Nieuw verplicht logo voor online apotheken vanaf 1 juli 2015

visual-eulogoEnkele jaren gelden voerde de EU  via Richtlijn 2011/62/EU (de zogenaamde Vervalste Geneesmiddelen Richtlijn) een hele reeks maatregelen in die de illegale verkoop van nagemaakte medicijnen aan banden moesten leggen.  Verschillende van die maatregelen hadden betrekking op de online verkoop.  Zo vloeien bijvoorbeeld ook de huidige beperkingen in het Belgisch recht op de online verkoop van geneesmiddelen nog steeds voort uit deze richtlijn.  De richtlijn voorzag ook in de invoering van een verplicht logo voor online apotheken of verkopers van geneesmiddelen. Dat logo wordt nu vanaf 1 juli ingevoerd in de ganse EU.

Op 24 juni 2014 heeft de Europese Commissie dit nieuwe logo al aangenomen in haar uitvoeringsverordening nr. 699/2014 en heeft ze de lidstaten 1 jaar de tijd gegeven, tot eind juni 2015, om ervoor te zorgen dat alle online apotheken of verkopers het logo correct dragen.

Namaakgeneesmiddelen

Namaakgeneesmiddelen zijn een ernstig gevaar voor de volksgezondheid. Meestal bevatten ze minder, fout gedoseerde of zelfs helemaal geen werkzame stoffen.

De handel in namaakgeneesmiddelen heeft een zorgwekkende omvang gekregen de voorbije jaren. In mei 2014 werden zo bijvoorbeeld tijdens één grote gecoördineerde actie in één klap bijna 10 miljoen illegale en namaakgeneesmiddelen in beslag genomen, voor een totale marktwaarde van 36 miljoen USD.  In dezelfde actie werden maar liefst 10.600 websites afgesloten.

De invoering van het nieuwe logo voor online apotheken en verkopers kadert natuurlijk in de strijd tegen dit soort namaak.

Het logo

Dit is het betreffende logo.  Het gaat om een interactief logo, waarop geklikt kan worden en middels een unieke code kan geverifieerd worden of de apotheek erkend is of niet.  Alleen interactieve logo’s die doorlinken naar de bevoegde nationale overheid zijn echt.  In het witte kadertje linksonder in het logo staat overigens steeds de vlag van de lidstaat waar de apotheek of verkoper geregistreerd is.

Verplicht logo apotheken online

In België verloopt de registratie van online apotheken via het FAGG en is het verkrijgen van het logo voorbehouden aan houders van een zogenaamd APB-nummer (Algemene Pharmaceutische Bond).

Consumentenbescherming en patiëntenbescherming

De bedoeling is eenvoudig:  de consument/patiënt toelaten om te verifiëren of de website in kwestie een erkende apotheek of verkoper is en om die manier voorkomen dat illegale verkopers van geneesmiddelen actief zijn op de Europese markt. Kopen bij een erkende apotheek garandeert de consument/patiënt de echtheid van de geneesmiddelen die hij koopt en de kwaliteit van die geneesmiddelen.

Een en ander geeft natuurlijk nog geen garantie dat de website in kwestie ook alle regels van consumentenrecht (bedenktermijnen ,garanties, retourrechten, etc…) en van privacyrecht naleeft.  De beste garantie daarvoor blijft voor de consument steeds een kwaliteitslabel zoals dat van SafeShop.be, voor wie wij bij Sirius Legal voor élke webshop die een kwaliteitslabel wil bekomen een uitgebreide en strenge juridische audit uitvoeren.

Safeshop_logo1

Overige regels

Dit logo is, zoals hoger al gezegd, slechts één van de maatregelen van de EU om de strijd tegen valse geneesmiddelen(verkopers) te winnen.

De Richtlijn 2011/62/EU voorzag ook nog in een reeks ander maatregelen, zoals bijvoorbeeld:

Concreet zijn volgende maatregelen voorzien:

  1. Een versterkte controle over de ganse keten van productie en distributie van geneesmiddelen
  2. Een verhoogde waakzaamheid voor de verkoop van geneesmiddelen via internet en beperkingen aan de verkoop via internet indien de lidstaten daarvoor kiezen (wat het geval is voor België)
  3. Veiligheidskenmerken op de verpakking van geneesmiddelen
  4. Verbeterde traceerbaarheid van geneesmiddelen dankzij het“Rapid alert”-systeem (RAS)