Coronacrisis FAQ

Coronacrisis FAQ

Nu het Coronavirus niet meer weg te denken is en ook België volledig in de ban heeft, zorgt de Coronacrisis voor heel wat bedrijfsproblemen. Sirius Legal ontvangt dag in dag uit vragen van ongeruste ondernemers. Hieronder vind je een overzicht van de meest gestelde juridische vragen, mooi gestructureerd in relevante FAQ categorieën zodat je snel je weg vindt. De antwoorden werden opgesteld door het team van Sirius Legal. Mocht je nog andere vragen hebben of dringend hulp nodig hebben? Onderaan deze pagina vind je de contactgegevens van onze advocaten die je graag verder helpen.

Neem ook eens een kijkje op de Sirius Legal blog. Daar zullen we op regelmatige basis ook artikels voorzien rond de impact van de Coronacrisis en gaan we dieper in op een aantal hete hangijzers zoals overmacht, de impact op de reissector, e-commerce etc.

Contractuele relaties

Hiervoor moet je allereerst jullie overeenkomst eens doornemen. 

In sommige overeenkomsten is er namelijk een vaste prijs afgesproken. Deze prijs kan enkel gewijzigd worden met akkoord van beide contractpartijen. Is er een vaste prijs afgesproken en jouw leverancier wijzigt de prijs toch, dan kan je het contract ontbinden. Hiervoor moet je wel eerst een ingebrekestelling sturen naar je leverancier. Dit is een laatste aanmaning  om de leverancier een laatste kans te geven om de contractuele aanspraken na te leven (de vaste prijs te hanteren). Wanneer je leverancier vast blijft houden aan de verhoogde prijzen kan je de overeenkomst vervolgens ontbinden en een schadevergoeding eisen. Voor de schadevergoeding moet je aantonen dat je schade hebt geleden en dat de leverancier hier verantwoordelijk voor is. 

Zijn er in jullie overeenkomst geen afspraken gemaakt omtrent de prijs of staat er uitdrukkelijk in dat de leverancier deze zonder meer mag wijzigen, dan sta je al iets minder sterk in je schoenen. Jouw leverancier is echter nog steeds verplicht om de overeenkomst ‘te goeder trouw’ uit te voeren. Indien hij voor jouw bestelling niets vermeldt over een prijsstijging en je hierover pas achteraf (via de factuur) op de hoogte wordt gesteld, kan je weigeren om de verhoging te betalen aangezien je hier niet van op de hoogte was ten tijde van de bestelling.

E-commerce

In het begin van de Coronacrisis en de maatregelen zag men soms significante stijgingen in prijzen voor handgel, mondmaskers en andere. De vraag is of dit toegelaten is en wat er tegenin kan worden gebracht. Hoewel er geen specifieke regels zijn die dit regelen blijven de algemene mededingingsregels en wetgeving in verband met de marktpraktijken uiteraard gelden. Dit houdt voornamelijk in dat :

  • Excessieve prijsverhogingen niet mogen doorgevoerd worden door dominante ondernemingen (artikel 102 VWEU).
  • Prijs(verhogings)afspraken tussen ondernemingen niet zijn toegestaan (artikel 101 VWEU).
  • Het misleiden van consumenten op eender welke wijze niet is toegestaan.
  • Bedrijven geen onterechte claims mogen doen in verband met hun prijzen en producten.
  • Transparantie door ondernemingen vereist is. Ondernemingen zijn verplicht juiste en realistische informatie te blijven geven over bijvoorbeeld producten die niet meer of later geleverd zullen worden door sluiting van fabrieken, alsook over de werking van hun producten en diensten.

Prijzen moeten dus eerlijk en duidelijk zijn en ook in deze tijden van de corona crisis is het niet is toegestaan voor bedrijven om misbruik te maken van onzekerheden en schaarste. 

Daarnaast moet ook voor verregaande samenwerkingen tussen ondernemingen nog steeds een mededingingsrechtelijke toets worden gedaan. De mededingingsregels gelden ook in crisistijd. Er moet dus getoetst worden of de mededingingsbeperking gerechtvaardigd kan worden en de positieve effecten opwegen tegen de negatieve effecten.

Category: E-commerce