragen die ze op hun beurt weer oproepen, duidelijk beantwoord zijn én gedocumenteerd zijn, kan je als marketeer met een gerust hart en zonder vrees voor boetes of incidenten verder aan de slag…  Zo slaap je niet alleen op 2 oren, maar zorg je ook voor een algehele professionele uitstraling van je databeleid. 

 

Vragen over deze direct marketing richtlijnen of over GDPR?

Bel of mail gerust vrijblijvend: bart@siriuslegal.be of op +32 486 901 931.

08.08.2019 Bart Van den Brande

Waarop moet ik letten bij het organiseren van een cashback actie?

Fabrikanten organiseren vaak cashback acties om rechtstreeks in contact te komen met hun klanten en (persoons-)gegevens te verzamelen van de eindklanten van hun producten. De eindklant kan dan een deel van de aankoop teruggestort krijgen op zijn/haar bankrekening, vaak na registratie via de website. Maar wat zijn de regels verbonden aan een dergelijke actie en waarop moet je letten wanneer je zo’n actie op poten wil zetten? 

 

Korting vs. cashback actie

Het geven van een korting aan de hand van een kortingsbon bijvoorbeeld en het organiseren van een cashback actie zijn 2 verschillende zaken. Voor het ontvangen van een korting hoef je meestal geen verdere actie te ondernemen dan je kortingsbon afgeven aan de kassa. Bij een cashback actie daarentegen moet je je meestal registreren op de website van de fabrikant en je bankrekeningnummer achterlaten zodat je een bedrag van de aankoop kan teruggestort krijgen.

 

Welke regels?

De regels die van toepassing zijn op het organiseren van een cashback actie zitten voornamelijk vervat in het Wetboek Economisch Recht dat bepaalt dat handelspraktijken “eerlijk” moeten zijn, niet enkel ten aanzien van de consument maar even goed ten aanzien van andere professionele spelers op de markt. 

Dit betekent in de praktijk dat je je cashback actie op zo’n manier moet organiseren dat je de consument niet misleidt of verwart over de korting die ze ontvangen, op welke manier ze deze ontvangen, de duur van de actie, wie aanspraak kan maken op een terugbetaling (enkel particulieren?), hoe lang het duurt vooraleer je een terugbetaling mag verwachten, …

Het is met andere woorden aan te raden om een transparant actiereglement op te stellen waarin deze voorwaarden duidelijk zijn bepaald en dat bovendien makkelijk terug te vinden moet zijn voor de klant, bijvoorbeeld via de website van de fabrikant.

 

Verplichte vermeldingen coupons?

Wanneer je gebruikt maakt van coupons of vouchers die je uitdeelt aan klanten of die bijvoorbeeld op de producten zijn gekleefd waarop de actie geldig is, moet je ook rekening houden met een aantal verplichte vermeldingen. 

De wet bepaalt dat je volgende zaken zeker moet vermelden op de coupon of voucher:

 • de naam, het adres, de vennootschapsvorm en het ondernemingsnummer van de uitgever; 
 • het bedrag dat je zal terugbetalen; 
 • de eventuele geldigheidsduur tenzij die onbeperkt is;
 • de nadere regels en voorwaarden voor de terugbetaling, met inbegrip van de stappen die de consument moet ondernemen om terugbetaling te bekomen en de termijn waarbinnen de terugbetaling zal gebeuren. Dit laatste punt mag je ook opnemen in een afzonderlijk document dat dan “tegelijkertijd met de coupon of voucher wordt medegedeeld”, bijvoorbeeld door op de coupon of voucher te vermelden dat alle voorwaarden op de website beschikbaar zijn in een actiereglement; 

Gelet op de veelheid aan informatie die je aan de consument moet bezorgen is het in elk geval een goed idee om de essentie op te nemen op de achterkant van de coupon of voucher en daarnaast te verwijzen naar een website waar het volledige actiereglement kan nagelezen worden.

 

Wat met bescherming persoonsgegevens?

Het doel van het organiseren van een cashback actie is vaak het rechtstreeks in contact treden met de eindklant en het verzamelen van zijn persoonsgegevens om hem in de toekomst verder te kunnen contacteren en direct mailings of persoonlijke aanbiedingen te kunnen bezorgen. Hier is op zich uiteraard niets mis mee. Belangrijk is wel dat je de basisprincipes bij de verwerking van persoonsgegevens hierbij naleeft en dat je met andere woorden transparant bent over de verwerking die je voor ogen hebt en het doel ervan, dat je de consument hierover op voorhand informeert aan de hand van een privacy policy, dat de consument na het kennisnemen van de privacy policy vrij al dan niet zijn toestemming kan geven om bijvoorbeeld direct marketing mails te ontvangen zonder dat dit een impact heeft op het al dan niet ontvangen van de terugbetaling,…. Wie deze voorwaarden niet naleeft, riskeert steeds vaker een klacht bij de Gegevensbeschermingsautoriteit die vervolgens controles kan uitvoeren, informatie kan opvragen en desgevallend boetes kan opleggen.

Voor meer informatie over de verplichtingen die de GDPR met zich mee brengt,verwijzen we graag naar een blogbericht van een tijd geleden. 

 

Vragen over het organiseren van een cashback actie? Nood aan een actie -of wedstrijdreglement?

Contacteer ons gerust via info@siriuslegal.be of telefoon 02/721 13 00. 

