Coronacrisis FAQ

Coronacrisis FAQ

Nu het Coronavirus niet meer weg te denken is en ook België volledig in de ban heeft, zorgt de Coronacrisis voor heel wat bedrijfsproblemen. Sirius Legal ontvangt dag in dag uit vragen van ongeruste ondernemers. Hieronder vind je een overzicht van de meest gestelde juridische vragen, mooi gestructureerd in relevante FAQ categorieën zodat je snel je weg vindt. De antwoorden werden opgesteld door het team van Sirius Legal. Mocht je nog andere vragen hebben of dringend hulp nodig hebben? Onderaan deze pagina vind je de contactgegevens van onze advocaten die je graag verder helpen.

Neem ook eens een kijkje op de Sirius Legal blog. Daar zullen we op regelmatige basis ook artikels voorzien rond de impact van de Coronacrisis en gaan we dieper in op een aantal hete hangijzers zoals overmacht, de impact op de reissector, e-commerce etc.

E-commerce

De leveranciers moeten -net zoals iedereen- de maatregelen respecteren die door hun nationale overheid zijn opgelegd om het coronavirus te bestrijden. Concreet houdt dit dus in dat de buitenlandse leveranciers de richtlijnen van hun overheid moeten volgen.

Belgische leveranciers moeten strikt de maatregelen volgen zoals die gepubliceerd zijn in het Ministerieel besluit van 18 maart 2020 houdende dringende maatregelen om de verspreiding van het coronavirus COVID – 19 te beperken

Dit ministerieel besluit en de genomen maatregelen worden telkens aangepast conform de te doorlopen fases en beslissingen van de Veiligheidsraad

Category: E-commerce

GDPR en privacy

Ja. Als je als bedrijf nieuwe persoonsgegevens gaat verwerken of bestaande gegevens voor nieuwe doelen (besmettingspreventie bijvoorbeeld) gaat gebruiken, moeten je werknemers vooraf worden geïnformeerd op basis van de GDPR. 

In veel gevallen zal je pas gegevens gaan verzamelen als je eerst de uitdrukkelijke toestemming krijgt van de betrokken personeelsleden, zéker als het gaat om medische gegevens.  De GDPR voorziet weliswaar een uitzondering waarbij (medische) gegevens verwerkt mogen worden zonder voorafgaande toestemming als dat noodzakelijk is voor de bescherming van de “vitale belangen” van de betrokkene of van anderen, maar de Gegevensbeschermingsautoriteit, die de bevoegde overheid is die toeziet op het naleven van de GDPR heeft zeer duidelijk gezegd dat dat zelfs in deze tijden van Coronacrisis niet het geval is en dat de uitzondering enkel kan gebruikt worden als er rechtstreeks en dadelijk levensgevaar bestaat, wat ondanks het feit dat mensen kunnen overlijden aan Corona niet het geval is. 

Category: GDPR en privacy

Neen.  Je personeelsleden hebben recht op privacy.  De Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG of GDPR) laat je niet toe om de namen van Coronapatiënten publiek bekend te maken, zelfs niet als het uit bezorgdheid om je andere werknemers is. 

Het bekendmaken van de naam van besmette werknemers is immers een vergaande inbreuk op hun privacy en bovendien “verwerk” je als werkgever op die manier medische gegevens van je personeel.  Die medische gegevens mag je enkel verwerken als je daarvoor voorafgaand de expliciete toestemming gekregen hebt en zelfs als je die toestemming gekregen hebt moet je er zorg voor dragen dat je die gegevens “proportioneel” gebruikt, wat eenvoudig gezegd betekent dat je steeds moet proberen om de impact op de privacy van het betrokken personeelslid zo klein mogelijk te maken.

De GDPR voorziet weliswaar een uitzondering waarbij (medische) gegevens verwerkt mogen worden zonder voorafgaande toestemming als dat noodzakelijk is voor de bescherming van de “vitale belangen” van de betrokkene of van anderen, maar de Gegevensbeschermingsautoriteit, die de bevoegde overheid is die toeziet op het naleven van de GDPR heeft zeer duidelijk gezegd dat dat zelfs in deze tijden van Coronacrisis niet het geval is en dat de uitzondering enkel kan gebruikt worden als er rechtstreeks en dadelijk levensgevaar bestaat, wat ondanks het feit dat mensen kunnen overlijden aan Corona niet het geval is. 

Je mag wél melden dat er “een personeelslid” besmet is.  Je mag eventueel zelfs melden om welke afdeling het gaat zolang je ervoor zorgt dat de andere werknemers de betrokken persoon niet kunnen identificeren.  Zodra dat wél mogelijk is, heb je zoals hoger vermeld de voorafgaande toestemming van de betrokkene nodig.

Category: GDPR en privacy

Sociaal recht

Wanneer je vaststelt dat een werknemer duidelijke ziektesymptomen vertoont of je vermoedt dat een werknemer in contact kwam met een coronapatiënt, dan kan je hem de toegang tot de werkplek niet zomaar weigeren. Je kan de werknemer uiteraard wel in onderling akkoord naar huis sturen.

Wil je hem verplichten om naar huis te gaan, dan kan je de werknemer tijdens de werkuren laten onderzoeken door de preventieadviseur-arbeidsgeneesheer. De preventieadviseur-arbeidsgeneesheer kan de werknemer in het kader van dit onderzoek eventueel arbeidsongeschikt verklaren, waardoor de werknemer wel verplicht is thuis te blijven.

Category: Sociaal recht

Als werkgever ben je verplicht maatregelen te nemen om de gezondheid en de veiligheid van je werknemers zoveel als mogelijk te verzekeren en om hen een veilige werkplek te bieden. Je moet dus risico’s voorkomen, evalueren en bestrijden. Aangezien het coronavirus een risico vormt binnen je onderneming, moet je een analyse opstellen en de nodige maatregelen treffen.

We raden je aan om eens een kijkje te nemen naar de preventiemaatregelen die de Wereldgezondheidsorganisatie (WHO) voorgesteld heeft. Enkele voorbeelden zijn:

  • Zorg dat je propere en hygiënische werkplekken voorziet 
  • Zorg dat iedereen binnen je onderneming de handen regelmatig en grondig reinigt
  • Voorzie waar mogelijk thuiswerk
  • Zorg dat iedereen zich houdt aan social distancing
  • Bereid je onderneming voor op een mogelijke uitbraak van het coronavirus

Het volledige advies van de WHO vind je hier

Category: Sociaal recht