Blog Online kansspelen

21.02.2019 Bart Van den Brande

Online kansspelen eindelijk gelegaliseerd in Nederland

De Nederlandse Eerste Kamer heeft op 19 februari ll. -eindelijk- de nieuwe “Wet kansspelen op afstand aangenomen”. Binnen- en buitenlandse bedrijven kunnen straks onder strikte voorwaarden online gokspelen aanbieden in Nederland.  

 

Online gokken was nog steeds illegaal in Nederland

Tot op heden was elke vorm van online gokken in Nederland verboden en werden dergelijke activiteiten streng vervolgd door de Nederlandse Kansspelautoriteit.  In de toekomst komt er nu een vergunningssysteem dat gelijkaardig is aan wat we in België kennen sedert 2010.

Het wetsvoorstel moderniseert de Wet op de kansspelen (Wok) en de Wet op de kansspelbelasting (Wet KSB). Nederland wil de kansspelen via internet (en andere toekomstige elektronische communicatiemiddelen) in de toekomst gaan reguleren en ervoor zorgen dat de speler een passend en aantrekkelijk aanbod heeft, mét de nodige waarborgen tegen kansspelverslaving en criminaliteit.

De grootste uitdaging is om de honderdduizenden Nederlanders die nu nog illegaal gokken op niet-vergunde buitenlandse websites naar een gelegaliseerd aanbod te krijgen.  Voor partijen die zich eerder illegaal op de Nederlandse markt hebben begeven geldt een afkoelperiode van twee jaar.

 

De krijtlijnen van de nieuwe wet

In tegenstelling tot bijvoorbeeld België, is er in Nederland niet voor gekozen om het aantal vergunningen op voorhand te beperken. In plaats daarvan worden hoge eisen gesteld aan de potentiële vergunninghouders. Het aantal vergunninghouders wordt zo op kwalitatieve gronden beperkt. De Nederlandse overheid heeft geen minimum aantal vergunningen voor ogen en is ook niet van zins de hoge eisen te verlagen om meer vergunningen te kunnen verlenen.

Het hele systeem is gebaseerd op de beoordeling door de Kansspelautoriteit van de “betrouwbaarheid” en “geschiktheid” van de de aanbieder, maar de precieze criteria die daarbij in aanmerking genomen worden, blijven tot op heden eerder vaag en het zal nog een tijdlang afwachten zijn wat nu precies het lijstje van vereisten is waaraan een nieuwe aanbieder moet voldoen.

Wel zijn alvast volgende strenge voorwaarden verbonden aan de uitbating van een vergunning:

 • Er is een verplichting voor een vergunninghouder om een fysieke vestiging te hebben in Nederland (voor niet-EU aanbieders) of om een vertegenwoordiger in Nederland aan te duiden (voor EU aanbieders)
 • Een vergunning kan enkel bekomen worden voor:
  1. casinospelen waarbij de spelers tegen de vergunninghouder spelen;
  2. casinospelen waarbij de spelers tegen elkaar spelen;
  3. weddenschappen op gebeurtenissen tijdens een sportwedstrijd of op de uitslag van een sportwedstrijd, en
  4. weddenschappen op uitslagen van paardenrennen en harddraverijen, georganiseerd door of onder auspiciën van de vereniging Nederlandse Draf- en Rensport of een vergelijkbare internationale, al dan niet overkoepelende organisatie, voor zover deze naar het oordeel van de raad van bestuur op verantwoorde, betrouwbare en controleerbare wijze worden georganiseerd.
 • De identiteit van zaakvoerders of bestuurders dienen transparant te zijn en zij dienen te voldoen aan de te verwachten vereisten op vlak van strafblad en antecedenten
 • De Kansspelautoriteit beoordeelt zelf en discretionair “de betrouwbaarheid van de vergunninghouder, van de personen die diens beleid bepalen of mede bepalen, van diens uiteindelijke belanghebbenden en van diens middellijke en onmiddellijke vermogensverschaffers op basis van hun voornemens, handelingen en antecedenten
 • Een Besluit bij de wet bevat een hele reeks verplichtingen ten aanzien van personeel en administratie en ten aanzien van de organisatie en keuring van de spelen, consumentenbescherming en bescherming van de spelers.

