Coronacrisis FAQ

Coronacrisis FAQ

Nu het Coronavirus niet meer weg te denken is en ook België volledig in de ban heeft, zorgt de Coronacrisis voor heel wat bedrijfsproblemen. Sirius Legal ontvangt dag in dag uit vragen van ongeruste ondernemers. Hieronder vind je een overzicht van de meest gestelde juridische vragen, mooi gestructureerd in relevante FAQ categorieën zodat je snel je weg vindt. De antwoorden werden opgesteld door het team van Sirius Legal. Mocht je nog andere vragen hebben of dringend hulp nodig hebben? Onderaan deze pagina vind je de contactgegevens van onze advocaten die je graag verder helpen.

Neem ook eens een kijkje op de Sirius Legal blog. Daar zullen we op regelmatige basis ook artikels voorzien rond de impact van de Coronacrisis en gaan we dieper in op een aantal hete hangijzers zoals overmacht, de impact op de reissector, e-commerce etc.

Contractuele relaties

Ondanks de versoepelingen van de corona-maatregelen, blijven sommige evenementen/bijeenkomsten nog steeds verboden door de overheid. Zo zijn bijvoorbeeld massa-evenementen nog steeds verboden tot en met 31 augustus 2020, maar ook kleinere feesten met meer dan 50 personen zijn nog verboden tot en met 30 juni 2020. Indien jouw evenement binnen deze periode valt, kan je je beroepen op overmacht. Dit impliceert dat zowel jij als je contractpartij vrijgesteld worden van je/haar verplichtingen. Belangrijker nog is dat je niet aansprakelijk gesteld wordt voor het niet nakomen van je contractuele verplichtingen en dus geen schadevergoeding moet betalen. Wat is echter het lot van de tickets?

Als organisator kan je een tegoedbon bezorgen aan al diegenen die een ticket gekocht hebben, indien aan de volgende voorwaarden voldaan is:

  • Een verplaatsing van het evenement is mogelijk en dit zal plaatsnemen op dezelfde locatie of dicht in de buurt; 
  • Het verplaatste evenement zal plaatsnemen binnen twee jaar;
  • De tegoedbon ‘vertegenwoordigt de volledige waarde van het bedrag dat voor het oorspronkelijke ticket werd betaald’;
  • Opdat de gast de tegoedbon kan verkrijgen moet deze geen extra kosten maken en
  • Op de tegoedbon staat uitdrukkelijk dat deze werd afgeleverd omwille van de corona crisis.

Wanneer ben je verplicht tot een terugbetaling, ook al kan je je beroepen op overmacht?

  1. Wanneer het evenement geannuleerd is omwille van een andere reden dan de coronacrisis;
  2. Wanneer de klant kan bewijzen dat deze niet aanwezig kan zijn op de nieuwe datum;
  3. Wanneer het evenement niet verplaatst, maar geannuleerd wordt.

Valt je evenement buiten deze periode en wil je het preventief annuleren, dan val je niet onder overmacht en zal je automatisch alle tickets terug moeten betalen. Let wel, het is mogelijk dat de overheid deze maatregelen voor evenementen nog verder zal verlengen waardoor je je eventueel wel nog op overmacht kan beroepen. 

De terugbetaling van tickets moet ten laatste op 20 september 2020 gebeuren.

Contacteer ook zeker je verzekeraar. Deze dekt mogelijks enkele kosten, wat al wat druk wegneemt. 

Indien je je als abonnement-aanbieder op overmacht kan beroepen, zal je sowieso geen schadevergoeding moeten betalen. De grote vraag is echter wat er moet gebeuren met de reeds gemaakte kosten, zoals een abonnement dat jouw klanten niet langer kunnen gebruiken. Dit is een veelgestelde vraag, waarvan het antwoord een grote impact kan hebben op de financiële last voor jouw onderneming. 

In geval van overmacht vindt er in principe geen verrekening plaats tussen beide partijen voor de kosten die zijn gemaakt tot het moment van de overmachtsituatie. Er wordt echter algemeen aanvaard dat men een uitzondering kan maken voor contracten waar een betaling vereist wordt vóór de uitvoering ervan. Dit kan doorgetrokken worden naar abonnementen, de klant betaalt namelijk steeds abonneegeld voor een bepaalde periode. Worden er in deze periode geen diensten verleend, dan kan de klant een evenredige terugbetaling vorderen. Hoeveel je klant kan terugvorderen is op dit moment moeilijk te voorspellen, aangezien niemand weet hoe lang de overmachtsituatie zal aanhouden.

Kan je je niet op overmacht beroepen, dan zal je verplicht zijn het abonnement terug te betalen met daarbovenop mogelijks een schadevergoeding.