Reclame en Mediarecht

Reclame en mediarecht

Het Media/IP/IT team van Sirius Legal bouwde de voorbije tien jaar een uitgebreide ervaring op in reclamerecht en mediarecht.

We staan vandaag talloze reclamebureau’s, online agencies, en marketing departementen van adverteerders in allerlei sectoren bij.  We zijn ook al jarenlang één van de trowue juridische partners van BDMA, de Belgian Direct Marketing Association, voor wie we meermaals per jaar opleidingen, vormingen en bijdragen voor publicaties aanleveren.

Dankzij onze jarenlange ervaring kunnen we onze cliënten met kennis van zaken bijstaan in contractuele onderhandelingen, geschillen binnen of buiten de rechtbank, adviezen, contacten met overheden en instanties zoals bijvoorbeeld de JEP of de VRM.

Sirius Legal verzorgt productieovereenkomsten, licentiedeals, NDA’s en knowhow-bescherming, advies over merkenrecht, auteursrecht, consumentenbescherming, oneerlijke handelspraktijken, …

Ook in puur mediarecht hebben we een lange track record.  We staan geregeld productiehuizen bij, werken voor een aantal radiozenders, Vloggers, (web-)TV-zenders, acteurs, scenarioschrijvers en behandelen daarnaast heel wat dossiers aangaande laster en eerroof, imagoschade, recht op antwoord, right to be forgotten, …

Je kan bij ons onder andere terecht voor

 • Alle types Contracten in de media- en entertainmentindustrie (productiesovereenkomsten en alle aan een tv- of filmproductie gerelateerde overeenkomsten, licentieovereenkomsten, distributieovereenkomsten, overdrachten van auteursrechten, etc…)
 • Dossiers aangaande erkenningen en vergunningen voor radio- en televisieomroepen
 • Alle juridische vragen aangaande uw reclamecampagnes (merkenrecht, auteursrecht, vergelijkende reclame, privacy, product placement, sponsorovereenkomsten, vragen rond social media, native advertising, etc…
 • Online en offline wedstrijden en promotionele acties in gans Europa, opstellen of nakijken van wedstrijdreglementen
 • Vragen rond opbouwen en gebruik van databases, privacy, databankrechten, opt-in, opt-out, scrapen of crawlen van data, vragen rond gebruik van gehuurde of gekjochte databases, …
 • Bescherming van minderjaringen in reclame
 • Specifieke regelgeving rond reclame voor geneesmiddelen, alcohol en tabak, …Recht op eer en goede naam (smaad, laster en eerroof, enz.)
 • Recht van antwoord
 • Valse social media profielen
 • Right to be forgotten en “removal requests” bij Google en andere internetbedrijven
 • Procedures voor de Vlaamse Regulator voor de Media (VRM) en de Raad voor de Journalistiek
 • Portretrecht of recht op afbeelding (ook wel beeldrecht genoemd)
 • Auteursrechten in de media en entertainment sector.


Campaign checker

Reclamebureaus en adverteerders worden vaak geconfronteerd met juridische vragen over hun campagneconcepten en uitwerkingen. Ze hebben niet steeds de gepaste juridische knowhow in huis om hierop een snel en correct antwoord te vinden.

Sirius Legal ontwikkelde hiervoor de Campaign Checker, een online dienst die aan adverteerders, bureaus en iedereen die vragen heeft over elementen van een reclamecampagne snel en pragmatisch advies geeft. Dit gebeurt binnen de 24 uur en aan een vast tarief van 300 euro per consultatie.


Voorbeeld cases

Recent hebben onze advocaten o.a.:

 • Een start-up in native advertising begeleid
 • Verschillende removal request ten aanzien van Google gelanceerd
 • Verschillende procedures obv valse Facebok en LinkedIn profielen en laster en eerroof gevoerd
 • Een reclamebureau begeleid bij het uitwerken van standaard overeenkomsten met haar klanten en onderaannemers
 • Verschillende reclamebureau’s op regelmatige basis begeleid bij advies rond allerlei acties en wedstrijden
 • Een reclamebureau bijgestaan in een procedure rond fouten bij de gunning van een overheidsopdracht
 • Een productiehuis begeleid met alle contractwerk rond een co-productie voor tv
 • Een bekende fotograaf begeleid bij het opzetten van een filmproject
 • Een Nederlands reclamebureau begeleid bij het opzetten van couponacties in gans Europa, Canada en de Verenigde Staten

ContactVoor meer info contacteer

 

Of contacteer ons online:

Naam
Bedrijf
Adres
E-mail
Waarmee kunnen wij je helpen?
*