Het is haast ondenkbaar dat je onderneming vandaag niet online verbonden is met leveranciers, klanten, partners en andere stakeholders. Die online aanwezigheid zorgt ook voor een bijkomend risico: elke onderneming kan slachtoffer worden van cybercriminaliteit. Daarbij denken we aan systemen van ondernemingen die gehackt worden, phishing aanvallen, ceo-fraude, ransomware-aanvallen, lasterlijke aantijgingen, enz.

En dat risico is reëel. Uit de politiële criminaliteitsstatistieken blijkt dat er jaarlijks een stijging is van inbreuken op de wet informaticacriminaliteit en dat 2019 een zeer uitgesproken stijging kende van maar liefst 29,9%. Opvallend is dat het fenomeen phishing een enorme opmars kent, een trend die overigens ook dit jaar bevestigd wordt in de Internet Organised Crime Threat Assessment (IOCTA) 2020 van Europol.

Naast een stevige technische cyberbeveiligingsstructuur is je onderneming vooral gebaat bij aandachtige personeelsleden, leveranciers en andere derden. Je kan van je bedrijf een technisch fort maken op vlak van cyber security, maar al deze inspanningen verdwijnen in het niets wanneer je ‘gatekeepers’ de zwakste schakel blijken te zijn. En ook dat hebben cybercriminelen heel goed begrepen.

Elke onderneming moet zich er bewust van zijn dat voornamelijk Europese wetgeving er voor zorgt dat je een behoorlijke verantwoordelijkheid draagt indien je cyberveiligheid op technisch, maar ook op juridisch vlak niet in orde is. Administratieve en strafrechtelijke boetes worden steeds meer opgelegd en klanten hebben verschillende klachtmogelijkheden voor opgelopen schade.

Reden te meer dus om er voor te zorgen dat je cyber security beleid op juridisch vlak volledig in orde is. Sirius Legal staat kleine en grote ondernemingen bij in deze materie en gaat verder dan een klassieke GDPR-oefening. Wij doen een volledige juridische screening of Impact Assessment waarbij we in een eerste fase een inschatting maken van de zwakheden van je bedrijf, je verantwoordelijkheden en welke risico’s je prioritair moet behandelen. In een volgende fase gaan we dieper in op de risico’s met externe partners en/of alle interne belanghebbenden. Tot slot wordt bij deze oefening de veerkracht van jouw bedrijf onder handen genomen en voorzien we een duidelijk incident response plan waarmee je de continuïteit van je bedrijf kan herstellen en waarmee alle stakeholders in deze digitale wereld een mateloos vertrouwen in je bedrijf behouden.

Cyber Security Impact Assessment

Cyberveilig ondernemen start met een Impact Assessment van jouw bedrijf. Ontdek hier onze werkwijze.
lees meer

Externe Cyber Security

Zorg ervoor dat je leveranciers, klanten en andere externen geen zijdeur openen voor cyberaanvallen.
lees meer

Interne/Personeel Cyber Security

Informeer je personeel hoe ze veilig kunnen omgaan met data en tools en voorzie in de nodige arbeidsrechtelijke documenten.
lees meer

Cyber Verzekering

Valt een cyberincident onder de dekking van de algemene BA-polis? Of neem je best een aparte cyberrisico-polis?
lees meer

Incident Management

Wat als er dan toch een veiligheidsincident is? Hoe ga je dan te werk met je Response Management?
lees meer

Cyber Security Quiz

Hoe is het gesteld met jouw kennis van Cyber Security? Quiz mee en ontdek of je al de juiste reflexen hebt opgebouwd.
lees meer