Duidelijke vermelding van prijzen vereist bij online ticketverkoop

Iedereen maakt het weleens mee: u wilt tickets bestellen voor een concert, maar op het einde van het bestelproces kost uw kaartje heel wat meer dan oorspronkelijk aangegeven. Dit omdat er allerlei service-, betalings- en leveringskosten bijkomen waardoor de prijs in bepaalde gevallen aanzienlijk de hoogte kan ingaan.

 De Nederlandse Autoriteit Consument & Markt (ACM) bindt nu de strijd aan tegen deze praktijken. Het verlangt dat aanbieders van online tickets op voorhand duidelijk aangeven welke kosten zijn opgenomen in de prijs. Aanbieders (incl. wederverkopers) krijgen tot 1 oktober de kans om hiermee in overeenstemming te zijn, anders volgen er sancties. De ACM wil via deze weg komen tot een grotere transparantie van prijzen voor consumenten zodat deze beter aan prijsvergelijking kunnen doen en er zo eerlijke concurrentie op de markt tot stand kan komen.

Wettelijke vereisten prijsvermelding

De Nederlandse Wet Oneerlijke handelspraktijken vereist dat de “onvermijdbare en voorzienbare” kosten worden opgenomen in de prijs, tenzij kosten worden aangerekend per boeking en niet per kaartje. In dat geval volstaat een zichtbare en duidelijke vermelding. Onder deze kosten worden begrepen: de transactie-, administratie-, service- en printkosten. Hiertoe behoren niet de annuleringsverzekering, parkeertickets en plaatselijke consumpties.

Ticketmaster.nl, één van de belangrijkste online aanbieders van tickets, lijkt zich al aangepast te hebben aan de bezorgdheden van de ACM. Op haar website staat reeds volgende vermelding:

“Prijs (per ticket) inclusief X EUR servicekosten. Bezorgkosten (per transactie) en eventuele betaalkosten (€0,00 – €0,50 per transactie) worden later toegevoegd”.

Hoewel de hoogte van de bezorgkosten niet expliciet staat aangegeven, is er wel een duidelijke hyperlink voorzien. Bovendien zijn er geen printkosten aan de bestelling verbonden waardoor Ticketmaster.nl in overeenstemming lijkt te zijn met de wettelijke vereisten.

Belgische regeling

Ook in België liggen er vereisten met betrekking tot prijsvermelding vervat in de wet. Artikel VI.4 WER bepaalt dat de aangeduide totaalprijs “de btw, alle overige taksen en de kosten van alle diensten die door de consument verplicht moet worden bijbetaald” moet omvatten. Zo omvatten bijvoorbeeld de prijzen van de Belgische tegenhanger van Ticketmaster.nl, Ticketmaster.be, reeds de servicekosten en kunnen er enkel nog leverings- en betalingskosten bijkomen. Prijselementen die afhankelijk zijn van de beslissing van de consument (zoals hier de leverings- en betalingskosten) dienen niet opgenomen te worden in de totaalprijs. Een duidelijke vermelding omtrent deze kosten volstaat (bv. via een hyperlink).

Vragen over e-commerce?

Bart Van den Brande staat u graag te woord op bart@siriuslegal.be of op 0486 901 931.

Auteur: Laura Coeckelberghs