Gewijzigde regels voor SMS diensten

In een van de post van 8 oktober ll. verwees ik al naar het ontwerp van KB houdende een ethische code voor de telecommunicatie, dat, als het ooit gepubliceerd raakt, duidelijke regels zal opleggen die de consument een vergaande bescherming zal geven wanneer hij sms, mms of andere elektronische communicatiediensten gebruikt.

Zolang dit KB niet gepubliceerd is en in werking is getreden, blijven de richtlijnen die de sector zichzelf oplegt, de zogenaamde GOF (GSM Operators’ Forum) guidelines de minimale bescherming van de consument verzekeren.

Deze GOF guidelines werden enkele dagen geleden gewijzigd.  De belangrijkste wijzigingen zijn

  • het invoeren van een waarschuwingsplicht door de dienstverlener telkens als een consument voor een bepaalde shortcode (verkort viercijferig sms-nummer) binnen één maand meer dan 25 euro heeft verbruikt.  De waarschuwing moet gegeven worden per gratis sms.  Deze wijziging treedt in werking op 1 januari 2011
  • Premium WAP Push boodschappen zijn niet langer toegestaan
  • De regels om een abonnement op een sms dienst online aan te gaan (de zogenaamde opt-in regels) worden aanzienlijk verstrengd in art. B.2.5.1. van de aangepaste guideline

De volledige GOF Guidelines, met alle rechten en plichten van consumenten en aanbieders vindt u op www.gofguidelines.be