Hoe onze privacy samen met de like-button zwicht voor emoticons

Fake Facebook profileOok de like-button van facebook zwicht voor de emoticons. Sinds kort is het immers mogelijk om niet alleen een update op facebook te “liken”, maar je kan ook meer specifiek en gedetailleerd meedelen hoe je je er precies bij voelt. Deze nieuwe evolutie bij facebook heet “reactions” en zo zijn er zes verschillende: like, love, haha, wow, sad en angry. De praktijk leert ons echter dat Facebook steeds een “hidden agenda” heeft bij elke verandering die wordt doorgevoerd. Ook bij de “reactions” is het niet anders. Iedereen die dacht dat de heer Zuckerberg en aanhang inspeelden op de vraag van de gebruikers om meer gevarieerd hun emoties te kunnen uiten, ziet het beleid van Facebook iets te altruïstisch in. Facebook is en blijft een onderneming die zich laat leiden door economische doeleinden en daarvoor maar al te graag onze privacy op het spel zet. Zonder dat we het beseffen leggen we al onze emoties op tafel en spelen we open kaart met onze privacy.

Dat facebook al langer de kantjes er vanaf loopt wat betreft de privacy van zijn gebruikers is alom gekend. Ook deze vernieuwing volgt dezelfde lijn. Het is namelijk zo dat met behulp van “reactions”, facebook in staat is om op een nog exactere manier de advertenties aan zijn gebruikers aan te passen. En dit op volgende manier:

De zeer onschuldige like-button maakte het voor facebook mogelijk om voor iedereen een redelijk precies interessepalet op te maken. Op welke pagina’s kijken we, wat zijn de dingen die ons raken goed dan slecht, wat weekt een emotie bij ons los, … Op deze manier wordt dus een hele reeks persoonlijke informatie verzameld waarvan we eigenlijk liever niet hebben dat facebook deze informatie bezit, dit maakt immers een schending van onze privacy uit. Het gaat zelfs zo ver dat facebook meer weet over ons dan sommige van onze goede vrienden, deze houden immers niet al je “likes” stelselmatig bij.

Het was tot voor kort voor facebook echter niet mogelijk om te achterhalen op welke manier de dingen die ons interesseerde ons emotioneel raakten. Werden we er blij van of juist boos of verdrietig. Bijgevolg zaten er soms anomalieën in het profiel dat facebook van ons had opmaakte en kregen we dan ook advertenties die net de foute emotie raakten of ons eigenlijk totaal niet interesseerden. De oplossing hiervoor voor Facebook ligt in de “reactions”. Door middel van de “reactions” is het voor facebook nu immers mogelijk om een nog preciezer en specifieker profiel op te maken en dus nog dieper door te dringen in onze privacy. De verzamelde en geordende informatie zal dan later ook gebruikt worden om veel gerichter en juister bepaalde reclame op ons af te vuren. Het is namelijk zo dat Facebook aan haar adverteerders de mogelijkheid aanbiedt adverteerders om zich te richten op bepaalde, geïnteresseerde doelgroepen, welke nu veel preciezer kunnen worden omlijnd door het analyseren van de “reactions”. Een extra dienst die voor de adverteerders als muziek in de oren klinkt. Dat dit vooral positieve gevolgen heeft voor de portefeuille van facebook hoeft dan ook geen betoog.

Vergeet daarenboven niet dat ook andere websites en applicaties verbonden zijn met facebook en de voormelde informatie dus ook met deze websites en applicaties zal gedeeld worden. Met andere woorden ligt onze privacy nog maar eens te grabbel zonder dat we het doorhebben en werken we dit zelf in de hand.

Auteur: Thaïssa Nuyens