Kijkers laten meespelen met gokprogramma’s op tv is telewinkelen, zegt VRM: fikse boete voor 2BE

Kansspelen enerzijds en teleshoppingprogramma’s anderzijds zijn tegenwoordig niet meer weg te denken van ons tv-scherm.  Zowel wie van poker houdt als wie op zoek is naar een magische pannenset of een wonderbaarlijke vermageringsheupgordel vindt op onze Vlaamse zenders in de daluren ongetwijfeld zijn gading.  Wie niet gokt en niet op zoek is naar waanzinige koopjes (het onderscheid tussen beiden lijkt ons soms subtiel…), zapt wellicht meestal snel verder.

Recent blijken online gambling en teleshopping elkaar gevonden te hebben en zijn tv-zenders in hun teleshoppingblokken programma’s gaan uitzenden waarin kijkers via sms of internet mee een gokje kunnen wagen.

Online gambling aanbod op tv

Onder ander 2BE zend zo blijkbaar tijdens de nachtuitzendingen het programma ‘Circus live’ uit. De uitzending is een weergave van een reeks opeenvolgende kansspelen (roulette) waaraan kan worden deelgenomen via de website circus.be. Tijdens de hele uitzending wordt de kijker auditief en visueel uitgenodigd en aangespoord om deel te nemen aan het roulettespel, waarvan het spelverloop wordt getoond.

Zulke programma’s zijn niet noodzakelijk illegaal, maar zijn wel aan verschillende soorten regels onderworpen.  Er is sprake van kansspelen en dus is de Kansspelwet van toepassing.  Dat betekent bijvoorbeeld dat enkel bedrijven met een kansspellicentie van de Belgische overheid ze mogen aanbieden.  Bovendien worden er aan consumenten diensten verkocht vanop afstand, waardoor de regels van consumentenbescherming bij verkoop op afstand van toepassing kunnen zijn.

Aangezien een en ander in dit geval ook kadert binnen een tv-programma, gelden ook de regels van het Vlaamse Mediadecreet en daarin staat onder meer in artikel 79, §1 dat “Televisiereclame, zelfpromotie uitgezonderd, en telewinkelen moeten duidelijk herkenbaar zijn en moeten kunnen worden onderscheiden van redactionele inhoud. Zonder afbreuk te doen aan het gebruik van nieuwe reclametechnieken, moeten reclame en telewinkelen met visuele en/of akoestische en/of ruimtelijke middelen van andere onderdelen van het programma worden gescheiden. De bepalingen van deze paragraaf zijn eveneens van toepassing op teletekst.”

Een en ander kan wat verbazing wekken, aangezien tijdens het programma enkel opgeroepen wordt om via de website mee te spelen en niet noodzakelijk om diensten “aan te kopen” tijdens het tv-programma.  Er valt weliswaar iets te zeggen voor deze beslissing van de VRM, maar de consequentie lijkt te zijn dat bij elk tv-programma waar de kijker opgeroepen wordt om tegen betaling (bvb betalende sms) deel te nemen sprake zou zijn van telewinkelen, wat toch een beetje streng lijkt te zijn.

Teleshopping volgens VRM en boete voor 2BE

Hoe dan ook, de VRM meende in casu duidelijk dat de uitzending van ‘Circus live’ als commerciële communicatie en als telewinkelen dient te worden beschouwd. Het gaat namelijk om beelden die rechtstreeks de diensten van een rechtspersoon die economische activiteiten verricht, promoten. In dit geval gaat het om de diensten van een bedrijf actief op de Belgische kansspelmarkt, dat casino’s, speelhallen en online casinospelsites uitbaat. Het programma ‘Circus live’ wordt echter uitgezonden zonder dat de kijker op een duidelijke manier wordt geïnformeerd over de vorm van commerciële communicatie die hier wordt aangeboden.

Het Mediadecreet bepaalt dat telewinkelprogramma’s duidelijk herkenbaar moeten zijn en moeten kunnen worden onderscheiden van redactionele inhoud. De telewinkelprogramma’s moeten met visuele en akoestische middelen duidelijk als dusdanig gekenmerkt worden.

Dat was hier niet het  geval en de VRM legde 2BE bijgevolg een boete van 5.000 euro op.

Voorzichtigheid is dus geboden

Aanbieders van kansspelen én tv-zenders zullen er dus in de toekomst zorg voor moeten dragen dat hun nachtelijke tv-programma’s de kijker duidelijk waarschuwen dat het om een teleshopping programma gaat, enerzijds door ze af te scheiden van de “redactionele inhoud” (door een begin- en eindtune) en anderzijds door visueel of akoestisch te melden dat het om telewinkelen gaat (bvb door middel van een logo of waarschuwingstekstje)

Vragen over kansspelen of over mediarecht?  Contacteer ons team op info@siriuslegal.be

Bart Van den Brande

bart@siriuslegal.be

@BartVdBrande