 

Enkele last minute changes tijdens de stemming

Een motie waarin de regering wordt verzocht een verbod op reclame voor (online) gokken te overwegen, de consequenties daarvan in kaart te brengen en de Kamers hierover voor 1 september 2019 nader te informeren werd net voorafgaand aan de stemming in de Eerste Kamer nog aangenomen. Een motie voor een algeheel reclameverbod werd evenwel verworpen.

Ook is een motie aanvaard om de Kansspelautoriteit ‘van een adequaat instrumentarium te voorzien om handhavend te kunnen optreden tegen illegale, niet vergunde aanbieders van kansspelen’, wat inhoudt dat bepaalde buitenlandse sites moeten worden geblokkeerd.

Om gokverslaving bij online gokken zoveel mogelijk te voorkomen komt er een centraal register voor de uitsluiting van kansspelen en aanvullende toezicht- en handhavingsbevoegdheden voor de kansspelautoriteit.

De Kansspelbelasting wordt vastgesteld op 29 procent. Een deel van de belastingopbrengsten gaat naar de sportclubs en sporters.

Online gambling providers worden bovendien verplicht om preventieve maatregelen tegen verslaving aan te bieden. Zo moet er duidelijk een waarschuwing in beeld zijn dat gokken verslavend werkt en moeten de aanbieders een deel van de opbrengsten afdragen aan het verslavingsfonds.

Aanbieders mogen zich bovendien niet richten op minderjarigen. Gebruik van bekende sporters in reclame voor kansspelen is om die reden bijvoorbeeld verboden. Ook moet het onderscheid tussen gewone games en kansspelen duidelijk zijn. Jongeren die willen gokken, moeten bij de online kansspelen inloggen met een burgerservicenummer om hun leeftijd te laten verifiëren.

 

Geen regularisering voor lootboxes en in game gambling

De Nederlandse overheid deed in het afgelopen jaar, net zoals de Belgische en enkele andere Europese overheden, onderzoek naar games met zogeheten “lootboxes” of schatkisten met willekeurige, virtuele beloningen.  In sommige gevallen moet de speler op een of andere manier betalen om kans te maken op zo’n lootbox en in dat geval zijn dit volgens de verschillende Europese kansspeloverheden wel degelijk online gokspelen, die logischerwijze onder de oude wet in Nederland niet toegestaan waren.

Ook in de toekomst moeten dergelijke lootboxes niet rekenen op een vergunning in Nederland.  De Kansspelautoriteit liet al weten dat zij ook onder de nieuwe wet geen intenties heeft om vergunningen te verlenen voor games met lootboxes.  “Vergunning komen er enkel voor online casino’s, waar bijvoorbeeld poker gespeeld kan worden”, aldus een woordvoerder van de Kansspelautoriteit in de Nederlandse pers.

Voor een bijzonder populaire game als FIFA 19 betekent dat die potentieel nog steeds illegaal zal zijn in Nederland, omdat de beloningen uit lootboxes binnen het spel doorverkocht kunnen worden.

 

Wat is de timing?

Officieel houdt men als datum 1 juli 2020 aan. De wet zal op een bij koninklijk besluit te bepalen tijdstip in werking treden, vervolgens zal de Kansspelautoriteit nog een half jaar nodig hebben om de benodigde vergunningen te verstrekken.

Ook gelden er voor sommige uitvoeringswerkzaamheden vaste termijnen. Voorbeelden hiervan zijn de Europese notificatieplicht en – aanbesteding.

 

Opgelet in tussentijd…!

De Kansspelautoriteit blijft zolang de wetsvoorstel Kansspelen op Afstand nog niet van kracht is, optreden tegen aanbieders van online kansspelen. Aanbieders zonder vergunning zullen streng worden aangepakt.  De Kansspelautoriteit krijgt hiervoor extra bevoegdheden, waaronder de mogelijkheid om het betaalverkeer tussen illegale aanbieder en deelnemer kan blokkeren.

 

Vragen over Kansspelen in Nederland, België of de rest van Europa?

Ons team staat graag voor u klaar.  Neem gerust vrijblijvend contact op met Bart Van den Brande op +32 486 901 931 of op bart@siriuslegal.be.

30.08.2018 Bart Van den Brande

Opgelet met online kansspelen in Nederland!

De Kansspelwetgeving in België is erg streng: wie kansspelen wil aanbieden heeft daarvoor een vergunning nodig van de Kansspelcommissie en wie diezelfde kansspelen online wil kunnen aanbieden heeft naast zijn standaardvergunning een bijkomende vergunning voor online kansspelen (de “+ vergunning”) nodig.  Wie niet aan de voorwaarden voldoet, is in strijd met de wet en de Kansspelcommissie gaat op basis van haar eigen vaststellingen geregeld over tot het blokkeren van “illegale” websites.

