Coronacrisis FAQ

Coronacrisis FAQ

Nu het Coronavirus niet meer weg te denken is en ook België volledig in de ban heeft, zorgt de Coronacrisis voor heel wat bedrijfsproblemen. Sirius Legal ontvangt dag in dag uit vragen van ongeruste ondernemers. Hieronder vind je een overzicht van de meest gestelde juridische vragen, mooi gestructureerd in relevante FAQ categorieën zodat je snel je weg vindt. De antwoorden werden opgesteld door het team van Sirius Legal. Mocht je nog andere vragen hebben of dringend hulp nodig hebben? Onderaan deze pagina vind je de contactgegevens van onze advocaten die je graag verder helpen.

Neem ook eens een kijkje op de Sirius Legal blog. Daar zullen we op regelmatige basis ook artikels voorzien rond de impact van de Coronacrisis en gaan we dieper in op een aantal hete hangijzers zoals overmacht, de impact op de reissector, e-commerce etc.

Contractuele relaties

Dit is wellicht de meest gestelde vraag door onze cliënten, waar helaas geen algemeen antwoord op gegeven kan worden. Alles hangt hierbij namelijk af van de concrete situatie. Tenzij een specifieke wet of je contract dit specifiek regelt, gelden volgende criteria om overmacht te beoordelen:

  1. een onvoorziene omstandigheid 
  2. die buiten de controle van de partij die moet uitvoeren ligt
  3. en die de nakoming van de verbintenis geheel onmogelijk maakt.

Bij contracten die voor de krokusvakantie gesloten zijn, was de impact van het Coronavirus in België nog niet echt voorzienbaar. 

Wat betreft de tweede voorwaarde, moet er gekeken worden naar de concrete oorzaak van de overmacht. Hoe komt het dat je niet kan uitvoeren en ligt dit binnen jouw controle? Is je winkel gesloten door een maatregel van de overheid, levert jouw leverancier niet waardoor jij op jouw beurt niet kan leveren, zijn je werknemers ziek, etc. Het bestaan van de Coronacrisis op zich, zal niet volstaan om overmacht in te roepen. 

Tenslotte moet het onmogelijk zijn om aan je contractuele verplichtingen te voldoen. Het is onvoldoende om vast te stellen dat het nakomen van je plicht veel meer inspanning zou vergen dan voorzien, veel duurder zou zijn of je je onderneming sluit uit voorzorg. Dit is namelijk onderdeel van het ondernemersrisico. Om aan deze voorwaarde te voldoen moet je eerst nagaan of:

  1. Het virus een tijdelijke dan wel permanente belemmering oplevert.
    Het virus en diens impact zullen slechts tijdelijk zijn. Indien het dus mogelijk is om je contractuele verplichtingen tot dan uit te stellen, moet je dit ook doen en wordt de overeenkomst geschorst
  2. Er redelijke alternatieven beschikbaar zijn om toch nog aan je contractuele verplichtingen te voldoen.
    Kan je bijvoorbeeld beroep doen op een andere leverancier of een andere vorm van transport?

Een door de overheid opgelegde sluiting van jouw onderneming is al een sterke indicator dat er sprake is van overmacht om bijvoorbeeld te leveren aan jouw klanten. Dit geldt echter niet voor alle contractuele verplichtingen, zoals bv. het betalen van huur (zie onze FAQ). 

Kijk zeker ook je individuele overeenkomsten na. Het is mogelijk dat er een overmachtsclausule is opgenomen die de mogelijke overmachtsituaties veel duidelijker afbakent en eveneens instructies geeft over de wijze waarop je je op overmacht moet beroepen.

We verwijzen ook graag naar ons uitgebreid blogartikel over het Coronavirus en overmacht.

E-commerce

Het lijkt ons onwaarschijnlijk dat een klant zich kan beroepen op overmacht om te argumenteren dat hij zijn herroepingsrecht niet tijdig kon inroepen. Als je je klant correct geïnformeerd hebt over het herroepingsrecht, is de termijn van 14 dagen definitief en is het niet meer mogelijk om daarna nog af te zien van de aankoop.. 

Algemene voorwaarden of andere zullen vaak niets bepalen over dit geval en of dit overmacht uitmaakt voor de consument. Je zal dus moeten terugvallen op de algemene principes en wetgeving. Volgens de Belgische wet is overmacht ‘een onoverkomelijk beletsel voor de nakoming van een verbintenis’. Het moet gaan om: (1) een onvoorziene omstandigheid (2) die buiten de controle van de partij die moet uitvoeren ligt en (3) die de nakoming van de verbintenis geheel onmogelijk maakt.

De Coronacrisis of ziekte door corona zal dan wel een onvoorzienbare omstandigheid kunnen uitmaken, meestal zal het echter niet aan de andere voorwaarden voldoen.

Dat postdiensten niet of moeilijker beschikbaar en bereikbaar zijn, ontslaat de consument allereerst niet van de plicht om zijn herroeping binnen de 14 dagen ter kennis te brengen aan de handelaar én men zal ook moeten aantonen dat het volstrekt onmogelijk was om het pakje in te sturen bv. dit door een derde laten versturen of andere. 

De postdiensten zijn bovendien erkend als essentiële dienst, het is dus nog steeds mogelijk om pakjes te versturen. Hierop beroep doen om het ontijdig versturen van het pakje te verantwoorden is dus moeilijk. 

Category: E-commerce