Grote lidstaten maken openstellen van online poker rooms voor elkaars inwoners mogelijk.

Een recente ontmoeting tussen de kansspelwaakhonden van Frankrijk, Spanje, Duitsland, Italië en Portugal zorgt ervoor dat de door hen vergunde online casino’s en poker rooms via liquidity sharing opengesteld kunnen worden voor elkaars inwoners.  Een zeldzame stap van eenmaking in een voor het overige steeds meer gefragmenteerde en nationaal gereglementeerde sector.  Onze zomerstagiair Thomas Degraeve vat het nieuwe initiatief hieronder samen.

De sector van de online kansspelen en de pogingen van nationale regulatoren om de activiteiten van online casino’s onder controle te houden, hebben de voorbije jaren gezorgd voor een erg gefragmenteerde juridische situatie, waarbij nationale overheden een systeem invoeren van nationale vergunningen en dus van afgesloten nationale markten. Enkel casino’s die een fysieke vestiging hebben in een bepaalde lidstaat kunnen een vergunning krijgen om online kansspelen aan te bieden, en alle andere aanbieders zijn per definitie illegaal. Meer nog, een gokje plaatsen op een buitenlandse website, voor zover die aan de blokkering is ontsnapt, is vaak strafbaar.

Dit heeft als gevolg dat een aanbieder in elke Lidstaat een afzonderlijke vergunning dient te verkrijgen en de specifieke regels van die Lidstaat moet naleven. Hierdoor moet de aanbieder tevens voor elke Lidstaat een ander online gokplatform hebben, die onderling geen liquiditeit mogen uitwisselen. Dit zogenaamde ring fencing bij poker rooms zorgt echter voor een tekort aan spelers en dus aan liquidity. Sommige aanbieders hebben hierdoor zelfs al nationale licenties opgezegd (bv. 888.com in Frankrijk).

In een poging om hieraan te verhelpen, zaten de Italiaanse, Franse, Duitse, Portugese, Engelse en Spaanse kansspelregulators onlangs samen om te overleggen over een betere samenwerking binnen Europa. Onderwerp van de agenda was in de eerste plaats het mogelijk maken van zogenaamde ‘liquidity sharing’ bij online poker. Bij liquidity sharing wordt de mogelijkheid gecreëerd voor spelers uit verschillende Europese landen om toch aan eenzelfde pokertafel deel te nemen. Dit laat de online casino’s toe om mét respect voor de strenge lokale wetgevingen toch internationaal te werken en aldus grotere prijzenpotten aan te bieden, wat op zijn beurt meer spelers en dus meer inkomsten zal genereren. Liquidity sharing is op dit moment al mogelijk tussen Italië en Spanje, waar dat reeds is voorzien in de wetgeving, en zal nu dus ook uitbreiden naar Duitsland, Frankrijk en Portugal.

Belgische spelers moeten echter opletten.  België neemt niet deel aan dit nieuwe initiatief en voor Belgische spelers blijft het dus verboden om te spelen aan tafels die geen licentie hebben van de Belgische Kansspelcommissie.  De Belgische wet staat dit soort initiatieven op dit ogenblik immers simpelweg niet toe en ring fencing blijft bij ons dus de boodschap

Een eengemaakte Europese markt voor online kansspelen of online poker lijkt, ondanks deze voorzichtige eerste stap, nog steeds erg ver af…