Maar zelfs wie een “+ licentie” of vergunning van de Belgische Kansspelcommissie bekomt, moet nog steeds erg voorzichtig zijn.  Websites stoppen immers niet aan de landsgrenzen en een Nederlandstalige website, bereikt ook cliënteel bij onze noorderburen.  In Nederland is het echter voorlopig nog altijd eenvoudigweg verboden om online kansspelen aan te bieden. De plaatselijke Kansspelcommissie (daar Kansspelautoriteit geheten) houdt streng toezicht legt geregeld forse boetes op.   Zopas nog werd aan het bedrijf Corona Limited, aanbieder van de websites www.krooncasino.com en www.oranjecasino.com een boete opgelegd van maar liefst 300.000 euro (!).

 

Wie loopt in de kijker?

De Nederlandse Kansspelautoriteit baseert zich bij haar beleid op zogeheten “prioriteringscriteria”: aanbieders van online kansspelen die zich duidelijk op de Nederlandse consument richten, worden als eerste aangepakt.  Men werkt hierbij op basis van het aanwezig zijn van één of meer van deze criteria:

 • Het feit dat de website in het Nederlands beschikbaar is (potentieel dus ook Belgische websites)
 •  Het gebruik van een .nl domeinnaamextensie (wat een Belgische aanbieder al snel ook zou kunnen overwegen)
 • Reclame op radio tv en print in Nederland (idem)
 • Het aanbieden van Nederlandse betaalmiddelen zoals iDeal (wat een aantal betaalproviders ook voor Belgische klanten standaard mee opnemen)
 • Eventuele andere criteria waaruit blijkt dat men Nederlanders tracht te bereiken

 

Krooncasino.com en oranjecasino.com

Op www.krooncasino.com en www.oranjecasino.com werden onder meer casinospelen, sportweddenschappen, casinogames en live casinospelen aangeboden. Volgens de Kansspelautoriteit richtte men zich daarbij op Nederlanders omdat onder andere:

 • de websites in Nederland gehost werden
 • de websites hadden een Nederlandstalige naam
 • iDeal betalingen
 • Websites in het Nederlands
 • Oranje kleurgebruik en gebruik van de Nederlandse oranje leeuw

Voorzichtigheid troef dus voor wie in België, zelfs met een Belgische licentie, een Nederlandstalige gamblingwebsite uitbaat.  Het is ten strengste af te raden om buitenlandse domeinnaamextensies toe te voegen, buitenlandse betaalmiddelen aan te nemen, vertalingen te voorzien andere dan Nederlands of Frans (of eventueel ook nog wel Engels), (online) reclame te richten op buitenlanders, …

 

In de toekomst wel legaal online gokken in Nederland?

Voor online kansspelen wordt op dit moment nog geen vergunning verleend aan exploitanten. Er is een wet in de maak waardoor het aanbieden van online kansspelen wel mogelijk zal worden in Nederland. Op dit moment ligt het wetsvoorstel Kansspelen op afstand bij de Eerste Kamer. Het is nog niet duidelijk wanneer de Eerste Kamer het voorstel zal behandelen. Wanneer de wet van kracht is kan de Kansspelautoriteit onder strikte voorwaarden vergunningen verlenen aan aanbieders van online kansspelen.

 

Vragen over (online of offline) kansspelen?

Neem gerust vrijblijvend contact op met ons team op info@siriuslegal.be of op 02 721  13 00

21.12.2017 Bart Van den Brande

Online kansspelen en vrij verkeer van diensten

In de Europese Unie geldt een vrij verkeer van diensten, wat inhoudt dat alle EU-onderdanen in beginsel zonder enige beperking grensoverschrijdende diensten kunnen verrichten, voor zover zij in een lidstaat gevestigd zijn. M.a.w., een elders in de Europese Unie gevestigde firma mag op de Belgische markt haar diensten aanbieden. Dit betreft één van de pijlers van de Europese Unie, nl. de eengemaakte, gemeenschappelijke markt.

Evenwel wordt het buitenlandse (online) casino’s / kansspelaanbieders wettelijk verboden om diensten aan te bieden in België.  Hoe verhouden deze principes zich?

