De Europese Commissie stelt haar Digital Single Market agenda voor

shutterstock_112074470(1)De Europese Commissie stelde vandaag haar plannen voor de Digital Single Market voor.  Onder de Digital Single Market agenda vinden we een zeer uitgebreid pakket aan maatregelen die erop gericht zijn om de digitale economie in de Europese Unie te versterken.

Wij analyseerden alvast de eerste teksten en volgen vanzelfsprekend vanaf nu allle wetgevende evoluties op de voet op voor u.

Europa als wereldleider in de digitale economie

De draagwijdte van de aangekondigde maatregelen is erg breed, wat op zich niet onlogisch is rekening houdende met het feit dat de digitale economie doorsijpelt in alle mogelijke geledingen van de maatschappij

Het doel van de EC is simpel maar ambitieus: Europa moet niet meer of niet minder dan de wereldleider worden in de digitale economie.

Om daartoe te komen werkte de Commissie een beleid uit dat op drie -eerder vage- pijlers rust:

  • Betere toegang tot digitale goederen en diensten voor consumenten en bedrijven in heel Europa
  • Een reglementair kaderwerk creëren dat digitale netwerken en diensten toelaat om succesvol te zijn
  • Het maximaliseren van het groeipotentieel van de Europese digitale economie.

Wat betekent dit concreet?

Om die drie pijlers tastbaar te maken, stelde de Commissie meteen een lijst met 16 initiatieven voor die tegen het einde van 2016 gerealiseerd zouden moeten worden.

De belangrijkste in onze ogen om in de gaten te houden zijn:

  • Dat het Europees privacyrecht aan een grondige opfrisbeurt onderworpen wordt, las u op onze pagina’s al met enige regelmaat, daaraan voegt zich nu toe het doel om een eigen Europese cloud uit te bouwen (zodat data niet meer geëxporteerd hoeven te worden naar bvb de VS)
  • er komt een nieuwe, en zoveelste, hervorming van het auteursrecht in het licht van de digitale realiteit
  • Ook de Telecomregels zijn aan herziening toe
  • Er komen eenvoudigere regels voor (online) contracten
  • Het zogenaamde geoblocking of beperken van gebruiksrechten op content op basis van de woonplaats van de gebruiker zou (binnen de EU) verboden worden

De vraag is natuurlijk hoeveel van deze nobele doelen ook effectief haalbaar zullen blijken.  Met name het verbod op geoblocking snijdt immers diep in de financiële belangen van content providers en de bevoegde Commissaris Ansip mag zich ons inziens aan het nodige weerwerk van de betrokken sectoren verwachten.

Wij volgen alles voor u op

Vanzelfsprekend volgt het Media, Internet & IP team van Sirius Legal alle wetgevende evoluties op Europees en Belgisch niveau voor u op.  U zal op onze blogpagina geregeld updates kunnen lezen over de aankomende wetswijzigingen en de evolutie van de discussies binnen de Europese instellingen.

Als u in afwachting vragen heeft over auteursrecht, privacy, internet of mediarecht, staat ons team graag tot uw beschikking.


For more information contact