Contracteren met kinderen: Apple bestraft voor iTunes aankopen door minderjarigen

Om een geldig contract af te sluiten, is een ondubbelzinnig akkoord van beide partijen nodig. Net dat ontbrak bij de aanschaf van applicaties in de App Store van Apple. De zaak kwam aan het licht toen ook kinderen aankopen begonnen te doen in iTunes, inclusief een meisje dat voor maar liefst $ 2.600 aan fondsen in haar virtuele dierenhotel had “geïnvesteerd”.

Apple ontving ongeveer 37.000 klachten, waarop ook de Amerikaanse Federal Trade Commission dreigde met een rechtszaak. Na een half jaar onderhandelen, hebben beide partijen toch besloten om de zaak in der minne op te lossen. Apple gaf aan dat de belangen van het kind steeds een topprioriteit zullen blijven en beloofde om maatregelen te nemen opdat gelijkaardige situaties niet meer zouden voorkomen. Tegelijk heeft Apple beloofd om alle klachten te behandelen en de gedupeerde klanten terug te betalen, alles samen goed voor 32,5 miljoen dollar (ongeveer 24 miljoen euro).

Hoewel de App Store voorzag in ondersteuning voor ouderlijk gezag, beschikte men bij het inschakelen ervan over een interval van 15 minuten waarbij geen wachtwoord moest worden ingevoerd.

Ook in België wordt de consument extra beschermd. Voor een verkoop van goederen of levering van diensten is steeds de uitdrukkelijke toestemming vereist van de consument. Deze consument moet bovendien afdoende geïnformeerd zijn over alle aspecten van de betrokken goederen of diensten.

Minderjarigen zijn bijzondere consumenten en worden extra beschermd. Ze staan in principe onder ouderlijk gezag. Minderjarigen die nog niet “tot de jaren des onderscheids” zijn gekomen, kunnen geen geldige overeenkomst sluiten. Oudere minderjarigen kunnen wel dagdagelijkse handelingen stellen die geen grote financiële impact hebben, zoals het kopen van een bus- of treinticket, tenzij er een bepaalde vorm van benadeling is.

De begrippen “jaren des onderscheids“, “dagdagelijkse handelingen” en “benadeling” zijn in dit kader rekbare begrippen die door de rechter geval per geval worden beoordeeld.

Een duidelijke lijn is er op voorhand niet te trekken. Het is dan ook steeds aan te raden om voorzichtig te zijn bij het contracteren met consumenten, zeker als deze minderjarig kunnen zijn. Voldoende juridische en technische zekerheden inbouwen is geen overbodige luxe.  Hoe doe je dat als online ondernemer concreet?  Voorzie om te beginnen in je algemene voorwaarden dat je niet verkoopt aan minderjarigen en dat minderjarigen steeds de toestemming van hun ouders nodig hebben.  Meldt dat ook duidelijk en in voor minderjarigen begrijpelijke bewoordingen bij de productinformatie op je website.  Als je producten of diensten verkoopt waar het risico op problemen groter is, zeker bij abonnementsdiensten of duurdere aankopen, werk dan met een controlemechanisme.  vraag het rijksregisternummer van de klant ter controle of werk eventueel met een bevestigingsmail, waarin de ouders de bestelling bevestigen.