 

De Belgische en Europese Wetgeving

 Als uitgangspunt van de Belgische wet van 07.05.1999 geldt dat het in beginsel verboden is een kansspel te exploiteren. Dit mag enkel na het bekomen van een vergunning bij de Kansspelcommissie. De wet stipuleert duidelijk dat het aantal casino’s in België beperkt dient te blijven tot 9. De online exploitatie van een casino is conform deze wetgeving eveneens onderhevig van het verkrijgen van een vergunning, afgeleverd door de kansspelcommissie. Enkel  een bestaand vergunninghouder – een  Belgisch casino dus – kan een dergelijke vergunning verkrijgen.

De interne markt voor het exploiteren van casinoactiviteiten wordt dan ook sterk afgeschermd tegen buitenlandse indringing.

Er bestaat geen Europese regelgeving die de exploitatie van casino’s (of andere kansspelen of weddenschappen) op uniforme wijze regelt. Elke lidstaat kan haar eigen wetgeving opstellen.

Art. 56 van het Verdrag van de Werking van de Europese Unie voorziet in een vrij verkeer van diensten.

Beperkingen op het vrij verrichten van diensten binnen de Europese Unie zijn – behoudens enkele wettellijke uitzonderingen- verboden ten aanzien van de onderdanen van de lidstaten die in een andere lidstaat zijn gevestigd.  Kansspelen werden niet uitdrukkellijk in deze uitzonderingen opgenomen.

 

Verzoenbaarheid of tegenstrijdigheid

 De Belgische wet botst op het eerste zicht met de Europese regelgeving. Enerzijds is er sprake van protectionisme van de interne markt voor een welgeteld beperkt aantal spelers en anderzijds geldt de globale eengemaakte markt die openstaat voor iedereen.

De enige gezaghebbende instantie die kan oordelen of de (Belgische) nationale wetgeving verenigbaar is met de EU-wetgeving is het Europees Hof van Justitie. Nationale rechtbanken die geconfronteerd worden met vragen over een dergelijke verenigbaarheid kunnen alvorens een beslissing te nemen, een  prejudiciële vraag stellen aan het Europees Hof van Justitie, dat zich dan vervolgens over de kwestie zal buigen en een beslissing zal nemen.

Op 08.09.2009 besliste het Hof van Justitie dat (huidig) art. 56 VWEU, dat de vrijheid van diensten waarborgt, niet onverenigbaar is met de regelgeving die  marktdeelnemers verbiedt om via het internet kansspelen aan te bieden op het grondgebied van een andere lidstaat. Meer specifiek had een kansspelbedrijf online kansspelen aangeboden in Portugal terwijl zij niet in Portugal gevestigd was.

Het Verdrag voorziet in een aantal uitzonderingen op het vrij verkeer van diensten en in de Europese rechtspraak  werden ondertussen een aantal dwingende redenen van algemeen belang vastgesteld die een beperking kunnen rechtvaardigen. In casu oordeelde het Hof dat, gelet op de bijzondere kenmerken van het aanbieden van kansspelen via het internet, een beperking gerechtvaardigd kan zijn door de doelstelling om onder meer fraude en criminaliteit te bestrijden.

Volgens het Hof is het aan elke lidstaat om te beoordelen of het voor de wettige doelstellingen die hij nastreeft noodzakelijk is, activiteiten inzake de organisatie van kansspelen geheel of gedeeltelijk te verbieden, dan wel ze slechts te beperken en met het oog daarop meer of minder strenge controlemaatregelen te treffen. De noodzaak en de evenredigheid van de aldus genomen maatregelen dienen enkel te worden getoetst aan de nagestreefde doelstellingen en aan het niveau van bescherming die de betrokken nationale autoriteiten willen waarborgen. Zo werd door het Hof beslist in een arrest van 08.09.2010.

Meerdere navolgende arresten (o.a. 16.02.2012) specificeren dat de door de lidstaten opgelegde beperkingen dienen te voldoen aan het evenredigheidsbeginsel en dat een nationale wettelijke regeling slechts geschikt is om de verwezenlijking van de aangevoerde doelstelling te verzekeren wanneer de middelen om het doel te bereiken samenhangend en stelselmatig zijn. Een wettellijke regeling dient gerechtvaardigd te zijn. In ieder individueel dossier dient onderzocht te worden of hier al dan niet aan voldaan is, teneinde het vrij verkeer van diensten te willen en kunnen uitsluiten.

