Coronacrisis FAQ

Coronacrisis FAQ

Nu het Coronavirus niet meer weg te denken is en ook België volledig in de ban heeft, zorgt de Coronacrisis voor heel wat bedrijfsproblemen. Sirius Legal ontvangt dag in dag uit vragen van ongeruste ondernemers. Hieronder vind je een overzicht van de meest gestelde juridische vragen, mooi gestructureerd in relevante FAQ categorieën zodat je snel je weg vindt. De antwoorden werden opgesteld door het team van Sirius Legal. Mocht je nog andere vragen hebben of dringend hulp nodig hebben? Onderaan deze pagina vind je de contactgegevens van onze advocaten die je graag verder helpen.

Neem ook eens een kijkje op de Sirius Legal blog. Daar zullen we op regelmatige basis ook artikels voorzien rond de impact van de Coronacrisis en gaan we dieper in op een aantal hete hangijzers zoals overmacht, de impact op de reissector, e-commerce etc.

Contractuele relaties

Ondanks de versoepelingen van de corona-maatregelen, blijven sommige evenementen/bijeenkomsten nog steeds verboden door de overheid. Zo zijn bijvoorbeeld massa-evenementen nog steeds verboden tot en met 31 augustus 2020, maar ook kleinere feesten met meer dan 50 personen zijn nog verboden tot en met 30 juni 2020. Indien jouw evenement binnen deze periode valt, kan je je beroepen op overmacht. Dit impliceert dat zowel jij als je contractpartij vrijgesteld worden van je/haar verplichtingen. Belangrijker nog is dat je niet aansprakelijk gesteld wordt voor het niet nakomen van je contractuele verplichtingen en dus geen schadevergoeding moet betalen. Wat is echter het lot van de tickets?

Als organisator kan je een tegoedbon bezorgen aan al diegenen die een ticket gekocht hebben, indien aan de volgende voorwaarden voldaan is:

  • Een verplaatsing van het evenement is mogelijk en dit zal plaatsnemen op dezelfde locatie of dicht in de buurt; 
  • Het verplaatste evenement zal plaatsnemen binnen twee jaar;
  • De tegoedbon ‘vertegenwoordigt de volledige waarde van het bedrag dat voor het oorspronkelijke ticket werd betaald’;
  • Opdat de gast de tegoedbon kan verkrijgen moet deze geen extra kosten maken en
  • Op de tegoedbon staat uitdrukkelijk dat deze werd afgeleverd omwille van de corona crisis.

Wanneer ben je verplicht tot een terugbetaling, ook al kan je je beroepen op overmacht?

  1. Wanneer het evenement geannuleerd is omwille van een andere reden dan de coronacrisis;
  2. Wanneer de klant kan bewijzen dat deze niet aanwezig kan zijn op de nieuwe datum;
  3. Wanneer het evenement niet verplaatst, maar geannuleerd wordt.

Valt je evenement buiten deze periode en wil je het preventief annuleren, dan val je niet onder overmacht en zal je automatisch alle tickets terug moeten betalen. Let wel, het is mogelijk dat de overheid deze maatregelen voor evenementen nog verder zal verlengen waardoor je je eventueel wel nog op overmacht kan beroepen. 

De terugbetaling van tickets moet ten laatste op 20 september 2020 gebeuren.

Contacteer ook zeker je verzekeraar. Deze dekt mogelijks enkele kosten, wat al wat druk wegneemt. 

Tenzij anders bepaald in de overeenkomst, kan een rechtmatige opschorting van jouw verplichtingen enkel plaatsvinden in geval van overmacht. 

Maar wat als jouw contractpartij haar verplichtingen (betalen, leveren, …) toch opschort, zonder hierbij te kunnen steunen op overmacht?  Zolang jouw contractpartij in gebreke blijft om aan haar verplichtingen te voldoen, mag jij gedurende die periode de nakoming van jouw verplichtingen uitstellen (het zogenaamde ENAC-principe). Let wel, je moet steeds te goeder trouw handelen en proportioneel reageren. Indien er bijvoorbeeld slechts een deel niet is geleverd, zal jij niet de gehele betaling kunnen opschorten maar slechts een deel ervan.

Vooraleer je je op het ENAC-principe beroept, raden we je sterk aan om allereerst een ingebrekestelling te sturen naar je contractspartij. Zo krijgt ze nog een laatste kans om aan haar verplichtingen te voldoen. 

Een gebeurtenis die ervoor zorgt dat het moeilijker, zwaarder of duurder wordt om jouw contractuele verplichtingen na te komen, zal niet volstaan om je te beroepen op overmacht. Overmacht vereist namelijk een (redelijke) onmogelijkheid. 

Bijgevolg zal je je overeenkomst moeten controleren. Mogelijks is er een hardship-clausule opgenomen. Een hardship-clausule maakt het mogelijk om te heronderhandelen over het contract zodat de partijen tot een oplossing kunnen komen voor de bemoeilijkte situatie. Hiervoor is het vereist dat: 

  • de situatie onvoorzienbaar en onvermijdelijk is (gelijkaardig aan overmacht)
  • de gebeurtenis het contractuele evenwicht zodanig hard verstoort, dat de benadeelde partij niet gecontracteerd zou hebben onder de nieuwe omstandigheden. 

Deze clausule kan bepalen welke situaties onder ‘hardship’ vallen en welke gevolgen dit heeft. Dit kunnen heronderhandelingen zijn, een automatische prijsindexatie, … 

Omvat je overeenkomst geen hardship-clausule, dan zal je nog steeds gebonden zijn aan je contractuele verplichtingen.