Kansspelen: Celstraffen en boetes voor illegale exploitatie in Nederland

We waarschuwden eerder al op onze blogpagina voor de exploitatie op de Nederlandse markt van online kansspelen.  Nederland heeft tot nader order (voorlopig nog) geen reglementair kader dat online kansspelen regelt en zolang dat het geval is is elk aanbod in de ogen van de Nederlandse overheid illegaal en dus strafbaar.

Dat een en ander door de Nederlandse overheid zeer ernstig wordt genomen blijkt uit een lopend strafonderzoek waarin celstraffen tot vier jaar en boetes tot 80.000 euro zijn geëist door het Openbaar Ministerie tegen achttien personen die (per definitie, bij gebrek aan wettelijk kader) illegale online gokspellen aanboden en zich naar de mening van het OM ook schuldig maakten aan oplichting (blijkbaar werden de bedragen die door spelers gewonnen werden zelden effectief uitgekeerd).

Grootscheepse actie tegen illegaal online gamblingaanbod

De verdachten zijn de aandeelhouders en zaakvoerders van de betrokken bedrijven die  de kansspelen aanboden, werknemers, familieleden die meewerkten aan de fraude en adviseurs. De constructies tussen de bedrijven werden daarbij zo opgezet dat de werkelijke geldstromen werden verhuld en de winsten op onduidelijke wijze werden “verdeeld” over andere bedrijven of geïnvesteerd werden in vastgoed

Het gaat daarbij om online kansspelen die werden aangeboden vanaf  2004  tot 2014 en waarbij in die periode omzetten gegenereerd werden in de grootteorde van  ongeveer 105 miljoen euro. Vooral om de Nederlandse overheid en Belastingdienst te misleiden, werd op papier een aantal bedrijven in het buitenland opgezet. De betrokkenen werden al die tijd bijgestaan door een accountant, een advocaat en een bankdirecteur.

Tegen twintig van de in totaal 31 verdachte personen en bedrijven hebben de officieren van justitie een ontnemingsvordering aangekondigd. Dat een aantal van de verdachten miljoenen hebben verdiend aan de constructie bleek al toen de hoofdverdachten werden aangehouden in 2013. Destijds werd op luxegoederen, zo’n 80 woningen en bedrijfspanden in Nederland, België, Duitsland en Spanje beslag gelegd. Ook werd beslag gelegd op meer dan 100 bankrekeningen.

Online kansspelen in Nederland

De Nederlandse kansspelwetgeving staat online gokactiviteiten, in tegenstelling tot de Belgische wetgeving, vooralsnog eenvoudigweg niet toe. Daar waar in België in 2010 een licentiesysteem werd ingevoerd dat aan (een beperkt aantal) licentiehouders toestemming geeft om (offline en/of online) kansspelen aan te bieden, is Nederland nog volop aan de slag met het voorbereiden van zijn nieuwe kansspelwet, waarvoor op dit ogenblik een wetsvoorstel in behandeling is.

Zodra die nieuwe kansspelwet er zal zijn, zal het ook in Nederland mogelijk worden voor aanbieders van online kansspelen om een vergunning te krijgen, weliswaar tegen betaling van een bedrag tussen 35.000 en 50.000 euro en het naleven van een strenge reeks voorwaarden of “zorgplichten“.

Tot dan echter, is het dus eenvoudigweg verboden om online om kansspelen aan te bieden “die zich richten op de Nederlandse markt“. De boetes bij inbreuk draaien voorlopig rond de 180.000 euro, maar kunnen op basis van de wet oplopen tot meer dan 800.000 euro. Voorzichtigheid is dus geboden voor online gambling providers…

En in België?

Ook in België kunnen hoge boetes (tot 600.000 euro) opgelegd worden aan buitenlandse aanbieders die geen licentie hebben, maar tot op heden gebeurt dat niet.

De Belgische overheid maakt via de Kansspelcommissie een andere keuze door niet vergunde online aanbieders op een zwarte lijst te plaatsen en (naar best vermogen en binnen de grenzen van de technische mogelijkheden weliswaar) de toegang tot die websites onmogelijk te maken.

De meest recente lijst is beschikbaar op de website van de Kansspelcommissie.  Op dit ogenblik staan een honderdzestigtal websites op die zwarte lijst.

Vragen over kansspelen?

Voor alle vragen in verband met kansspelen in België, Nederland of daarbuiten, kan u steeds contact opnemen met de auteur van dit artikel op bart@siriuslegal.be of op +32 486 901 931.