Nieuwe verpakkingsbelasting voor webshops in Duitsland

We zijn bij Sirius Legal altijd de eerste om cross border e-commerce aan te moedigen. België is immers klein en voor een sterke webshop liggen er in onze buurlanden eindeloze mogelijkheden om succesvol zaken te doen.

We zouden echter geen juristen zijn als we webshops niet geregeld zouden wijzen op de vele gevaren en aandachtspunten die cross border e-commerce met zich mee kan brengen. Wie in het buitenland verkoopt, moet namelijk vaak rekening houden met afwijkende lokale regels.

Een voorbeeld hiervan is de nog recente Duitse “verpakkingswet” (Verpackungsgesetz of kortweg VerpackG) die begin dit jaar in Duitsland in werking is en die een recyclagebelasting oplegt op verpakkingen voor iedereen die levert aan klanten in Duitsland.

Wil je er alles over weten? We vatten de regels van de verpakkingsbelasting hieronder even samen.

verpakkingsbelasting

Wat is het doel van de nieuwe verpakkingswet?

De EU verplicht fabrikanten al een tijdje om verantwoordelijkheid op te nemen voor de vermindering, het hergebruik en de recyclage van verpakkingen.

Het doel van de Duitse VerpackG is precies om de milieu-impact van verpakkingsafval te verminderen. Het recyclingpercentage voor productverpakkingen moet tegen 2022 stijgen van 36-75% nu tot 63-90% in 2020.

De Duitse wet wil dit bereiken door iedereen die verpakte goederen verkoopt naar of in Duitsland een recyclagevergoeding op te leggen op de gebruikte verpakking. Bij niet-naleving van de regelgeving kunnen boetes opgelegd worden tot 200.000 euro, eventueel zelfs gekoppeld aan een tijdelijk verkoopsverbod.

Ook voor Belgische webshops die verkopen naar Duitsland

De Duitse regels zijn van toepassing op alle bedrijven –zowel Duitse als in het buitenland gevestigde– die verpakte goederen in Duitsland verkopen of naar Duitsland brengen, als de verpakking voor het eerst en met een commercieel doeleinde in omloop wordt gebracht en de eindverbruiker de verpakking later weggooit. Eindverbruikers zijn in deze context niet alleen consumenten, maar ook B2B kopers die als eindgebruiker goederen aankopen.

De wet geldt voor ‘verkoopverpakkingen’, waarmee bedoeld wordt alle productverpakkingen, en verzendverpakkingen (inclusief vul- en beschermingsmateriaal en bijvoorbeeld ook kleerhangers, etiketten, …). Het materiaal waarvan de verpakking is gemaakt, net als de hoeveelheid of omvang (de regels gelden vanaf de eerste verkoop).

Belgische webshops die goederen verkopen aan Duitse eindgebruikers zijn dus ook onderworpen aan de nieuwe regels.

Let op: bij dropshipment (als je bijvoorbeeld via Amazon, eBay of een andere marktplaats verkoopt) is niet het verkoopplatform maar de originele webshop van de artikelen verantwoordelijk.

Wat moet je concreet doen?

Als je als webshop onder deze regels valt, kan je je best zo snel mogelijk in regel stellen. De controles en boetes in Duitsland zijn immers traditioneel stevig te noemen…

Concreet moet je 4 dingen doen:

  • registreer je bedrijf bij het centrale verpakkingsregister via het LUCID platform.
  • Schrijf in op het zogenaamde “duale licentiesysteem” via één van de erkende bedrijven die daar deel van uitmaken, bijvoorbeeld het gekende “Der Grüne Punkt”.
  • Vermeld op je webshop bij élk product duidelijk of de verpakking EINWEG of MEHRWEG is (wegwerp- of herbruikbare verpakking).
  • Rapporteer je verkopen tijdig via het LUCID platform.

Wat kost het?

De inschrijving in het LUCID-register is gratis.

De licentiekosten voor het duale systeem zijn afhankelijk van type en hoeveelheid gebruikte verpakkingsmaterialen, en van bij welk terugnamesysteem je klant wordt. Bij Der Grüne Punkt kun je bijvoorbeeld vanaf 140 euro per jaar deelnemen.

Vragen over cross border e-commerce?

Ons team staat voor je klaar. Contacteer Bart Van den Brande via bart@siriuslegal.be of op 0486 901 931 voor een vrijblijvend eerste overleg.