Blog Over sirius legal

13.10.2021 Bart Van den Brande

Sirius Legal is juridische partner van Agoria Techlancers, dé community voor freelancers in de technologische sector

We hebben bij Sirius Legal een lange traditie van partnerships met beroepsfederaties in technologie- en communicatiegebonden sectoren. We waren dan ook erg vereerd en enthousiast toen Agoria ons een tijdje geleden vroeg of we de vaste legal partner wilden worden van hun nieuwe community voor IT consultants, Techlancers, die vorige week boven de doopvont werd gehouden.

Populair artikel
21.04.2021 Bart Van den Brande

We are growing... Welkom Thomas, Isha en Pieter!

“Innovation distinguishes leaders from followers”

Rake woorden uit de mond van Steve Jobs en woorden die élk bedrijf in een snel digitaliserende economie ter harte zou moeten nemen.  Woorden die nog meer gelden in de advocatuur dan in andere sectoren.  Ons beroep is al enige tijd aan het veranderen en vooral aan het digitaliseren. Een golf van nieuwe “legal tech” toepassingen en tools die klassiek, tijdrovend werk automatiseren, overspoelt de juridische wereld en bestaande businessmodellen worden hierdoor steeds opnieuw in vraag gesteld.

Bij Sirius Legal zijn we hier al lang zeer intensief mee bezig. Wij willen niet overspoeld worden door die vernieuwingsgolf. Wij surfen ook niet zomaar mee op die golf. Neen, bij Sirius Legal zijn wij die golf.  We hebben ze de voorbije jaren zelf mee in gang gezet!  

Wij zijn vandaag al bezig met de juridische regels én technologische evoluties van morgen. Dat is de enige manier om futureproof te ondernemen en blijvend te innoveren. Dat geldt niet alleen voor ons, maar ook voor de starters, KMO’s en multinationals uit binnen- en buitenland die onze cliënten zijn en voor iedereen die wil innoveren in zijn of haar sector. Precies daarom omarmt Sirius Legal technologie en volgen wij op de voet de technologische actualiteit. Je vindt bij ons om die reden ook niet enkel advocaten, maar ook professionals die hun sporen verdienden in de media-, marketing en IT-wereld. Voor wie ons nog niet helemaal kent: Sirius Legal staat voor pragmatisch, snel, toegankelijk en betaalbaar advies, gedreven door passie en mét kennis van jouw business.

 

2 jaar geleden startten wij zelf met een ambitieus intern vernieuwingstraject.  We verbreedden onze horizon en haalden ervaren maar pragmatische consultants van buiten de advocatuur in huis. We gingen aan de slag met een interne digitaliseringsoefening met als doel onze diensten beter, sneller en efficiënter te maken voor onze cliënten in binnen- en buitenland. Sirius Legal werkt daardoor niet als een klassiek advocatenkantoor, maar als een echte digitale onderneming waarbij de cliënt centraal staat. Dat onderscheidt ons van anderen en houdt onze relaties met cliënten en partners zeer scherp. Achter de schermen werken we bovendien naarstig verder aan ons eigen érg ambitieus digitale juridische platform voor bedrijven en ondernemers.

Maar a fool with a tool remains a fool, natuurlijk. Daarom zetten we even hard in op de versterking van ons team en zijn we bijzonder trots om dit voorjaar een aanzienlijke uitbreiding van ons team aan te kondigen. We verwelkomen maar liefst drie nieuwe collega’s die stuk voor stuk ervaring, kennis en een gedeelde passie voor technologie en innovatie met zich meebrengen.

 

We zijn bijzonder trots en blij met de komst van Thomas Luyten. Thomas bouwde bij onze Mechelse buren van Mahla een carrière uit in het handelsrecht maar vooral ook in gegevensbescherming en GDPR. Thomas is een ervaren en gecertificeerde Data Protection Officer en zal ons binnenkort bijstaan in cybersecurity en GDPR trajecten en in DPO opdrachten voor onze key accounts. 

