Geen Smart City zonder Smart Cities Law Firm

Het Nederlandse Smart Cities Law Firms partnerkantoor van Sirius Legal, Marxman advocaten , werd recent geïnterviewd over het Smart Cities Law Firms samenwerkingsverband.  We hernemen het artikel hieronder.  Wie het origineel wil lezen kan hier terecht.

Sirius Legal en Marxman zijn twee van de stichtende leden van het internationale samenwerkingsverband Smart Citlies Law Firms.  We werken  er samen met advocatenkantoren uit het Verenigd Koninkrijk, Frankrijk, Italië, Spanje, Turkije en Mexico aan een gespecialiseerde dienstverlening voor Smart Cities overal ter wereld.

Het interview met Theo Stockmann van Marxman:

De nieuwste digitale mogelijkheden benutten om een stad duurzamer, veiliger en leefbaarder te maken. Dat is het principe van een Smart City. Anno 2016 rijzen overal ter wereld Smart City-initiatieven. Bij de uitvoering van de projecten ervaart men soms wet- en regelgeving als een beperking, maar dat is niet nodig. Een Smart City kan zich namelijk van een ‘Smart Cities Law Firm’ bedienen om op die manier het initiatief te laten slagen.

Met veel enthousiasme zoeken overheid en bedrijfsleven naar geavanceerde, technologische oplossingen voor maatschappelijke vraagstukken op het gebied van bijvoorbeeld veiligheid, infrastructuur en cultuur. Men schiet uit de startblokken en daarbij spelen allerlei uitdagingen. Maar al snel blijkt dat de uitdagingen ook op juridisch gebied groter zijn dan verwacht. Denk alleen al aan de (vaak ingewikkelde) regels op het gebied van privacy- en aanbestedingsrecht.
 
Een Smart City die gebruik maakt van de diensten van een ‘Smart Cities Law Firm’, beschikt over specialisten die veel ervaring met de regelgeving hebben. Daarmee heeft een Smart City van tevoren de mogelijkheden al in kaart gebracht, zodat initiatieven direct toegepast en uitgevoerd kunnen worden. Ook is voor het verdere verloop van het Smart City-project bekend wat de juridische aandachtspunten zijn. Wetgeving werkt dan niet meer beperkend, maar biedt juist kansen voor innovatie door een slimme toepassing van de geldende regelgeving. In de praktijk blijkt dan dat er meer mogelijk is dan aanvankelijk werd gedacht.
 
Het (internationale) keurmerk ‘Smart Cities Law Firm’ wordt enkel verleend aan advocatenkantoren met aangetoonde gespecialiseerde kennis en dienstverlening op het gebied van ‘Smart Cities’.
 
Een Smart City staat in het teken van innovatie, kennis delen, en out-of-the-box oplossingen. Wet- en regelgeving kent daarbij geen beperkingen, maar biedt kansen. “Smart Law neemt met name de belemmeringen weg voor organisaties, zodat ze niet tegen verassingen aanlopen binnen het proces,”aldus Theo Stockmann, advocaat bij Marxman Advocaten.
Heeft u vragen over Smart City projecten of over internetrecht, databescherming, privacywetgeving of technologie in het algemeen?  Neem gerust contact op met Bart Van den Brande op bart@siriuslegal.be of telefonisch op +32 486 901 931.