Meldplicht bij datalekken of hacking ook voor Belgische bedrijven?

Bart Van den Brande werd onlangs samen met enkele andere experts geïnterviewd voor Computable Magazine en de Infosecurity beurs in verband met de meldplicht voor bedrijven bij datalekken en hacking die op 1 januari 2016 in Nederland werd ingevoerd, met onder meer de vraag of zulke meldplicht ook in België bestaat.

In België bestaat zulke formele meldplicht dus, zoals uit de video mag blijken, voorlopig nog niet.  De Belgische privacycommissie beveelt echter wel aan aan bedrijven om verlies of diefstal van data wél te melden en in elk geval zal een en ander verplicht worden zodra in mei 2018 de Privacyverordening (Algemene Verordening Gegevensbescherming) in werking treedt.

Meer informatie over die nieuwe privacyverordening leest u overigens eerstdaags in een uitgebreid dossier op onze website.

Vragen over databescherming of privacyrecht?

Neem vrijblijvend contact op met Bart Van den Brande op 0032 486 901 931 of via bart@siriuslegal.be