Ook zorgen we voor een aanzienlijke injectie aan jeugdig enthousiasme én technische knowhow in de personen van Isha Upadhyaya en Pieter Dirix. Isha studeerde aan de KULeuven en de Université CY Cergy-Paris en deed de voorbije jaren ervaring op bij verschillende legal tech bedrijven zoals Clausebase. Ze werkt actief mee aan diverse technologieprojecten binnen de KULeuven. Pieter behaalde na zijn studies aan de Universiteit Antwerpen een Master na Master in IP & ICT Law en startte zijn carrière bij Solit.Legal, waar hij bedrijven adviseerde in ICT-recht en gegevensbescherming. 

Deze forse uitbreiding van ons team, investeringen in state of the art technologie en gouden partnerships, wapenen Sirius Legal alvast voor de toekomst.
We zijn klaar om onze cliënten nóg beter, sneller en efficiënter van dienst te zijn.

 

P.S.: Wil jij als advocaat, consultant of IT’er ook deel uitmaken van ons verhaal?
Bel of mail ons vandaag nog, wij maken graag tijd om te luisteren naar jouw visie en ambitie… 

Populair artikel
29.01.2021 Roeland Lembrechts

Sirius Legal en BA NV zijn trotse partner van Vlaio om jouw onderneming cyberveilig te maken

Met veel trots kunnen we jullie melden dat Sirius Legal, samen met haar technische partner BA NV, erkend dienstverlener is van Vlaio om de Vlaamse KMO bij te staan in cyber security verbeteringstrajecten. Deze trajecten helpen KMO’s op een laagdrempelige manier hun cyber security maturiteit te verbeteren.

Voor deze verbetertrajecten heeft VLAIO dit jaar een budget voorzien van maar liefst  € 4.000.000. Elk traject wordt voor 45% gesubsidieerd, dus wil je je onderneming op de kaart zetten als digitale solide partner, dan is dit het uitgelezen moment om contact op te nemen.

 

Een geïntegreerde aanpak, de technisch-juridische perfecte blend

Sirius Legal en BA NV zijn er van overtuigd dat cyberrisico’s enkel aangepakt kunnen worden door een benadering vanuit verschillende invalshoeken. Een blend van een technische aanpak met een organisatorische/juridische aanpak maakt je onderneming volwaardig cyberveilig. Met deze visie staan wij niet alleen:  de Europese Commissie en  Het Europees Agentschap voor Netwerk- en informatiebeveiliging wijzen sinds 2017/2018 reeds op het belang van de organisatorische en menselijke aspecten bij een cyber security strategie:

 • mensen zijn de zwakste schakel, 
 • 95% van de cyberincidenten vinden hun oorzaak door een menselijke tussenkomst, 
 • technische strategie moet in harmonie staan met de menselijke aspecten 
 • resultaat kan je enkel bereiken met een doelgerichte awareness, ingebed in een geherstructureerde praktijk en beleid.
 • cybersecurity binnen een onderneming is een sociale constructie waarbij een gezamenlijke houding gecreëerd wordt.

Naast een stevige technische beveiligingsstructuur is dus een geïmplementeerd veiligheidsbeleid noodzakelijk. Dat beleid moet ondersteund worden door gedragsverandering en actieve deelname. Alle betrokkenen bij je onderneming moeten de inhoud en de reden van de opgelegde beleidsregels begrijpen zodat deze ook gerespecteerd zullen worden. Een duidelijke rolverdeling, transparante procedures en afbakening van verantwoordelijkheden dragen bij tot een verhoogde cyber resilience.

 

Waarom cyber security en wat is er dan juridisch aan die strategie?

Het is haast ondenkbaar dat je onderneming niet digitaal verbonden is met de wereld en dat maakt je onderneming spijtig genoeg ook kwetsbaar. Dat we onze bedrijfspanden beveiligen met een alarm, voorzien van een afsluiting en een toegangscontrole, een brandverzekering afsluiten voor alle mogelijke natuurrampen, etc. vinden we evident. De schade van die fysieke risico’s is zichtbaar en we stellen ons amper vragen bij deze veiligheidsmaatregelen.

