Schadevergoeding bij vertraagde vlucht: Supreme Court versterkt consumentenrechten

Een beslissing van vandaag, 31 oktober van de hoogste Britse rechtbank heeft als gevolg dat luchtvaartmaatschappijen zich niet langer kunnen verschuilen achter technische defecten als geval van overmacht om geen schadevergoedingen uit te betalen aan reizigers bij vertraagde vluchten.

Recht op schadevergoeding bij vertraagde vlucht

We schreven al eerder op onze kantoorblog dat u als luchtvaartpassagier recht heeft op een schadevergoeding van 250 tot 600 euro als uw vlucht ernstig (meer dan drie uur) vertraagd is.

De belangrijkste uitzondering waarbij airlines niet tot schadevergoeding moeten overgaan is overmacht. Tot op heden trachten luchtvaartmaatschappijen het begrip overmacht zo breed mogelijk te interpreteren en beschouwen ze in veel gevallen technische mankementen ook consequent als overmacht.

Het Engelse Supreme Court maakt hieraan, alvast voor Groot-Brittannië, een einde.

Het Supreme Court weigerde kennis te nemen van een beroepsverzoek door twee airlines, Jet2 en Thomson, tegen een beslissing waarin het hof van beroep had geoordeeld dat technische defecten nooit een geval van overmacht kunnen uitmaken in hoofde van een luchtvaartmaatschappij. De redenering daarbij is dat het tot de kerntaak van een luchtvaartmaatschappij behoort om ervoor te zorgen dat haar vliegtuigen operationeel en veilig zijn.

Het gevolg hiervan is dat de beide beslissingen in de zaken Huzar vs. Jet2 en Dawson vs. Thomson nu definitief zijn en, onder het typisch Engelse case law stelsel zo goed als bindend geworden zijn voor gelijkaardige geschillen.

Wat stond er precies in beide beslissingen?

In de Huzar vs. Jet2 zaak werd door het hof van beroep geoordeeld dat airlines een schadevergoeding verschuldigd zijn onder EU Richtlijn 261 bij vertragingen, ook als deze het gevolg zijn van technische mankementen omdat deze laatste geen geval van overmacht kunnen uitmaken volgens het hof.

In het geval van meneer Huzar ging het om een vlucht van Manchester naar Malaga met maar liefst 27 uur vertraging omwille van een kortsluiting.

In de zaak Dawson vs. Thomson werd daarnaast bevestigd dat Engelse en Welshe consumenten zes jaar de tijd hebben om hun schadeclaim in te dienen.  Meneer Dawson zag zijn vlucht van Londen Gatwick naar de Dominicaanse Republiek zesenhalf uur vertraagd op kerstdag 2006.

De betrokken advocaten spreken terecht van een “landmark case”, niet enkel voor hun cliënten, maar voor alle luchtvaartpassagiers.

Gevolgen voor België?

Over het kanaal verwacht men zich aan een stortvloed van schadeclaims volgend op deze beslissing. Airlines in het VK zullen de komende tijd gedwongen worden om een totaal bedrag van, naar eerste schattingen, ongeveer 1 miljard euro (!) aan schadevergoedingen uit te betalen.

Betekent dit ook voor België dat luchtvaartmaatschappijen niet langer als reden van overmacht kunnen inroepen om te ontsnappen aan het uitbetalen van schadevergoedingen? Beslissingen van buitenlandse rechtbanken zijn natuurlijk niet één op één te transponeren naar België, maar deze beslissing heeft wel degelijk een erg interessante precedentswaarde en zal ongetwijfeld ingeroepen worden in hangende en toekomstige geschillen in België.

Is uw vlucht recent meer dan drie uur vertraagd?

Dan heeft u wellicht ook recht op een schadevergoeding. U kan rechtstreeks de luchtvaartmaatschappij aanschrijven. Als u hierop geen of geen positieve reactie krijgt, kan u ongetwijfeld terecht bij uw advocaat of bij gespecialiseerde bedrijven als www.claim-it.be.

Let overigens op: in België is de verjaringstermijn voor uw schadevergoedingseis één jaar, en niet zes jaar, zoals in het VK!

Vragen rond reisrecht ven consumentenrecht? Ons team staat graag voor u klaar.