Sirius Friday seminaries

Sirius Friday


Legal seminars on current topics

Sirius Friday

Sirius Legal organiseert regelmatig seminaries in onze kantoren of op een andere locatie in Mechelen, Kauwendaal 28.  In principe altijd van 12u00 tot 14u00 en altijd op de laatste vrijdag van de maand.  Drankjes en sandwiches vooraf zijn voorzien, net als ruime gelegenheid om sectorgenoten te ontmoeten bij een ontspannen babbel.

Het doel is altijd eenvoudig: we proberen op een minimum van tijd een pragmatisch en begrijpelijk antwoord te geven op de praktische vragen waar onze cliënten mee worstelen.  Geen lange juridische uitwijdingen, maar korte en bondige analyses en praktisch bruikbare tips & tricks in een ontspannen sfeer met een hapje en een glas bij de hand.

Ons  volgende seminarie gaat door op 17 maart 2017 - Data Protection & Privacy: is uw bedrijf klaar voor de nieuwe Europese privacyregels

(LET OP: dit seminarie omvat uitzonderlijk een GANSE NAMIDDAG)

Meer info en programma hieronder


17/03/2017


Data Protection & Privacy: is uw bedrijf klaar voor de nieuwe Europese privacyregels

shutterstock_230705509

 

Op 27 april 2016 werd de Algemene Verordening Gegevensbescherming goedgekeurd. Deze verordening biedt een nieuw Europees kader voor de manier waarop we met persoonsgegevens zullen omgaan. Hoewel de verordening pas op 25 mei 2018 in werking zal treden, is er werk aan de winkel!

Bij Sirius Legal willen we graag een eind op weg helpen op onze eigen vertrouwde wijze: op pragmatische en toegankelijke wijze zo veel mogelijk relevante en concrete juridische informatie meegeven.

Voor de ondersteuning bij de implementatie van de nieuwe privacyregels, werkt Sirius Legal samen met onze technische partner: PrivacyConnected.

Onze Sirius Friday Seminar zal plaatsvinden in de vergaderzaal van Via Via Mechelen, Zandpoortvest 50, 2800 Mechelen. Bij ontvangst krijgt u een broodje en er wordt een koffiepauze voorzien.

Enkele dagen vooraf bezorgen we u een deelnemerslijst. Als u graag in contact gebracht wordt met één van de andere deelnemers zorgen wij daar graag persoonlijk voor tijdens het event.

 


Programma en doelgroep

Doelgroep:

ELKE ondernemer die binnen zijn bedrijf op één of andere manier persoonsgegevens bijhoudt of bewerkt moet zich tegen mei 2018 in regel stellen met de nieuwe Algemene Verordening Gegevensbescherming.  Dit seminarie richt zich dus op iedereen die binnen het bedrijf een klantendatabase, een personeelsbestand, een database met prospects en marketingcontacten, een database met boekhoudgegevens en facturatiegegevens, … bijhoudt.  Dat betekent in praktijk elke KMO, elke multinational, elke zelfstandige ondernemer, elke vrije beroeper…

Wie in datagerelateerde sectoren werkt, moet vanzelfsprekend extra veel aandacht besteden aan deze nieuwe regels.  Dat geldt bijvoorbeeld voor webshopuitbaters, online marketeers, webbouwers, softwarebedrijven, app-bouwers, HR-bedrijven en selectiekantoren, artsen, apotheken, advocaten, boekhouders, … .  Voor hen is dit seminarie zo mogelijk og meer een must dan voor andere ondernemers.

Programma 17 maart 2017:

13u00

Ontvangst met broodjeslunch

13u30

Basisprincipes van gegevensbescherming en inleiding tot de Algemene Verordening Gegevensbescherming (“GDPR”).

Wat is die GDPR of AVGB nu eigenlijk?  Waarom worden die nieuwe regels ingevoerd, voor wie gelden ze, wanneer treedt de verordening in werking, wat betekent dit voor mijn bedrijf en wat zijn de gevolgen als ik mijn bedrijf niet tegen mei 2018 conform maak aan de nieuwe regels rond dataverwerking?  Op die vragen krijgt u antwoord van Bart Van den Brande in de eerste presentatie van deze middag.  Bart geeft u meteen ook een woordje toelichting over wat Sirius Legal vandaag doet voor haar cliënten inzake privacy compliance op Belgisch en internationaal niveau en met welke partners we hiervoor samenwerken.

14u00

Overzicht van de nieuwe verplichtingen uit de Algemene Verordening Gegevensbescherming (“GDPR”)

Andries Hofkens geeft u in deze tweede presentatie een overzicht van de verplichtingen die de GDPR / AVGB voor u met zich meebrengt.  Hij legt u uit wat een privacy impact assessment is en waarom u die in uw bedrijf moet organiseren.    Hij vertelt u daarnaast wat een data protection officer is en of uw bedrijf er eentje moet aanstellen, wat privacy by design en privacy by default betekent, hoe u moet omgaan met de nieuwe meldplicht datalekken, hoe u in de toekomst moet omgaan met gegevens van minderjarigen, met aangekochte of gehuurde databases, of u aan profiling mag doen (uitgebreide klantenprofielen mag opstellen) en onder welke voorwaarden.  Die vragen en nog veel meer proberen we op zo pragmatisch mogelijke wijze toe te lichten.