Vreemd genoeg maken we die reflex niet of onvoldoende als het gaat om de digitale bescherming van onze onderneming. De reden daarvoor is eenvoudig: het risico is niet voldoende zichtbaar. Maar dat betekent niet dat het risico niet bestaat. Buiten de ettelijke commerciële statistieken die je op het internet kan terugvinden, maken ook officiële instanties zich grondig zorgen over de cyberveiligheid van de KMO’s. Grotere bedrijven die het budget en de middelen hebben om zich cyberveilig te maken, zorgen bij cybercriminelen evengoed voor een aangepaste strategie: zij gaan op zoek naar de zwakkere plekken in de gehele supply chain en komen zo bij de onbeveiligde KMO.

Die bezorgdheid is niet zonder reden:

 • Cybercriminaliteit is veel lucratiever dan klassieke criminaliteit;
 • De impact op een onderneming kan veel groter zijn aangezien een cyberaanval onmiddellijk effect kan hebben op alle klanten en leveranciers van een onderneming;
 • De continuïteit en dus productiviteit van een onderneming kan verminderd of voor (middel)lange tijd verhinderd worden;
 • Essentiële informatie van de onderneming kan verloren gaan;
 • ….

Geen enkele onderneming zal te koop lopen met het gegeven dat zij slachtoffer werd van een cyberaanval omdat haar digitale huishouding niet in orde was. Je wil op zijn minst de reputatieschade nog tot een minimum beperken en het vertrouwen van je stakeholders hoog houden. Maar dat is uiteraard geen solide cyber security strategie.

Een correcte strategie gaat steeds uit van een preventieve risicobenadering. En aan cybercriminaliteit zijn vanzelfsprekend een heleboel juridische risico’s verbonden die mits o.a. correct legal risk management tot een minimum herleid kunnen worden. Heb je je bijvoorbeeld al eens volgende vragen gesteld:

 • Ben ik met mijn onderneming zelf in orde met al mijn veiligheidsverplichtingen?
 • Hebben mijn leveranciers voldoende maatregelen genomen om hun continuïteit te waarborgen en mijn data + geleverde goederen/diensten te verzekeren?
 • Zijn er duidelijke afspraken gemaakt over de verdeling van de rollen en verantwoordelijkheden met die leveranciers? Heb ik waarborgen afgesproken om dat te kunnen controleren?
 • Wanneer er zich een incident voordoet:  weet ik dan wie ik snel kan aanspreken om mij bij te staan? Kan ik de oorzaak van dat incident snel identificeren en heb ik afspraken gemaakt om snel te kunnen reageren en na te kijken wie welk herstel en/of schade zal opvangen?
 • Ben ik voldoende verzekerd voor cyberincidenten en zo nee, welke verzekering kan mij het beste dekken, zonder dat deze overlapt met mijn lopende verzekeringen?
 • Weet ik welke autoriteiten ik moet verwittigen en op basis van welke criteria?
 • Moet ik een incident melden aan mijn klanten en zo ja op welke manier kan ik dit best doen?
 • Heb ik duidelijke afspraken met mijn werknemers, freelancers en medebestuurders over het gebruik van mailcorrespondentie, toegangen tot de verschillende systemen, gebruik van eigen computers, smartphones, applicaties, etc.? Is in heel dit beleid met het personeel nagedacht over het cyber security draagvlak binnen de onderneming?
 • Bevatten mijn diensten en/of goederen software, zijn deze gelinkt met het internet? Zo ja, zijn mijn diensten en/of goederen die ik verkoop veilig genoeg en heb ik de juiste standaarden voorzien? 

Sirius Legal neemt voor deze en vele andere vragen het juridisch gedeelte van het verbeteringstraject voor haar rekening via een eigen legal risk assessment. Sirius Legal brengt jouw onderneming juridisch volledig in kaart en zal aan de hand van prioriteiten jouw onderneming  (en in samenspraak met haar technische partner), optillen naar een solide cyberveilig niveau. Niet via een theoretische “met het vingertje wijzend aan de zijkant” – benadering, maar met een pragmatische aanpak die rekening houdt met de specifieke noden van je onderneming.