Op 22.06.2017 oordeelde Het Hof van Justitie in een zaak van een online kansspelbedrijf, dat zijn activiteiten in Hongarije verboden zag, dat er wel sprake was van een niet-toegelaten beperking van het vrij verkeer van diensten. Reden was dat volgens de Hongaarse wet  een vergunning vereist was voor de exploitatie voor onlinekansspelen maar dat deze vergunning in de praktijk onmogelijk kon worden behaald door een buitenlandse speler. Artikel 56 VWEU werd aldus uitgelegd dat het zich verzet tegen een nationale wettelijke regeling waarbij een stelsel van concessies en vergunningen voor de organisatie van online kansspelen wordt ingesteld, wanneer zij regels bevat die discrimineren ten aanzien van in andere lidstaten gevestigde aanbieders. Het is de nationale wetgeving eveneens niet toegestaan niet-discriminerende regels te bevatten wanneer die op niet-transparante wijze worden toegepast of aldus ten uitvoer worden gelegd dat bepaalde in andere lidstaten gevestigde inschrijvers zich niet of moeilijker kandidaat kunnen stellen. M.a.w. geldt een verbod op discriminatie en wordt een pleidooi gevoerd voor transparantie. Aan de voorgaande rechtspraak,  die een beperking van het vrij verkeer van diensten toelaat op grond van veiligheid en openbaar belang e.d., werd niet getornd.

 

Verdere evolutie?

Buitenlandse online aanbieders van kansspelen zitten ondertussen niet stil. Op 16.03.2017 werd opnieuw via een Portugese rechtbank een reeks (van 10 prejudiciële) vragen gesteld aan het Hof van Justitie. Men beroept zich niet langer op het vrij verkeer van diensten (art. 56 WVEU) – de bestaande rechtspraak is vaststaand – maar wel  op de ‘economische vrijheden’ zoals opgenomen in het Verdrag van de Werking van de Europese Unie. Zo worden o.a. vragen afgevuurd of concessies die door de wet aan casino’s verleend zijn, al dan niet de economische vrijheden van het Verdrag schenden en of het toekennen van de exclusiviteit (monopolie) aan de nationale bevoegde instantie inzake kansspelen niet strijdig is met de economische beginselen en vrijheden van het Verdrag. Termen als machtspositie en dicriminatie worden eveneens aangehaald in een poging de Portugese wet diepgaand te toetsen aan de Europse regels. Een arrest werd nog niet geveld.

Bescherming van de consument, fraudebestrijding en het doel te voorkomen dat burgers geld verkwisten door gokken, primeert vandaag op het Europees grondrecht van vrijheid van diensten.

Uit de arresten van het Hof van Justitie blijkt niet dat er sprake is van een evolutie, maar dat de beperking van het vrij verkeer van diensten op het vlak van online aanbieden van kansspelen, door het Hof van Justitie nog steeds als gerechtvaardigd wordt aanzien. Een verdere evaluatie volgt na het te verwachten arrest in de hierboven aangehaalde Portugese casus die zijn invloed kan hebben op de overige nationale wetgevingen waaronder ook de Belgische. Meerdere gestelde vragen zijn universeel en mutatis mutandandis toe te passen op de Belgische wetgeving.

Een geharmoniseerd communautair geregeld systeem zou een oplossing kunnen bieden. De vraag is of de individuele lidstaten hier klaar voor zijn. In haar arrest van 28.09.2009 stelde het Hof dat een lidstaat wel van oordeel kan zijn dat een online kanspelaanbieder in haar thuisland over de vereiste vegunningen beschikt en afdoende wordt gecontroleerd door de bevoegde autoriteiten van deze staat, maar dat zij dit niet kan beschouwen als een voldoende waarborg dat de nationale consumenten worden beschermd tegen het risico van fraude en criminaliteit. Reden is dat het voor de autoriteiten van de lidstaat van vestiging in een dergelijke context moeilijk kan zijn om de professionele kwaliteiten en integriteit van de marktdeelnemers te beoordelen.

Een uniforme Europese regelgeving lijkt dan nog ver weg.

24.05.2012 Bart Van den Brande

Belasting van winsten uit online kansspelen in België: moet u belasting betalen op uw pokerwinsten?

De kansspelcommissie is momenteel volop in discussie met de Belgische belastingadministratie m.b.t. de mogelijke belastbaarheid van de winsten van de online gokkers in België uit online kansspelen. Dit blijkt uit een artikel in de Standaard van heden.

