Coronacrisis FAQ

Coronacrisis FAQ

Nu het Coronavirus niet meer weg te denken is en ook België volledig in de ban heeft, zorgt de Coronacrisis voor heel wat bedrijfsproblemen. Sirius Legal ontvangt dag in dag uit vragen van ongeruste ondernemers. Hieronder vind je een overzicht van de meest gestelde juridische vragen, mooi gestructureerd in relevante FAQ categorieën zodat je snel je weg vindt. De antwoorden werden opgesteld door het team van Sirius Legal. Mocht je nog andere vragen hebben of dringend hulp nodig hebben? Onderaan deze pagina vind je de contactgegevens van onze advocaten die je graag verder helpen.

Neem ook eens een kijkje op de Sirius Legal blog. Daar zullen we op regelmatige basis ook artikels voorzien rond de impact van de Coronacrisis en gaan we dieper in op een aantal hete hangijzers zoals overmacht, de impact op de reissector, e-commerce etc.

E-commerce

Voor bederfelijke producten is er een wettelijke uitzondering op het herroepingsrecht. Indien er correct over deze uitzondering geïnformeerd is, zal de consument de bloemen dus niet kunnen “retourneren” en zijn geld terug vragen. Hij kan echter wel op een andere basis een nieuwe levering vragen of een passende prijsvermindering.

De levering van een ernstig bedorven product of bijvoorbeeld een verwelkt boeket is een niet-conforme levering. De consument heeft in eerste instantie recht op het kosteloze herstel of de kosteloze vervanging. Daarnaast heeft de consument het recht van de verkoper een passende prijsvermindering of de ontbinding van de koopovereenkomst te eisen, indien hij geen aanspraak kan maken op herstelling of vervanging, of indien de verkoper niet binnen een redelijke termijn of zonder ernstige overlast voor de consument de herstelling of de vervanging heeft verricht.

Category: E-commerce

Uiteraard ben je gebonden om de levertermijn die je bij een bestelling belooft ook te respecteren. Als er geen leveringstermijn is afgesproken, dan geldt voor de webshop op basis van de wet in elk geval een termijn van 30 dagen voor aflevering.

Vertraging bij aflevering kan de aansprakelijkheid van de verkoper in het gedrang brengen, dit zal echter niet snel gebeuren. Zelfs bij overschrijding van de termijn of de termijn van 30 dagen is de webshop vaak nog geen schadevergoeding verschuldigd, omdat de consument dan eerst nog verplicht is om de verkoper ingebreke te stellen en een redelijke bijkomende termijn voor aflevering te geven. 

De gevolgen van een vertraagde levering voor de verkoper hangen ook af van de vraag of de leveringstermijn essentieel is. Dit kan worden afgeleid uit de omstandigheden van de sluiting van de overeenkomst (bv. levering van snoepgoed voor Pasen) of doordat de consument de ondernemer vóór de sluiting van de overeenkomst geïnformeerd heeft dat de leveringstermijn essentieel is. In zo’n geval heeft de consument het recht om de overeenkomst onmiddellijk te beëindigen en moet je alle bedragen ook terugbetalen.

Na 30 dagen vertraging heeft de consument sowieso het recht om de overeenkomst te ontbinden, tenzij de partijen een ander tijdstip voor de levering zijn overeengekomen.

Tijdens de huidige Coronacrisis verloopt de levering soms wat trager. Veel webshops lossen dit op door een latere of onbepaalde levertijd aan te geven in de bestelling. Dit heeft het voordeel dat er geen onrechtmatige verwachtingen worden gecreëerd, de webshops zullen echter altijd moeten leveren binnen de 30 dagen en voor consumenten essentiële leveringstermijnen respecteren. 

Of de reden waarom levertijden niet gerespecteerd kunnen worden overmacht is, is te beoordelen bij situatie, hiervoor verwijzen we naar ons artikel in verband met overmacht. Een grote groei in online bestellingen is wellicht geen overmacht aangezien dit niet buiten de controle van de partij die moet uitvoeren ligt en dit de nakoming van de verbintenis niet geheel onmogelijk maakt, maar gewoon moeilijker. 

Category: E-commerce

De klant moet op voorhand op duidelijke en begrijpelijke wijze geïnformeerd zijn over de totale prijs en dus over alle extra vracht-, leverings- of portokosten en eventuele andere kosten.  Indien deze kosten redelijkerwijs niet vooraf kunnen worden berekend, dien je wel te melden dat er eventueel dergelijke extra kosten verschuldigd kunnen zijn. 

Dit betekent dat wanneer je als verkoper niet op voorhand duidelijk communiceert dat bij heraanbieding de kosten ten laste zijn van de consument, je deze achteraf niet kan aanrekenen aan de klant. 

Category: E-commerce