Het Europees Hof van Justitie is al in kerststemming

Het Europees Hof van Justitie is duidelijk al in kerststemming.  Het maakte immers vandaag de beslissing bekend in de gevoegde zaken T-336/08, T-337/08, T-346/08 en T-395/08 waarin onder meer de bekende chocoladefabrikant  Lindt & Sprüngli AG betrokken is.

Het Hof oordeelt, perfect gepast voor de periode van het jaar, dat de vorm van een chocolade rendier met een rood lintje om de hals, een chocolade haas met een rood lint om de hals, of een chocolade belletje met een rood lint eromheen, allen met goudkleurige versiering, niet als gemeenschapsmerk gedeponeerd kunnen worden.

De juridische reden hiervoor is duidelijk en zeer eenvoudig: de gezegde figuren bevatten onvoldoende onderscheidend vermogen om voor bescherming in aanmerking te kunnen komen.

Het Hof merkt in zijn argumentatie onder meer terecht op dat een van de redenen om te stellen dat er geen onderscheidend karakter is, erin bestaat dat “with regard to the marks applied for by Lindt & Sprüngli, the General Court observes first of all that, concerning their shape, a rabbit, a reindeer and a small bell are typical shapes in which chocolate and chocolate goods are presented at certain times of the year, in particular at Easter and Christmas.”

Als de juridische basis bezwaarlijk revolutionair genoemd kan worden, dan zijn de praktische gevolgen van deze deze beslissing natuurlijk wél verstrekkend en worden deze op gejuich onthaald van het verre zuiden Spanje tot boven de poolcirkel.  De bovenstaande beslissing geldt immers ongetwijfeld ook voor de chocolade afbeeldingen van de Sint of de Kerstman en niemand zal zich dus het alleenrecht op chocolade afbeeldingen of (speculozen afbeeldingen) van beide kindervrienden kunnen toe-eigenen.  De jaarlijkse bevoorrading die hen toelaat om de brave kinderen te belonen met lekkers, blijft dus uit de klauwen van de commercie…

https://curia.europa.eu/jcms/upload/docs/application/pdf/2010-12/cp100124en.pdf