Makkelijker beslag leggen op buitenlandse bankrekeningen

Minister van Justitie Koen Geens kondigde vandaag in een persbericht aan dat het in de toekomst makkelijker zal worden voor Belgsiche schuldeisers om beslag te leggen op buitenlandse bankrekeningen.

Minister Geens past hiervoor de Belgische wet aan. Hierdoor wordt het eenvoudiger om in ons land gebruik te maken van de uniforme Europese procedure die de inning in burgerlijke en handelszaken vergemakkelijkt.

beslag

Vandaag moeten schuldeisers die willen weten waar hun schuldenaar rekeningen heeft openstaan, zich vaak op goed geluk richten tot de verschillende spaarbanken in ons land. De praktische moeilijkheden zijn dikwijls nog groter als een schuldenaar mogelijk in een ander EU-land rekeningen heeft.

Binnenkort wordt de Nationale Kamer van Gerechtsdeurwaarders aangeduid als instantie om deze informatie bij onze banken in te winnen en te verstrekken aan het gerecht van een andere lidstaat dat hier in het kader van de Europese procedure om verzoekt. Hiervoor wordt bij de NKGB een ‘centraal register voor Europees conservatoir beslag’ opgericht. In Belgische procedures zullen schuldeisers de beslagrechter overigens onder dezelfde voorwaarden kunnen verzoeken om deze informatie in te willen winnen bij de NKGB.

Minister Geens brengt met deze aanpassing nog een aantal verduidelijkingen, onder andere over de bevoegde rechtbanken en de kosten die in ons land voor een verzoek om rekeninginformatie of voor het ten uitvoer leggen van een Europees bevel tot conservatoir beslag in rekening kunnen worden gebracht. De kosten worden bepaald via een koninklijk besluit.

Koen Geens: “De schuldeiser krijgt alle informatie om snel te werk gaan, zonder een omslachtige procedure. We maken het eenvoudiger voor schuldeisers om in geschillen rond burgerlijke en handelszaken bewarend beslag te leggen op bankrekeningen in andere EU-lidstaten. Op die manier vermijden we dat schuldenaren zich onvermogend maken en zorgen we dat de schuldeiser geen financieel nadeel heeft. Dit is opnieuw een voorbeeld van hoe belangrijk een goede samenwerking tussen de Europese lidstaten is.”

Persbericht van 23 augustus 2017

Vragen over internationale of nationale invorderingen of geschillen?

Ons team staat graag voor u klaar op info@siriuslegal.be