Contracten & distributie

Contracten & distributie

Bij Sirius Legal kan je terecht voor het onderhandelen en opstellen van al je commerciële contracten, voor het opzetten en uitbreiden van je distributienetwerken, en voor de voorbereiding van distributieovereenkomsten.

We zijn er vanzelfsprekend ook als het misgaat: we staan onze cliënten bij in het voeren van discussies over de uitvoering van overeenkomsten en de eventuele beëindiging ervan, bij arbitrages en rechtzaken en, als de situatie het toelaat ook bij bemiddelingen.

Dankzij de actieve deelname aan internationale netwerken en kamers van koophandel, heeft ons team een wereldwijd netwerk uitgebouwd en ervaring opgedaan om grensoverschrijdende aangelegenheden met de vereiste expertise te behandelen.


Commerciële overeenkomsten

We geven advies in alle types van commerciële overeenkomsten, en dit in de meest uiteenlopende sectoren (industrie, bouw, dienstverlening, textiel,…).

Je kan bij ons bijvoorbeeld terecht voor:

 • Distributie, agentuur, concessies, franchising
 • Koop en verkoop
 • Productaansprakelijkheid en labeling
 • Overdracht van handelsfonds
 • Huur en lease
 • Levering van goederen en diensten
 • Verkoop van ondernemingen, aandelen, fusies, splitsingen
 • Incasso
 • Insolventie, gerechtelijk akkoord, faillissementen
 • Software development, licentie, onderhoud, SLA’s, …
 • Dienstenovereenkomsten
 • Consultancycontracten

Distributierecht

Onze jarenlange ervaring in online handel én in klassieke distributie voor enkele grote ketens, maakt ons bovendien de geschikte partner voor al je vragen rond selectieve distributieovereenkomsten, agentuurovereenkomsten en franchisingprojecten.

Deze overeenkomsten lijken op het eerste zicht veel met elkaar gemeen te hebben. De wettelijke regels die op elk van deze distributievormen van toepassing zijn, verschillen echter wezenlijk van elkaar.  Sirius Legal heeft jarenlange ervaring op dit gebied.

Wij staan ons cliënteel bij met overeenkomsten op maat van hun project, in overeenstemming met alle toepasselijke wetgeving en met optimale waarborgen voor hun belangen. Via ons uitgebreid internationaal contactennetwerk, verlenen wij onze diensten bovendien in een internationale context voor buitenlandse bedrijven die een verkoopnetwerk opzetten in België of voor Belgische bedrijven die de grenzen overtrekken.

Sirius Legal staat bedrijven bij met:

 • Opzetten van een distributienetwerk
 • Standaard franchising, concessie en agentuurcontracten
 • Handelshuurovereenkomsten
 • Overdrachten van handelsfonds
 • Garanties en zekerheden
 • Precontractuele informatieverlichtingen en ruime bijstand bij onderhandelingen
 • Geschillen tussen franchise- en concessiehouders en franchise- of concessiegevers
 • Bescherming van merken, handelsbenamingen, domeinnamen
 • Geschillen met concurrenten inzake distributierecht
 • Vastgoeddeals
 • Commerciële contracten met leveranciers en partners
 • Financiering van uw projecten
 • Vertaling van distributienetwerken naar de internetwereld
 • Vanzelfsprekend ook alle aspecten van online distributie

Voorbeeld cases

Recent hebben onze advocaten o.a.:

 • Diverse Belgische en buitenlandse bedrijven bijgestaan met advies inzake online distributie, parallelle import en gesloten distributiesystemen
 • Een Belgische software developer bijgestaan bij het opstellen en sluiten van licentiecontracten, onderhoudscontacten en consultancyprojecten in de ganse wereld
 • Een Amerikaanse beursgenoteerd softwarebedrijf bijgestaan in onderhandelingen met diverse Belgische bedrijven ivm de licentie, het onderhoud en de installatie van software
 • Een grote Belgische webshop bijgestaan in twee geschillen aangaande de fout gelopen ontwikkeling van enerzijds een nieuwe webshop en anderzijds een complex ERP pakket
 • Distributiecontracten onderhandeld voor een Belgische industriële groep
 • Advies verleend inzake éénzijdige prijsverhogingen opgelegd door een Belgisch chemisch bedrijf
 • Een gerechtelijke procedure gevoerd voor een Amerikaanse prothese-producent ingevolge een discussie omtrent productaansprakelijkheid
 • Een hotel begeleid in de overdracht van zijn handelsfonds
 • Een software developer begeleid bij een buy-out van aandelen
 • Een innovatief start-up project begeleid bij de aandelendeal die een externe financier toeliet om in het project te stappen
 • Een producent uit Hong Kong voor de Belgische rechtbanken verdedigd tegen vermeend verborgen gebreken in een internationale koop
 • Een Belgische multinational bijgestaan in verschillende geschillen met o.m.  Belgische, Noorse en Britse contractpartners
 • Een Amerikaanse consultancygroep bijgestaan in een geschil met een Belgisch technologiebedrijf aangaande de beëindiging van een service- , implementatie- en trainingscontract

Contact

Voor vragen met betrekking tot contracten en distributierecht kan je steeds terecht bij Bart Van den Brande op bart@siriuslegal.be of vervolledig het onderstaande formulier.