03.06.2019 Bart Van den Brande

Vormmerk Capri-Sun doorprikt: hoe bescherm ik de vorm van mijn merk?

De rode zool van Louboutin, de fles van Malibu en de chocoladerepen van Kit-Kat of Toblerone: weinig dingen zijn zo herkenbaar als een geslaagd vormmerk. De mooi ogende en specifieke vorm van een product trekt de consument aan en stelt hem in staat om meteen een link te leggen met een merk. Niet verwonderlijk dat bedrijven er vaak voor kiezen om naast de naam (woordmerk) en het logo (beeldmerk) ook de kenmerkende vorm te laten beschermen. Een merkinschrijving bekomen voor die vorm is echter niet zo vanzelfsprekend, zoals ook Capri-Sun de afgelopen jaren aan den lijve ondervond.

Capri-Sun, de producent van het nostalgische fruitsapje, registreerde de vorm van haar verpakking jaren geleden al als vormmerk. Op die manier trachtte zij het exclusieve gebruiksrecht op de typische vorm van haar sta-zakje te garanderen. Na jaren van procedure lijkt zij binnen de Benelux alvast haar bescherming van de vorm te zullen verliezen, nadat de Advocaat-Generaal voor de Nederlandse Hoge Raad tot de conclusie kwam dat het vormmerk van Capri-Sun nietig is. En dus stelt zich de vraag: wat zijn de voorwaarden waaraan een vormmerk moet voldoen?

 

Onderscheidend vermogen

Eén van de belangrijkste  criteria waaraan het merk moet voldoen om te kunnen beschermd worden is het onderscheidend vermogen. Dit betekent simpelweg dat een consument moet begrijpen dat het merk afkomstig is van een bepaalde onderneming. Die voorwaarde stelt zich trouwens voor alle merken, evengoed voor woord/beeld/geluid-en kleurmerken.

Voor vormmerken wordt die drempel opgetrokken: een vorm kan slechts als merk worden ingeschreven wanneer het significant afwijkt van de norm of van wat in de betrokken sector gangbaar is.

 

Uitsluitingsgronden

Omdat het niet wenselijk is dat om het even welke vormen kunnen worden gemonopoliseerd is de merkbescherming van een vorm in drie gevallen uitgesloten:

 • het merk bestaat uitsluitend uit een vorm die door de aard van het waar wordt bepaald;
 • het merk bestaat uitsluitend uit een vorm die een wezenlijke waarde geeft aan de waar;
 • het merk bestaat uitsluitend uit een vorm die noodzakelijk is om een technische uitkomst te verkrijgen;

Die uitsluitingsgronden spannen een wijd net. Zo kan de vorm van een raam uiteraard niet worden beschermd, aangezien die vorm essentieel is voor de toepassing waarin ze wordt gebruikt. Een LEGO blok is een bouwsteen, waardoor de vorm intrinsiek verbonden is met haar functie (lees: niet beschermbaar). De roterende scheerkoppen van Philips zijn dan weer noodzakelijk om een technische uitkomst te bekomen, en kunnen in naam van de innovatie niet worden gemonopoliseerd via het merkenrecht.

Vooral die derde uitsluitingsgrond (een vorm mag niet noodzakelijk zijn om een technische uitkomst te bekomen) wordt in de rechtspraak vaak gehanteerd om een vormmerk nietig te verklaren. Zo ook in de bovenvermelde zaak, waarin Capri-Sun een concurrent voor de rechtbank trok nadat deze fruitsap op de markt bracht in gelijkaardige sta-zakjes. De Nederlandse rechtbanken zijn echter van oordeel dat het vormmerk van Capri-Sun kenmerken bevat die noodzakelijk zijn om dezelfde technische uitkomst te bekomen en verklaarde het merk nietig. De sta-verpakking, bedoeld om gemakkelijk in een brooddoos te passen en daarna terug recht te zetten om uit te drinken, kan niet exclusief aan één bedrijf worden toegekend. De Hoge Raad zal binnenkort een definitief oordeel vellen en volgt allicht de conclusie van haar Advocaat-Generaal.

 

Minder streng in België?

Opvallend is dat Capri-Sun in België wel een slag wist thuis te halen en daarmee binnen Europa zowat alleen staat. De Brusselse rechter maakte destijds nochtans terecht het onderscheid tussen enerzijds vormen die noodzakelijk zijn om een technische uitkomst te verkrijgen en anderzijds vormen die als bijkomstigheid een technisch effect hebben. Zij plaatste het Capri-Sun sta-zakje onder de tweede groep en bevestigde de merkbescherming van deze vorm. Daaruit besluiten dat de beoordeling van vormmerken in België minder streng verloopt is wat kort door de bocht, maar het geeft merkhouders die de voorwaarden van een vormmerk vooraf grondig bestuderen allicht wel wat ademruimte.

 

Conclusie

Een vormmerk biedt het voordeel van grote herkenbaarheid bij het publiek maar is moeilijker te bekomen dan de klassieke woord-en beeldmerken. De uitdaging zal zijn om het merk op een manier te registreren die voldoende onderscheidend is en toch niet de indruk wekt dat zij noodzakelijk is voor het bekomen van een technische uitkomst. Een grondige analyse naar de voorwaarden zal essentieel zijn om te voorkomen dat de inschrijving wordt afgewezen of ze gaandeweg nietig wordt verklaard.

 

Vragen over intellectuele eigendom?

Ons team staat graag voor je klaar. Neem gerust contact op via info@siriuslegal.be.

1 2 3