Directiecomité Gegevensbeschermingsautoriteit is uiteindelijk aangesteld

Afgelopen vrijdag 29 maart 2019, heeft de Kamer van Volksvertegenwoordigers uiteindelijk, na maandenlang wachten, de directieleden van de nieuwe Gegevensbeschermingsautoriteit (GBA), die sinds mei de oude Privacycommissie vervangt, kunnen benoemen.

Een en ander had wat meer voeten in de aarde dan verwacht, onder andere om de wat eigenaardige en typisch Belgische reden dat de meeste kandidaten niet over de vereiste taalkennis beschikten.  Voor één keer ging het daarbij niet om een gebrekkige kennis van het Nederlands of Frans, maar wel om onvoldoende kennis van Duits.

GBA voorzitter Gegevensbeschermingsautoriteit

Klaar om taken op te nemen

Vanaf nu echter is de Gegevensbeschermingsautoriteit dus klaar om haar taken effectief op te nemen.  Dat is ook hoognodig, want in vergelijking met onze buurlanden heeft België een aanzienlijke achterstand opgelopen in het opvolgen van klachten, het opvolgen van data breaches, spontane controles en vooral ook in het informeren van bedrijven die met blijvende vragen zitten over de correcte toepassing van de GDPR (of AVG) in België.

In Nederland, Frankrijk, Duitsland en Engeland zagen we het voorbije jaar een erg proactief beleid inzake toepassing van de GDPR, met strenge en uitgebreide controles bij honderden bedrijven, hoge boetes, controles op kwalificaties van aangestelde DPO’s en vooral ook met een erg transparant communicatiebeleid naar burgers en bedrijven toe.  Vooral dat laatste is het voorbije jaar in België een pijnpunt gebleken. Heel wat bedrijven begrijpen niet wat er nu precies van hen verwacht wordt en wachten vol ongeduld op verduidelijking vanuit de overheid.

Hopelijk is met deze benoemingsronde alles in stelling gebracht om op korte termijn effectief een duidelijk en slagkrachtig beleid uit te bouwen in België.

Voorzitter

De leiding van het nieuwe directiecomité wordt in handen gegeven van David Stevens.
David Stevens was tot op heden DPO bij Nielsen, een data-analyticsbedrijf dat vooral actief is in de media- en communicatiewereld.  Hij oefende dezelfde functie in het verleden ook al uit bij Telenet, na een eerste carrière als wetenschappelijk onderzoeker aan de KU Leuven, waar hij ook doctoreerde.

De leden van dit directiecomité worden overigens benoemd voor een periode van zes jaar, die eenmaal kan worden verlengd en hun benoeming was noodzakelijk om de Gegevensbeschermingsautoriteit effectief in werking te kunnen stellen.

Vragen over de Algemene Verordening Gegevensbescherming (GDPR)?

Neem gerust contact met ons op.  Bart Van den Brande of een van de leden van ons team staat je graag te woord op bart@siriuslegal.be of + 32 486 901 931.