Cyber Security Impact Assessment – CSIA

CSIA

Cybercriminelen gebruiken steeds complexere technieken om een cyberaanval uit te voeren, maar toch blijken de eenvoudige aanvallen die beroep doen op social engineering nog bijzonder succesvol. Dat succes is te danken aan onvoldoende beveiligingsinstructies en/of onvoldoende bewustzijn van deze gevaren bij personen die met je bedrijf samenwerken.

Daarom is een goede bewustwording bij iedereen die verbonden is met je bedrijf is cruciaal. Bij Sirius Legal hebben we een volledige ‘Cyber Security Impact Assessment’ opgemaakt waarbij we kijken naar de bestaande organisatorische maatregelen en onderlinge verantwoordelijkheden. Bij uitbreiding kan ook onze vaste technische partner ingezet worden om het technisch cybersecurity niveau na te kijken.


Werkwijze

In dit Impact Assessment kijken we hoe je onderneming zich algemeen organiseert en hoe zich dit vertaalt naar een efficiënte databeschermingsstructuur en -cultuur.
Enkele voorbeelden:

  • is er een DPO of verantwoordelijke functionaris
  • zijn er reeds ISO-certificeringen doorlopen
  • zijn eigen interne processen reeds in kaart gebracht, worden deze processen consequent toegepast
  • wie zijn de stakeholders
  • wat zijn de datastromen
  • wat is het awareness niveau bij het personeel en de leidinggevenden, etc.

Vervolgens doen we nazicht naar de juridische positie en verantwoordelijkheid van je bedrijf. Vanuit deze positiebepaling kunnen we opmaken welke regelgeving inzake cyberveiligheid van toepassing is:

GDPR, NIS, regelgeving productaansprakelijkheid, wet bedrijfsgeheimen, intellectuele eigendomsrechten, e-privacy, wet elektronische communicatie, wet kritieke infrastructuren, strafwetboek, eIDAS-regulation, toepassingen Wetboek Economisch Recht, Consumentenbescherming, wet elektronische identificatie, elektronische handtekening, CAO nr. 68, CAO nr. 81, wet op de verzekeringen, …

Dankzij dit Impact Assessment kan je op al deze vlakken de risico’s tot een minimum beperken of zelfs uitsluiten.


Contact

Wil je graag aan de slag met een Cyber Security Impact Assessment of wens je meer informatie?

Contacteer ons vrijblijvend via onderstaand formulier: