Mediachain: een blockchain-toepassing voor de muzieksector

Dat “Blockchain” ontwikkeld is door een persoon, of groep van personen, gekend onder de naam Satoshi Nakamoto is natuurlijk geen geheim.  Blockchain werd oorspronkelijk ontwikkeld om de Bitcoin markt beter te reguleren en controleren.  Sinds het ontstaan is Blockchain het echter geëvolueerd tot een technologisch hulpmiddel waar Satoshi Nakamoto enkel maar van zou durven dromen. De tech-gemeenschap zoekt sindsdien onophoudelijk naar nieuwe toepassingen waar deze technologie voor kan gebruikt worden. Zo werd vorig jaar Mediachain opgericht, een blockchain toepassing voor muzikanten en componisten.

Wat is blockchain – kort overzicht

De diensten, software en registers werden tot voor het ontstaan van Blockchain steeds in een gecentraliseerde database bewaard die wordt afgesloten voor de buitenwereld. Dit omdat men de veiligheid van deze systemen wenst te garanderen. Het is niet wenselijk dat geheime of persoonlijke informatie kan ingezien worden of dat balansen op bankrekeningen zomaar kunnen worden aangepast. Blockchain gooit dit principe helemaal om en werkt als een globale, open en decentrale database waarbij niet één instantie of bedrijf (exclusief) eigenaar is van gegevens. Het is een peer-to-peer netwerk waarbij alle leden van het netwerk het eigendom samen en gelijk verdelen. Blockchain zorgt er in principe voor dat geen beroep meer moet worden gedaan op een “vertrouwde derde partij” zoals een bank, notaris, accountant en /of overheid om bijvoorbeeld je transactie te laten plaatsvinden.

Één van de voordelen van dergelijk open netwerk is dat het enkelvoudige doelwit voor hackers weggehaald wordt, net omdat er geen centraal punt is waar een geheel aan data bewaard wordt. De bekendste toepassing van blockchain is de veelbesproken Bitcoin.

Mediachain

De zoektocht naar nieuwe toepassingen van het blockchain-principe gingen de voorbije jaren onverstoord verder. Een voorbeeld hiervan is Mediachain.

Mediachain is vorig jaar opgericht met het doel een oplossing aan te reiken voor componisten, tekstschrijvers en muzikanten. Mediachain kan gezien worden als een muziek-blockchain waarbij alle informatie wordt bijgehouden omtrent wie een muzieknummer maakte of een werk creëerde zonder dat hiervoor de tussenkomst van een “vertrouwde derde partij-organisatie” vereist is. Via Mediachain wordt aldus decentraal bijgehouden wie nu precies de houder is van de intellectuele eigendom op een welbepaald creatief werk, zodat steeds de juiste persoon de vergoeding verkrijgt wanneer zijn of haar werk via internet wordt afgespeeld of aangeschaft.

Dat de wereldbekende muziekdienst Spotify zich onmiddellijk aansluit bij mediachain hoeft niet te verbazen. De muziekdienst krijgt immers uit verschillende hoeken kritiek op het feit dat artiesten niet steeds juist uitbetaald zouden worden en heeft dan ook regelmatig de nodige procedures tegen zich lopen met zicht op uitbetaling van royalty’s. Zo betaalde Spotify in 2016 dertig miljoen dollar (of 27 miljoen euro) aan de Amerikaanse National Music Publishers Association (NMPA) aan achterstallige royalty’s. Volgens Venturebeat is één van de hoofdredenen voor dergelijke achterstallen dat Spotify niet altijd weet wie ze exact moeten uitbetalen voor het afspelen van streams. Spotify hoopt dan ook via Mediachain een oplossing te hebben gevonden voor dit probleem en aldus de talloze procedures en financiële schikkingen te kunnen vermijden.

Vragen over blockchain of Mediachain? Of vragen over auteursrecht in het algemeen?

Contacteer Bart Van den Brande via info@siriuslegal.be of 02/721 13 00.

Auteur: Thaïssa Nuyens