Coronacrisis FAQ

Coronacrisis FAQ

Nu het Coronavirus niet meer weg te denken is en ook België volledig in de ban heeft, zorgt de Coronacrisis voor heel wat bedrijfsproblemen. Sirius Legal ontvangt dag in dag uit vragen van ongeruste ondernemers. Hieronder vind je een overzicht van de meest gestelde juridische vragen, mooi gestructureerd in relevante FAQ categorieën zodat je snel je weg vindt. De antwoorden werden opgesteld door het team van Sirius Legal. Mocht je nog andere vragen hebben of dringend hulp nodig hebben? Onderaan deze pagina vind je de contactgegevens van onze advocaten die je graag verder helpen.

Neem ook eens een kijkje op de Sirius Legal blog. Daar zullen we op regelmatige basis ook artikels voorzien rond de impact van de Coronacrisis en gaan we dieper in op een aantal hete hangijzers zoals overmacht, de impact op de reissector, e-commerce etc.

E-commerce

Het lijkt ons onwaarschijnlijk dat een klant zich kan beroepen op overmacht om te argumenteren dat hij zijn herroepingsrecht niet tijdig kon inroepen. Als je je klant correct geïnformeerd hebt over het herroepingsrecht, is de termijn van 14 dagen definitief en is het niet meer mogelijk om daarna nog af te zien van de aankoop.. 

Algemene voorwaarden of andere zullen vaak niets bepalen over dit geval en of dit overmacht uitmaakt voor de consument. Je zal dus moeten terugvallen op de algemene principes en wetgeving. Volgens de Belgische wet is overmacht ‘een onoverkomelijk beletsel voor de nakoming van een verbintenis’. Het moet gaan om: (1) een onvoorziene omstandigheid (2) die buiten de controle van de partij die moet uitvoeren ligt en (3) die de nakoming van de verbintenis geheel onmogelijk maakt.

De Coronacrisis of ziekte door corona zal dan wel een onvoorzienbare omstandigheid kunnen uitmaken, meestal zal het echter niet aan de andere voorwaarden voldoen.

Dat postdiensten niet of moeilijker beschikbaar en bereikbaar zijn, ontslaat de consument allereerst niet van de plicht om zijn herroeping binnen de 14 dagen ter kennis te brengen aan de handelaar én men zal ook moeten aantonen dat het volstrekt onmogelijk was om het pakje in te sturen bv. dit door een derde laten versturen of andere. 

De postdiensten zijn bovendien erkend als essentiële dienst, het is dus nog steeds mogelijk om pakjes te versturen. Hierop beroep doen om het ontijdig versturen van het pakje te verantwoorden is dus moeilijk. 

Category: E-commerce

Gelet op het feit dat een verkoop via Facebook en e-mail ook onder de wetgeving verkoop op afstand valt, zijn alle bepalingen uit de wetgeving in verband met verkoop op afstand van toepassing op handelaars die nu online beginnen te verkopen. In principe moet je bestelproces dus voldoen aan het consumentenrecht en alle daarin begrepen informatieverplichtingen. 

In afwachting van de uitbouw van een echte webshop is het minstens aan te raden om voor verkopen die gebeuren via een kanaal dat maar beperkte ruimte of tijd biedt voor het tonen van informatie de consument toch voor het sluiten van de aankoop te informeren over:

  • de voornaamste kenmerken van de goederen of de diensten,
  • de identiteit van de onderneming
  • de totale prijs,
  • het herroepingsrecht
  • de duur van de overeenkomst en, 
  • in geval van overeenkomsten voor onbepaalde tijd, de voorwaarden om de overeenkomst op te zeggen.

Speciaal voor winkeliers die nu recent met een webshop gestart zijn, ontwikkelden wij een juridische checklist. Hiermee ben je alvast goed op weg naar compliant online ondernemen.
Je kan de checklist aanvragen op deze pagina.

Category: E-commerce

Als je omwille van de Coronacrisis nu via Facebook of mail wil gaan verkopen, moet je wel degelijk ook rekening houden met alle regels van verkoop op afstand, zoals die gelden op webshops.  Die regels gelden immers bij élke vorm van verkoop op afstand. Dat geldt dus ook bij Facebook verkopen of verkoop via e-mail, Whatsapp, etc…

Wellicht de belangrijkste regel om rekening mee te houden is de 14 dagen bedenktermijn of het ”retourrecht.”

Let erop dat je mensen zeer duidelijk informeert over hun recht om hun bestelling te annuleren binnen de 14 dagen na levering.  Als je dat niet doet, wordt de bedenktermijn immers verlengd tot zelfs twaalf maanden na het einde van de oorspronkelijke 14 dagen na levering! 

Het is trouwens niet enkel de bedenktermijn die je vooraf moet meedelen.  je moet een hele reeks informaties vooraf meegeven, zoals welke betaalmiddelen je aanvaardt, hoe de wettelijke garantie werkt, waar mensen terecht kunnen blij klachten, enz…

De vraag is hoe je mensen correct informeert over hun rechten.  Het is immers moeilijk om op een Facebookpagina en zéker ook bij bestellingen via mail voorafgaand aan de bestelling duidelijk je algemene voorwaarden te communiceren.  De facto heb je dus eigenlijk toch een (mini-)website nodig of op zijn minst een informatiedocument dat ergens online beschikbaar is. Er zijn op dit ogenblik enkele erg mooie initiatieven om ondernemers op een snelle en goedkope manier een webshop te laten starten, zoals bijvoorbeeld Mijn Online Shop.   Je kan dan op je webshop alle wettelijke verplichtingen naleven en vanop je Facebookpagina doorlinken naar je webshop.  Op die manier kan je wél alle verplichte informatie aan de consument geven én creëer je meteen twee parallelle verkoopkanalen die elkaar kunnen aanvullen… 

Speciaal voor winkeliers die nu recent met een webshop gestart zijn, ontwikkelden wij een juridische checklist. Hiermee ben je alvast goed op weg naar compliant online ondernemen.
Je kan de checklist aanvragen op deze pagina.

Category: E-commerce