 

VLAIO opent de poort naar haalbare mogelijkheden

KMO’s hebben meestal geen tijd en middelen om écht in te zetten op cyber security. De prioritaire bezorgdheid om de productiviteit blijft doorwegen en dat is op zich niet onlogisch. Het is juist om die reden dat VLAIO met dit prachtig initiatief komt en maar liefst 45% van de kost zal subsidiëren. De opgemaakte offertes werden stevig onderhandeld met VLAIO, waarbij de prijzen gereduceerd werden naar een haalbaar niveau voor elke KMO. Zoals steeds tracht Sirius Legal in al haar offertes de juridische aspecten rond de digitalisering van de onderneming zo laagdrempelig mogelijk te houden. In de cyber security verbeteringstrajecten zal dit niet anders zijn.

Investeren in cyber security kost inderdaad geld, maar leidt ook tot economische voordelen: je beperkt informatiebeveiligingsrisico’s, je vergroot het vertrouwen van de consument, je geeft proactief blijk van compliance als moderne onderneming en je geniet hierdoor concurrentievoordeel omdat je klanten zekerheid en continuïteit kan bieden.

Laat deze unieke kans niet aan je voorbijgaan en geniet van de voordelen die Vlaio, BA en Sirius Legal je nu kunnen bieden. Meer informatie nodig? Neem dan vrijblijvend contact op met Roeland via roeland@siriuslegal.be of boek meteen een afspraak via deze link.

06.02.2019 Bart Van den Brande

Met trots verwelkomen wij Roeland Lembrechts bij Sirius Legal

Bij Sirius Legal proberen we inmiddels sedert negen jaar aan te tonen dat juridische dienstverlening ook anders kan.  Door een snellere service, een focus op een aantal gerichte sectoren én een persoonlijke aanpak maken wij graag een verschil.  Sirius Legal groeide intussen uit tot een vaste juridische speler in een hele reeks van creatieve en technologische sectoren.  

 

Het cliënteel van Sirius Legal bestaat uit reclamebureaus en adverteerders.  webbouwers, software developers, kunstenaars en ontwerpers, online dienstverleners en online handelaars, bedrijven uit de kansspelwereld, consultants en start-ups. Wij staan hen bij met gespecialiseerd advies in databescherming, intellectuele eigendom, softwarebescherming, mediarecht, reclamerecht en nieuwe technologie, maar evengoed in fiscaal en vennootschapsrecht en (internationaal) handels- en contractenrecht.

En omdat stilstaan achteruitgaan is, werkt Sirius Legal aan hoog tempo verder aan de toekomst. We zijn dan ook bijzonder trots op de komst van Roeland Lembrechts als nieuw lid van ons team vanaf 1 februari 2019.

Roeland is een ervaren advocaat die na het behalen van een Master of Criminology aan de KU Leuven in 2005, zijn Master in de Rechten haalde aan de Universiteit Antwerpen in 2009.  Daarna begon Roeland zijn carrière aan de balie Mechelen waar hij tot 2019 bij het advocatenkantoor In Iure Constans werkte in het burgerlijk- en ondernemingsrecht met focus op contracten en aansprakelijkheid.

Roeland is actief als bestuurslid van de vakgroep verbintenissenrecht van de balie Provincie Antwerpen en is secretaris van het vaktijdschrift Today’s Lawyer, een tijdschrift dat zich richt op de advocaat als ethisch en innoverend ondernemer met aandacht voor de digitalisering en modernisering van het beroep.

Roeland heeft een bijzondere interesse in het contracten- en aansprakelijkheidsrecht binnen de digitale eengemaakte markt.  Hij is bovendien sinds 2017 gecertifieerd DPO en zal vanuit die ervaring onder andere het data protection team bij Sirius Legal versterken.

U kan Roeland bereiken op roeland@siriuslegal.be of op +32 494 234 983.