Coronacrisis FAQ

Coronacrisis FAQ

Nu het Coronavirus niet meer weg te denken is en ook België volledig in de ban heeft, zorgt de Coronacrisis voor heel wat bedrijfsproblemen. Sirius Legal ontvangt dag in dag uit vragen van ongeruste ondernemers. Hieronder vind je een overzicht van de meest gestelde juridische vragen, mooi gestructureerd in relevante FAQ categorieën zodat je snel je weg vindt. De antwoorden werden opgesteld door het team van Sirius Legal. Mocht je nog andere vragen hebben of dringend hulp nodig hebben? Onderaan deze pagina vind je de contactgegevens van onze advocaten die je graag verder helpen.

Neem ook eens een kijkje op de Sirius Legal blog. Daar zullen we op regelmatige basis ook artikels voorzien rond de impact van de Coronacrisis en gaan we dieper in op een aantal hete hangijzers zoals overmacht, de impact op de reissector, e-commerce etc.

GDPR en privacy

GDPR vraagt dat je zorgt voor een “gepast niveau van veiligheid” van je data door het nemen van “gepaste technische en organisatorische maatregelen”.  Je moet met andere woorden op elk ogenblik zeker zijn dat je bedrijfsdata en met name persoonsgegevens veilig behandeld worden. Dat is niet anders in Coronatijden.

Typische maatregelen rond thuiswerk die in Coronatijden écht dringende aandacht verdienen om de veiligheid van je bedrijfsgegevens te verzekeren zijn een goede thuiswerkpolicy, een goede bring-your-own-devide policy, duidelijke regels rond het gebruik van thuiswifi en publieke wifi, een goede mailpolicy.

Enkele dingen die in dit soort policies zeker aangekaart moeten worden zijn:

  • het meenemen van papieren dossiers naar huis
  • het delen van persoonlijke laptops binnen het gezin (met alle daaraan verbonden veiligheidsrisico’s)
  • antivirus en firewall op thuissystemen
  • regels rond het verzenden van vertrouwelijke documenten per mail, het lezen van mails op smartphone en andere slecht beveiligde toestellen
  • regels rond het lokaal opslaan van vertrouwelijke data
  • duidelijke regels rond paswoorden (voldoende veilige paswoorden, geregeld veranderen, nooit twee keer dezelfde, NOOIT delen met anderen, zelfs niet met collega’s of gezinsleden, …)

Daarnaast is het tijd om werk te maken van technische veiligheid.  Zorg voor een goede VPN-verbinding. Als je in de cloud werkt, zorg dan voor goed paswoordbeheer, zorg voor goede logging van sessies en goede downloadmonitoring en downloadbeheer zodat je verdachte bewegingen onmiddellijk merkt, zorg ervoor dat personeelsleden, zeker vanop afstand, enkel die data kunnen aanroepen die ze absoluut nodig hebben, etc…

Denk tenslotte ook aan de gevolgen als het fout gaat.  Dit zijn gouden tijden voor hackers. Zorg dus voor back-ups en noodprocedures, zorg voor een goede databreach procedure, spreek duidelijke scenario’s en bevoegdheden af voor crisismomenten, zorg voor een cybersecurityverzekering, …

Category: GDPR en privacy

Sociaal recht

Ja, het Ministerieel Besluit van 18 maart 2020 vereist dat zoveel mogelijk van thuis uit gewerkt wordt. Voor essentiële bedrijven (zoals openbare diensten, bedrijven uit de voedingssector, banken, …) dringt de regering erop aan om daar waar mogelijk telewerk te organiseren. Wat betreft niet-essentiële bedrijven maakt de regering dit zelfs verplicht voor de functies die zich daartoe lenen. Je moet als werkgever in dat laatste geval telewerk eenzijdig opleggen en de werknemer kan dit niet weigeren.

Hoewel telewerk voor essentiële bedrijven dus niet verplicht is op grond van het MB, is dit vanuit gezondheidsoverwegingen natuurlijk wel ten zeerste aan te raden. We zijn dan ook van oordeel dat de werkgever telewerk ook in essentiële bedrijven moet kunnen opleggen. Het valt evenwel aan te bevelen het akkoord van de werknemer te vragen. Als er al een akkoord tot telewerk was voor de Coronacrisis, dan blijft dit uiteraard verder van toepassing. Zoniet, kan je als werkgever een tijdelijke regeling voor thuiswerk opstellen en het akkoord vragen van de werknemer. 

We raden je bovendien aan om duidelijk te motiveren waarom je telewerk oplegt bij bepaalde functies, zodat je dit kunt voorleggen bij een eventuele controle. Vanzelfsprekend moet je de werknemers schriftelijk op de hoogte brengen van je beleid inzake telewerk en van de concrete verwachtingen die je van je werknemers hebt. 

Om het telewerk praktisch mogelijk te maken, moet je de nodige hulpmiddelen (bv. laptop) ter beschikking stellen en eventuele kosten (bv. GSM-rekening, internetverbinding, …) vergoeden. Dat kan door een bureauvergoeding van 126,94 euro toe te kennen, die geldt als netto-premie zonder sociale bijdragen en belastingen. Daarnaast kan je per maand een kostenvergoeding toekennen voor het gebruik van een privé internetabonnement (max. 20 euro) en privécomputer (max. 20 euro).

Category: Sociaal recht