Occasionele online gokkers moeten volgens de fiscus 33 % belastingen betalen op hun winsten. De belastingadministratie gaat er dus van uit dat het gaat om diverse inkomsten die belastbaar zijn volgens artikel 90, 1° van het wetboek inkomstenbelastingen (‘W.I.B / 92’). Nu de deadline nadert voor uw belastingaangifte, stelt zich de vraag of u uw winsten zal moeten aangeven?

Sinds jaar en dag heeft de fiscus in een administratieve richtlijn, de zogenaamde commentaar bij het W.I.B / 92 de winsten van toegelaten tombola’s en loterijen, inbegrepen alle spelen van de Nationale Loterij (Lotto, Euromillions, Keno, Win for life, enz) alsook de winst uit pronostiekwedstrijden en uit casinospelen enz. vrijgesteld. (nr. 90/8, 2° Com.Ib.)

Zoals de kansspelcommissie nu terecht opmerkt, zou het niet correct zijn deze winsten nog altijd vrij te stellen en de winsten uit online kansspelen en weddenschappen daarentegen te belasten als diverse inkomsten aan 33%.

Het is een onverantwoorde discriminatie waarvan nog maar de vraag is of ze de toets van Europa zou doorstaan. Dit lijkt ons niet het geval.

Verder stelt de fiscus nu dat alleen de kosten en verliezen bij beroepsspelers aftrekbaar zijn. Echter is niets minder waar, binnen elke categorie van inkomsten mag men zijn kosten aftrekken van de betreffende inkomsten.

De fiscus ziet blijkbaar over het hoofd dat alle “winst” die een speler genereert, voortkomt uit het verlies van een andere speler. Dit is een gesloten systeem. Er kan niet meer gewonnen worden dan er “verspeeld” wordt en dit dan nog onder aftrek van de “winst” die de online aanbieder maakt.

Daarnaast zal een loutere aanpassing van de administratieve commentaar, die een loutere administratieve richtlijn is, niet voldoende zijn om zomaar te stellen dat online winsten belastbaar zijn. Een wetgevend initiatief dringt zich hiervoor op. Mocht een dergelijk wetgevend initiatief er toch komen, dan betekent dit waarschijnlijk het einde van online gambling in België. Behalve natuurlijk voor wat betreft kansspelen beschikbaar via de website van de Nationale Loterij, die recent heeft aangekondigd ook weddenschappen op sportevenementen aan te bieden. Het invoeren van een belasting voor de spelers op online spelen en weddenschappen zal daarnaast het intensieve en geslaagde werk van de kansspelcommissie volledig teniet doen. Spelers zullen hun heil opnieuw gaan zoeken bij de illegale buitenlandse sites en zullen bijgevolg ontsnappen aan elke vorm van controle zowel van de kansspelcommissie als van de fiscus.

Daarnaast dient opgemerkt te worden dat de online operatoren momenteel reeds 11% belasting voor spelen en weddenschappen betalen op hun brutomarge, zijnde inzetten min uitbetalingen. Daarnaast dienen diezelfde operatoren 33,99% vennootschapsbelasting te betalen op hun belastbare winst. Tel hier dan nog de 33% bij die de fiscus wil opleggen aan de spelers en het behoeft geen verdere uitleg dat geen enkele operator noch een speler op het legale circuit actief zal zijn.

Uit louter praktisch oogpunt dienen we ons ook de vraag te stellen hoe de fiscus aan de bedragen van de “winsten” van de spelers kan komen. De twee enige instanties die er mogelijk weet kunnen van hebben zijn de kansspelcommissie en de online aanbieder. Gaat hen dus gevraagd worden deze informatie over te maken? Dit lijkt me ook nog niet voor morgen. Volledigheidshalve dien ik op te merken dat iedere belastingplichtige zijn aangifte waarheidsgetrouw dient in te dienen, dit is zo vanzelfsprekend dat ieder van u dit doet zodat het geen verdere commentaar behoeft.

Tot besluit kunnen wij vanzelfsprekend begrijpen dat een speler die zichzelf een beroepspokeraar noemt zijn beroepsinkomsten dient aan te geven (minus de verliezen en kosten die hij heeft gemaakt om deze inkomsten te verwerven).  Een occasionele speler op een occasionele winst belasten lijkt echter een stap te ver…