Incident Management

Incident Response Plan

Ongeacht alle stappen die je neemt om cybersecurity inbreuken te voorkomen, is de kans groot dat je op een bepaald moment toch geconfronteerd zal worden met een veiligheidsincident.

Het is daarbij van belang om snel en op de juiste manier te reageren op de cyberaanval waarmee je geconfronteerd wordt. Een helder en zorgvuldig opgesteld incident response plan is dus essentieel.
Hierin geef je een antwoord op onder andere de volgende vragen:

 • Wat moet ik registreren?
 • Wie moet ik wat melden?
 • Hoe voer ik de communicatie wanneer losgeld wordt gevraagd?
 • Heb ik een back-up voorzien?
 • Wat doe ik met mijn personeel wanneer zij technisch niet verder kunnen werken?
 • Moet mijn verzekering tussenkomen?
 • Welke overheidsinstanties moet ik op de hoogte brengen?
 • Wat zijn de juridische stappen die ik tegen de daders kan ondernemen?
 • Hoe beperk ik zo volledig mogelijk aansprakelijkheidsvorderingen van derden?

Een goed incident response management wordt steeds belangrijker. Voldoe je immers niet aan een reeks veiligheidsverplichtingen, dan kan je hier als onderneming zelf voor beboet worden. En de boetes zijn niet min!


Hoe kan Sirius Legal helpen

Sirius Legal staat paraat om je te helpen bij eender wel cyber incident. Zo kunnen wij je helpen bij volgende zaken:

 • Opmaak incident response plan met voorziening van de nodige flowcharts, verdeling verantwoordelijkheden, nuttige contactgegevens
 • Begeleiding bij een incident response procedure
 • Ondersteuning bij het bijhouden van een incidentenregister
 • Ondersteuning bij meldplichten, veiligheidsplichten en medewerkingsplichten ten aanzien van de autoriteiten
 • Opstellen en neerleggen van klacht met burgerlijke partijstelling en bijstand voor de strafgerechten
 • Reductie van schadeclaims

Contact

Heb je nood aan een preventief Incident Response Plan of moet je een response procedure dringend opstarten door een incident? Contacteer ons vrijblijvend via onderstaand formulier: