Nieuwe regels voor online ondernemers in 2015

webshop karretje buttonDe overheid zit nooit stil en ook voor online ondernemers is de boodschap dus om op de hoogte te blijven van nieuwe wetgeving die van belang is voor de e-commerce wereld.

Ook begin dit jaar zijn er enkele belangrijke wijzigingen waar u als online ondernemer best van op de hoogte bent. Bart Van den Brande bespreekt ze voor u op 18 maart as. op E-Shop Expo in Brussel om 13u30 in seminariezaal B, maar we vatten ze hieronder alvast ook even samen.

Buitengerechtelijke regeling van consumentengeschillen

Op 1 januari 2015 trad “Boek XVI van het Wetboek Economisch Recht betreffende de buitengerechtelijke regeling van consumenten geschillen” in werking.

Het is de omzetting in Belgisch recht van de Europese richtlijn “Alternative Dispute Resolution” of kortweg “ADR”. De bedoeling van de nieuwe wet is om aan consumenten (en aan bedrijven die verkocht hebben aan consumenten) doorheen de ganse EU een snelle en makkelijke manier aan te bieden om buiten de rechtbank om geschillen te beslechten.

Gedacht wordt bijvoorbeeld aan geschillen over (online) aankoop van goederen (verkeerde levering, slecht werkende producten, garantieweigering, verkeerde betalingen, …).

Concreet wordt binnen de FOD Economie een nieuwe “Consumentenombudsdienst” of “COD” opgericht. Deze dienst zal als doorgeefluik voor klachten fungeren tussen consumenten en de bevoegde bemiddelingsorganen (zoals bvb de geschillencommissie Reizen, …). Consumenten kunnen hun klacht dus gewoon richten aan de FOD Economie per mail, fax of brief en de overheid zorgt dan dat deze bij de juiste instelling terechtkomt.

Wie een webshop heeft, moet vanaf nu verplicht melding maken van de mogelijkheden van geschillenbeslechting via de COD.

Voedseletikettering

Voor webshops die online voedingsproducten aanbieden geldt sinds 13 december 2014 de verplicht om heel wat extra informatie over hun producten mee te delen op hun website in een taal die de consument begrijpt.

Het gaat om informatie zoals ingrediëntenlijsten, allergenenlijsten, houdbaarheidsdata, de naam van de producent of de invoerder, het land van oorsprong, een voedingswaardevermelding, …

Webshops moeten een onderscheid maken tussen voorverpakte en niet voorverpakte levensmiddelen. Bij voorverpakte levensmiddelen moet de verkoper alle verplichte voedselinformatie op zijn website beschikbaar hebben. Voor niet voorverpakte levensmiddelen moet enkel de allergeneninfo verplicht gegeven worden.

De webshop is daarbij zelf verantwoordelijk voor het geven van de correcte productinformatie.

Gewijzigde BTW bij online dienstenleveringen

Levert u als online verkoper diensten,-zoals webhosting, SEO diensten, maar bijvoorbeeld ook de verkoop van e-boeken of elke vorm van online advies en levert u deze aan consumenten in andere lidstaten van de EU? Weet dan dat de BTW-regels die op u van toepassing zijn sinds 1 januari 2015 gewijzigd zijn.

Voor B2C verkopen van diensten moest u tot voor kort gewoon de Belgische BTW aanrekenen aan klanten in andere lidstaten.

Sinds 1 januari 2015 wordt de levering van online diensten echter belast in het thuisland van de klant en volgens de daar geldende BTW-tarieven.

Om daarbij te voorkomen dat u zich in elke lidstaat bij de BTW-diensten zou moeten registreren, is er een “Mini One Stop Shop systeem” (“MOSS”) voorzien, waarbij u al sinds 1 oktober 2014 in uw Belgische BTW aangifte alle buitenlandse verrichtingen (binnen de EU althans) kan aangeven.

Voor klassieke B2C e-commerce, waarbij goederen geleverd worden verandert er niets. Hier blijft het systeem van drempelwaarden bestaan. Wie onder de EU-drempels blijft (van 35.000 tot 100.000 euro aan verkochte goederen naar één lidstaat tijdens de 365 dagen voorafgaand aan een bestelling), rekent gewoon de Belgische BTW aan. Wie daarover gaat, rekent de lokale BTW van zijn klant aan en moet ter plaatste een inschrijving nemen en aangifte doen.

2016…

Terwijl u als ondernemer deze nieuwe regels implementeert, kijkt Sirius Legal al vooruit naar 2016.

We houden voor u de invoering van een Online Dispute Resolution Verordening door de EU in de gaten. Die moet het consumenten nog makkelijker maken om bij klachten rond cross border online aankopen snel een beslissing van een arbitrageorgaan af te dwingen.

We volgen ook nauwgezet de totstandkoming van de nieuwe privacyregels en de aangekondigde herziening van de nochtans nog zeer recente cookierichtlijn.

Nieuws hierover leest u natuurlijk hier op onze blogpagina.

Vragen over e-commerce?


For more information contact