Eengemaakte Europese e-commerce ruimte komt alweer een stapje dichterbij.

We berichten u al in januari over de werkzaamheden op Europees niveau die ertoe moeten leiden dat in de ganse EU dezelfde regels gelden voor verkopen van goederen en diensten over internet.

Tot op vandaag immers zijn de juridische regels waaraan webshops moeten voldoen erg uiteenlopend  in de ganse EU.  In België bijvoorbeeld is de online handelaar verplicht om een bedenktijd van 14 dagen te geven aan consumenten die op zijn website goederen of diensten aankopen, terwijl dat in andere landen maar 7 dagen is of zelfs helemaal niet is voorzien.

Op dezelfde wijze zijn bijvoorbeeld de wettelijk verplichte vermeldingen op websites of de prijsinformatie die webshops meegeven aan de consument erg verschillend van land tot land.

Het gevolg hiervan is dat er enerzijds bij consumenten veel onzekerheid bestaat over de precieze bescherming die ze genieten en anderzijds tussen webshops in verschillende landen grote concurrentie voor- of nadelen kunnen bestaan.  Belgische online handelaars bijvoorbeeld, die onderworpen zijn aan de –terecht- strenge Belgische Marktpraktijkenwetgeving, zijn aan heel wat striktere regels onderworpen dan hun concurrenten uit een aantal andere EU landen.

Een en ander heeft tot gevolg dat ondanks de aanzienlijke groei van de online handel (40% van alle consumenten zei in 2010 weleens online aankopen te doen tegen slechts 26% vier jaar eerder), slechts 7% van alle internetgebruikers aankopen deed op een ‘buitenlandse’ website.

Het is dus niet verwonderlijk dat de EU sinds enkele jaren tracht om in alle lidstaten tot eenzelfde hoog niveau van bescherming te komen.  De werkzaamheden in die richting zijn vorige week de laatste rechte lijn ingegaan met de goedkeuring door het Europees Parlement (met een ruime meerderheid van 615 stemmen voor, 16 tegen en 21 onthoudingen) van de ontwerprichtlijn waarover we begin dit jaar al schreven.  Enkel de Europese Raad (i.e. de verschillende nationale regeringsleiders) moet de richtlijn nu nog goedkeuren, waarna de lidstaten de inhoud ervan binnen uiterlijk twee jaar zullen moeten omzetten in hun nationaal recht.  De goedkeuring door de Europese Raad is inmiddels aangekondigd voor de loop van de maand juli.

Het Europees parlement heeft nog enkele aanpassingen aan de eerste ontwerpen aangebracht, dus we lichten nog even de belangrijkste punten uit het ontwerp en zetten die voor u op een rijtje:

  • Webshops in de ganse Europese Unie zullen  een bedenktermijn van 14 dagen moeten aanbieden, waarbinnen de consument zijn online bestelde goederen kan terugzenden, waarna de handelaar binnen 14 dagen tot terugbetaling zal moeten overgaan.  De terugzending moet niet gebeuren op kosten van de verkoper, maar de verkoper moet wel duidelijk voorafgaand aan de verkoop de verwachte kosten van een terugzending vermelden als het gaat om goederen die te groot zijn om per gewone post verzonden te worden.
  • Als een webshop geen 14 dagen bedenktijd geeft, wordt de bedenktijd automatisch verlengd tot één jaar (en niet enkel tot zes maanden, zoals in eerdere voorstellen).
  • De verplichte 14 dagen bedenktijd geldt níet voor downloads van muziek, films of computerprogramma’s en voor “dringende diensten”, zoals een dringende tussen komst van een loodgieter die via internet besteld zou zijn.  In die gevallen is de verkoop onherroepelijk vanaf de bestelling.
  • Webshops zullen verplicht zijn om binnen uiterlijk 30 dagen te leveren .  Als ze daar niet in slagen, zal de consument het recht hebben de overeenkomst te beëindigen mét terugbetaling van de volledige aankoopsom.
  • Voor alle verkochte producten en diensten moet de totale prijs steeds duidelijk vermeld zijn voorafgaand aan de aankoop en mogen geen verdoken kosten “toegevoegd” worden, bijvoorbeeld door middel van automatisch aangevinkte tick boxen.  Ook het (fysieke) adres van de verkoper moet duidelijk vermeld zijn.

Het geheel van deze nieuwe regels zal, zoals gezegd voor Belgische webshops weinig wijzigingen met zich mee brengen, maar zal wel concurrenten in heel wat lidstaten verplichten om dezelfde bescherming aan te bieden die Belgische webshops ook al moeten respecteren.  De concurrentiepositie van onze eigen webshops kan er alleen maar wel bij varen.

We zijn overigens zo vrij u te wijzen op het bestaan van onze Website Certifier, die u toelaat om aan een vast en voordelig tarief via www.websitecertifier.be een snelle en grondige juridische doorlichting van uw webshop en website te maken, zodat u met een gerust gemoed uw online handel kan aanvatten.