Reclame, Marketing en Media

Reclamerecht

Reclamerecht is het recht dat van toepassing is op reclame-uitingen en dat zowel de consument wil beschermen tegen oneerlijke reclame als de vrije markt en concurrentie. Reclamerecht gaat vaak over oneerlijke marktpraktijken en bescherming van intellectuele eigendom. Daarnaast zijn er heel wat zelfregulerende initiatieven vanuit de reclamesector waarbij richtlijnen werden uitgevaardigd voor het gebruik van reclame in een bepaalde sector zoals bv. richtlijnen rond native advertising, online influencers, reclame voor voedingsmiddelen en alcohol,…

Sirius Legal bouwde de afgelopen jaren een lange track record op in reclamerecht en stond kleine en grote bedrijven, waaronder reclamebureaus en online agencies, succesvol bij met juridisch advies in reclamecampagnes, contractuele onderhandelingen, geschillen binnen of buiten de rechtbank, adviezen en contacten met overheden en instanties zoals bijvoorbeeld de Jury voor Ethische Praktijken inzake reclame (JEP), de Raad voor de Reclame en de Vlaamse Regulator voor de Media (VRM).

Daarnaast is Sirius Legal vaste partner en lid van de Belgian Association of Marketing (BAM) waarvoor wij publicaties en bijdragen aanleveren en vaak gastspreker zijn op hun events.

Je kan bij ons onder andere terecht voor:

 • Alle juridische vragen aangaande je reclamecampagnes (merkenrecht, auteursrecht, vergelijkende reclame, privacy, product placement, sponsorovereenkomsten, vragen rond social media, native advertising, etc…)
 • Online en offline wedstrijden en promotionele acties in heel Europa, opstellen of nakijken van wedstrijdreglementen
 • Vragen rond de opbouw en het gebruik van databases, privacy, databankrechten, opt-in, opt-out, scrapen of crawlen van data, het gebruik van gehuurde of gekochte databases, …
 • Bescherming van minderjarigen in reclame
 • Specifieke regelgeving rond reclame voor geneesmiddelen, alcohol en tabak, … Recht op eer en goede naam (smaad, laster en eerroof, enz.)
 • Portretrecht of recht op afbeelding (ook wel beeldrecht genoemd)

Mediarecht en entertainment

Mediarecht omvat enerzijds de rechtsregels die van toepassing zijn bij de oprichting, organisatie en uitbating van verschillende mediakanalen (bv. radiozender, TV-zender,…) Daarnaast heeft mediarecht ook betrekking op de communicatievrijheid die eenieder geniet waardoor vaak conflicterende belangen ontstaan.

Ons team van advocaten adviseert verschillende bedrijven actief in de mediasector over het sluiten van productie-overeenkomsten en licentiecontracten, bescherming van TV-formats, aanvragen van vergunning als radiozender,… Maar ook vragen rond het recht van antwoord, persvrijheid, imagoschade en het recht om vergeten te worden (‘the right to be forgotten”), laster en eerroof zijn heel courant in onze praktijk.

Wij staan daarbij geregeld onder meer productiehuizen, radiozenders, vloggers, journalisten, (web-)TV-zenders, acteurs, filmmakers en scenarioschrijvers bij.

Daarnaast houdt Sirius Legal graag de vinger aan de pols van de sectoren waarin zij actief is. Wij zijn lid van MediaNet Vlaanderen, een organisatie die meer dan 60 bedrijven binnen de mediasector vertegenwoordigt.

Je kan bij ons terecht voor:

 • Alle type contracten in de media- en entertainmentindustrie (productieovereenkomsten, aan een tv- of filmproductie gerelateerde overeenkomst, licentieovereenkomsten, distributieovereenkomsten, overdrachten van auteursrechten, etc…)
 • Dossiers aangaande erkenningen en vergunningen voor radio- en televisieomroepen
 • Recht op eer en goede naam (smaad, laster en eerroof, enz.)
 • Recht van antwoord
 • Valse social media profielen
 • Right to be forgotten en “removal requests” bij Google en andere internetbedrijven
 • Procedures voor de Vlaamse Regulator voor de Media (VRM) en de Raad voor de Journalistiek
 • Portretrecht of recht op afbeelding (ook wel beeldrecht genoemd)
 • Auteursrechten in de media en entertainment sector

 


Campaign Checker

Reclamebureaus, agencies en adverteerders hebben vaak juridische vragen over hun campagneconcepten en uitwerkingen. Ze hebben niet steeds de gepaste juridische knowhow in huis om hierop een snel en correct antwoord te vinden.

Sirius Legal ontwikkelde hiervoor de Campaign Checker: een online dienst die snel en pragmatisch advies geeft over  oneerlijke marktpraktijken (bv. vergelijkende reclame, afbrekende reclame, verwarring van de consument,…), auteursrechten, merkenrecht, het gebruik van AdWords, privacy-gerelateerde vragen, etc.


Wedstrijdreglementen

Het organiseren van een wedstrijd maakt vaak deel uit van een reclamecampagne. De opmaak van een dergelijke reglement vergt de nodige aandacht gelet op de specifieke wetgeving rond kansspelen, privacy en ook oneerlijke marktpraktijken. Het doel van het organiseren van een wedstrijd is immers vaak het verzamelen van persoonsgegevens.

Wij kunnen voor je wedstrijd een reglement opmaken in 2 talen (NL en ENG of NL en FR) voor 600 EUR (excl. BTW). Voor dit bedrag ontvang je een volledig op maat gemaakt wedstrijdreglement en correct advies over de kansspelwetgeving bij de uitwerking van je wedstrijdconcept, privacywetgeving, oneerlijke marktpraktijken,… Zo kan je met een gerust hart je wedstrijd online plaatsen.


Contact

Vragen over media-of reclamerecht? Ons team staat graag ter beschikking.  Neem gerust contact op via het formulier hieronder.