Nieuw meldpunt factuurfraude

Het zal u maar overkomen, u hebt zoals steeds een mooi product afgeleverd aan een klant of een goede dienstverlening geboden, vervolgens uw factuur gestuurd.. maar deze wordt niet betaald. Mogelijks bent u dan slachtoffer geworden van factuurfraude.

Wat is factuurfraude?

De fraudeur onderschept met de post verstuurde enveloppen met facturen, dewelke hij vervalst door het voorzien van een ander rekeningnummer. Deze vervalsing is veelal bijzonder professioneel waardoor het voor de klant vaak onmogelijk is om vast te stellen dat het om een vervalste factuur zou gaan. De klant betaalt zodus te goeder trouw op het vervalste rekeningnummer. Zodra het geld op de rekening van de fraudeur staat, haalt deze het geld eraf en sluit ook ineens de rekening af. Als schuldeiser ziet u, uw geld niet maar de klant heeft wel “uw” factuur betaald.

Wat zijn de juridische gevolgen?

Strikt juridisch gezien, heeft een klant niet bevrijdend betaald indien deze op een verkeerd rekeningnummer uw factuur betaalt. De klant kan deze “onverschuldigde betaling” terugvorderen van de ontvanger, maar dient nog steeds uw factuur op het juiste rekeningnummer te voldoen. Met andere woorden, zelfs in geval van factuurfraude is de klant nog steeds gehouden uw factuur op het juiste rekeningnummer te voldoen, zelfs indien hij deze al had betaald op het vervalste rekeningnummer.

Hoe preventief optreden?

In eerste instantie wordt aanbevolen om op de enveloppen waarmee u uw facturen verzendt, geenszins het logo te gebruiken van uw firma. En ook om ervoor te zorgen dat, wanneer u vensterenveloppen gebruikt, het woord “factuur” niet zichtbaar is in het venster.

Daarnaast is het aan te raden om het rekeningnummer steeds ook op uw offertes/bestelbon weer te geven en de klant te vragen dit rekeningnummer na te kijken alvorens hij betaalt.

U kan ook uw factuur per e-mail verzenden naar uw klant. In dat geval kan u de factuur best in .PDF opmaken zodat deze niet kan worden aangepast. Maar ook hier is enige alertheid aangewezen aangezien er ook meer en meer gevallen bekend zijn van digitale factuurfraude, waarbij fraudeurs inbreken op informaticasystemen en hierbij facturatiegegevens aanpassen.

Indien u toch slachtoffer wordt van factuurfraude dient u onmiddellijk klacht in te dienen bij de politie. Indien u een aantal facturen gelijktijdig heeft verzonden kan u ook best uw andere klanten hierover informeren. U kan ook klacht indienen bij het meldpunt voor factuurfraude van de FOD Economie dat op 26 oktober 2016 werd gelanceerd via volgende link: https://meldpunt.belgie.be/meldpunt/

Vragen over factuurfraude, onbetaalde facturen of betaald raken? Contacteer Sirius Legal op info@siriuslegal.be.