Coronacrisis FAQ

Coronacrisis FAQ

Nu het Coronavirus niet meer weg te denken is en ook België volledig in de ban heeft, zorgt de Coronacrisis voor heel wat bedrijfsproblemen. Sirius Legal ontvangt dag in dag uit vragen van ongeruste ondernemers. Hieronder vind je een overzicht van de meest gestelde juridische vragen, mooi gestructureerd in relevante FAQ categorieën zodat je snel je weg vindt. De antwoorden werden opgesteld door het team van Sirius Legal. Mocht je nog andere vragen hebben of dringend hulp nodig hebben? Onderaan deze pagina vind je de contactgegevens van onze advocaten die je graag verder helpen.

Neem ook eens een kijkje op de Sirius Legal blog. Daar zullen we op regelmatige basis ook artikels voorzien rond de impact van de Coronacrisis en gaan we dieper in op een aantal hete hangijzers zoals overmacht, de impact op de reissector, e-commerce etc.

GDPR en privacy

Dit is een zeer gevoelig verhaal.  De vraag of iemand al dan niet koorts heeft is medische informatie, die je dus niet mag verzamelen tenzij je de voorafgaande vrije toestemming van je personeelslid hebt gekregen.  Vrij betekent hier dat je personeel ook moet kunnen weigeren zonder daarvoor op welke manier dan ook gesanctioneerd te worden. Zomaar plots iedereen screenen op koorts kan dus niet.

Nochtans zegt de Gegevensbeschermingsautoriteit, de overheid die toeziet op het naleven van de privacywetgeving in ons land, dat lichaamstemperatuurscans wél kunnen zonder voorafgaande toestemming ALS tenminste die scans anoniem gebeuren, het is te zeggen als er geen andere gegevens vastgesteld worden die iemand kunnen identificeren.  

Die laatste situatie is bijvoorbeeld denkbaar in een luchthaven, waar duizenden mensen per uur voorbij wandelen en waar je anoniem kan scannen op warmtebronnen.  Het is echter vrijwel uitgesloten de facto dat temperatuurscans aan de poort van een bedrijf denkbaar zijn zonder dat de betrokken personeelsleden tegelijk ook geïdentificeerd worden.  Dat is zo ofwel omdat -in een kleiner bedrijf) eenvoudigweg iedereen iedereen kent, of omdat -in een groter bedrijf- met een badgesysteem gewerkt wordt waardoor bij binnenkomst iedereen geïdentificeerd wordt.  

De facto is het antwoord op de vraag: neen je mag niet zomaar koortscontroles doen aan de bedrijfspoort.

Category: GDPR en privacy

Sociaal recht

Neen, de arbeidswetgeving laat dit niet toe. Je kan alleen de arbeidsongeschiktheid controleren via een medisch attest, maar niet de arbeidsgeschiktheid. 

Wanneer het niet vaststaat via een medisch attest dat je werknemer arbeidsongeschikt is, kan je je werknemer niet zomaar verbieden om te komen werken. 

Twijfel je over de gezondheid van je werknemer? Dan kan je hem vragen om van thuis uit te werken of kan je de arbeidsgeneesheer verzoeken om een medisch onderzoek uit te voeren. Als de arbeidsgeneesheer dan oordeelt dat de werknemer arbeidsongeschikt is, dan kan je hem wél verplichten om thuis te blijven.

Category: Sociaal recht

Algemene medische controles op werknemers zijn niet toegelaten. 

Wel kan je op grond van de Codex Welzijn Werk de preventieadviseur-arbeidsgeneesheer verwittigen wanneer je vermoedt dat een werknemer blootgesteld werd aan corona of symptomen vertoont. De arbeidsgeneesheer kan dan een medisch onderzoek doen en kan in het kader van dit onderzoek beslissen dat de werknemer arbeidsongeschikt is. Jij draagt wel de kosten van dit medisch onderzoek.

Category: Sociaal recht

Wanneer je vaststelt dat een werknemer duidelijke ziektesymptomen vertoont of je vermoedt dat een werknemer in contact kwam met een coronapatiënt, dan kan je hem de toegang tot de werkplek niet zomaar weigeren. Je kan de werknemer uiteraard wel in onderling akkoord naar huis sturen.

Wil je hem verplichten om naar huis te gaan, dan kan je de werknemer tijdens de werkuren laten onderzoeken door de preventieadviseur-arbeidsgeneesheer. De preventieadviseur-arbeidsgeneesheer kan de werknemer in het kader van dit onderzoek eventueel arbeidsongeschikt verklaren, waardoor de werknemer wel verplicht is thuis te blijven.

Category: Sociaal recht