Facebook verplicht om gegevens over inbreukpleger over te maken aan slachtoffer

zuckerbergDe Nederlandse overheid publiceerde vandaag een erg interessant vonnis, waarin Facebook verplicht wordt om in het kader van een burgerlijke procedure contactgegevens over een inbreukpleger over te maken aan het slachtoffer.

Sociale media zijn over het algemeen bijzonder terughoudend om de identiteit of andere gegevens over hun gebruikers door te geven in het kader van klachten van andere gebruikers.  Meestal wordt dit eenvoudigweg geweigerd en is de enige manier om alsnog an de gegevens te komen een strafklacht met burgerlijke partijstelling, hopende dat het parket de nodige contactgegevens wel te pakken zal krijgen.

Dit Nederlandse vonnis echter geeft een andere, interessante, invalshoek.  De Voorzitter van de Rechtbank Gelderland besliste immers op 3 oktober 2016 dat Facebook wel degelijk de door het slachtoffer van een inbreuk gevorderde gegevens over te maken.

Achtergrond

Eiseres is via Facebook in contact gekomen met persoon X en heeft er een steeds intiemere relatie mee opgebouwd, die uitmondde in gevoelens van verliefdheid. In dat kader heeft eiseres enkele intieme beelden aan persoon X verstuurd via Facebook.

Eiseres wil die foto’s nu terug en eist nu Facebook dat zij de daartoe nodige gegevens van persoon X overmaakt. Facebook weigert in eerste instantie en daaropvolgend trekt eiseres naar de rechter in kort geding.

Oordeel van de rechtbank: Facebook moet contactgegevens overmaken

De rechter acht het voldoende bewezen dat persoon X, die ook Facebookgebruiker is, onrechtmatig handelde.  Als Facebook in die context weigert om haar medewerking te verlenen aan het doen ophouden van dat onrechtmatigt handelen door de gegevens die benodigd zijn om de medegebruiker te kunnen opsporen niet prijs te geven, handelt het op zijn beurt onrechtmatig .

Facebook wordt verplicht om de contactgegevens waarover zij beschikt over te maken aan eiseres. De daarbij gevorderde dwangsom wordt wel afgewezen omdat Facebook heeft verklaard vrijwillig mee te zullen werken aan de uitvering van het vonnis.

Enkele interessante passages uit het vonnis

“Een vordering zoals ingesteld door [eiseres] kan slechts worden toegewezen, indien een gebruiker door middel van een valse identiteit tracht om in het bezit te komen van gegevens die niet voor hem of haar zijn bedoeld en die hij of zij, indien zijn of haar ware identiteit was gebruikt, niet zou hebben ontvangen. Op die manier kan sprake zijn van oplichting maar ook, indien die persoon reeds over beelden beschikt, van een mogelijke inbreuk op het portretrecht en de persoonlijke levenssfeer van iemand door (te dreigen met) het openbaar maken van beelden van die persoon in compromitterende houding.

De voorzieningenrechter acht het aannemelijk dat door de gebruiker van het profiel [profielnaam] op dergelijke wijze wordt gehandeld. Zo heeft [eiseres] aangevoerd dat zij door middel van een foto op het profiel [profielnaam] de naam van de fotograaf van die foto heeft achterhaald en op die manier te weten is gekomen dat de vrouw op de foto’s in werkelijkheid mevrouw Lans en aldus niet [profielnaam] is.

Daarnaast staat vast dat [eiseres] dacht dat zij intieme beelden naar [profielnaam] stuurde, waardoor de gebruiker van dat account nu ten onrechte over die beelden beschikt. Voorts kan uit de overgelegde chatberichten worden afgeleid dat de gebruiker heeft gedreigd die beelden via internet te verspreiden. Hoewel daar op dit moment nog geen uitvoering aan is gegeven, acht de voorzieningenrechter gelet op alle voornoemde omstandigheden voldoende aannemelijk dat bij [eiseres] sprake is van een gerechtvaardigde angst en dat de facebookgebruiker aldus onrechtmatig jegens haar handelt. Gelet daarop, handelt ook Facebook onrechtmatig door de gegevens van de facebookgebruiker van het profiel [profielnaam] niet aan [eiseres] kenbaar te maken.

De vordering ten aanzien van dat profiel zal dan ook worden toegewezen, waarbij Facebook zal worden veroordeeld om de contactinformatie die is verstrekt bij registratie, het IP-adres dat daarbij is gebruikt, de datum en het tijdstip van de registratie en de datum, het tijdstip en de IP-adressen van recente logins van het profiel [profielnaam] aan [eiseres] kenbaar te maken, voor zover zij over die gegevens beschikt.”

Ook in België?

Uitspraken van buitenlandse rechtbanken hebben vanzelfsprekend slechts een beperkte waarde in België.  Niettemin is dit een erg interessant precedent, dat in elk geval ook ons hier bij Sirius Legal zal helpen in een aantal hangende geschillen met verschillende social media over het vrijgegeven van gegevens van inbreukplegers.

Vragen rond mediarecht, privacy en internetrecht?

Bart Van den Brande staat u graag te woord via bart@siriuslegal.be.