14u30

Koffiepauze

15u00

Technische implicaties van de AVGB

Na de juridisch-technische toelichting van Sirius Legal zullen de experts van Privacy Connected verdere toelichting geven rond de implementatie van de wettelijke vereisten die opgelegd worden aan organisaties. Zij zullen dieper ingaan op de impact van deze vereisten op verschillende aspecten van uw organisatie: uw bedrijfsprocessen, uw informatiesystemen, uw infrastructuur, …

15u30

Verloop van een implementatietraject van AVGB

In de laatste presentatie van de middag vertelt Marc Aerts van Privacy Connected u welke veranderingen de GDPR / AVGB dit met zich meebrengt voor de organisatie van uw onderneming op verschillende niveaus binnen uw bedrijf en wie welke acties wanneer moet ondernemen om tegen mei 2018 volledig in regel te zijn met alle bepalingen van de nieuwe Europese privacy verordening (en vanaf mei 2018 ook in regel te blijven).

Privacy Connected licht u daarbij het stappenplan toe dat samen met Sirius Legal wordt aangeboden  om de zeer concrete ‘call to action’ die op tafel ligt ook effectief én efficiënt tot een goed einde te brengen.

16u00

Drankjes en netwerkgelegenheid.

 


Inschrijven

Uw gegevens
Adres
E-mail
Ik schrijf in voor:
Kortingscode
*

Inschrijven kan ook per mail naar info@siriuslegal.be

Vermeld bij inschrijving:

 • Je naam
 • De naam, adres en BTW-nummer van je bedrijf
 • Datum en naam van het seminarie waarvoor je inschrijft
 • Eventuele kortingen of couponcodes

Deelname kost 150 euro

50% korting voor leden van SafeShops, BDMA, Feweb en voor elke tweede en volgende deelnemer van eenzelfde bedrijf


31/03/2017


Promotionele wedstrijden op social media

social media contests

We worden bij Sirius Legal wekelijks overstelpt met vragen van reclamebureaus en adverteerders over het organiseren van promotionele wedstrijden online en vooral op social media:

 • Zijn promotionele wedstrijden op social media toegelaten?
 • Hoe bescherm ik mezelf als organisator tegen juridische risico’s?
 • Moet ik een wedstrijdreglement hebben?
 • Moet ik samenwerken met een deurwaarder?
 • Is het waar dat loterijen en prijstrekkingen op basis van het toeval verboden zijn?
 • Wat zijn de specifieke regels voor wedstrijden op Facebook?  En Twitter, Pinterest, Snapchat, …?
 • Zijn de regels in alle landen hetzelfde en waarop moet ik letten als ik een wedstrijd in verschillende landen wil opzetten?

In dit seminarie zetten we alles nog eens op een rijtje en proberen we in drie gebalde presentaties een pragmatisch antwoord te geven op vragen die  bureaus en adverteerders zich stellen.

De bedoeling is dat deelnemers na het seminarie de basiskennis hebben om zonder juridische risico’s een wedstrijd op te zetten of om minstens de kennis te hebben om potentiële risico’s tijdig te signaleren.


Programma en doelgroep

Doelgroep:

Online marketeers, account managers bij bureaus en online agencies, marketing managers bij adverteerders, zelfstandige ondernemers, starters, juristen en iedereen die meer wil weten over de wettelijke regels waar rekening mee gehouden moet worden als men een promotionele wedstrijd op internet en meer bepaald op social media wil organiseren.

Programma:

12u00

Ontvangst met broodjeslunch in onze kantoren, Kauwendaal 28, 2800 Mechelen.

12u30

Wetgeving rond promotionele wedstrijden, specifieke aandachtspunten voor online wedstrijden, het belang van goede wedstrijdreglementen & aandachtspunten bij internationale wedstrijden obv buitenlandse wetgeving.

13u00

Specifieke aandachtspunten eigen aan de meest gebruikte social media platformen: Facebook, Twitter, Pinterest & Snapchat.

13u30

Privacy, gegevensverzameling & direct marketing in het licht van online wedstrijden.

14u00

Drankjes en netwerkgelegenheid.


Inschrijven

Uw gegevens
Adres
E-mail
Ik schrijf in voor:
Kortingscode
*

Inschrijven kan ook per mail naar info@siriuslegal.be

Vermeld bij inschrijving:

 • Je naam
 • De naam, adres en BTW-nummer van je bedrijf
 • Datum en naam van het seminarie waarvoor je inschrijft
 • Eventuele kortingen of couponcodes

Deelname kost 150 euro

50% korting voor leden van SafeShops, BDMA, Feweb en voor elke tweede en volgende deelnemer van eenzelfde bedrijf

 

 


27/01/2017


Eenvoudig en snel betaald raken door klanten in binnen-en buitenland

incasso

Betaald raken als leverancier is niet altijd evident. Wanneer de klant zich in het buitenland bevindt is het vaak helemaal een probleem om correcte betaling van facturen te bekomen.

De voorbije jaren zijn er een aantal mogelijkheden bijgekomen voor ondernemers om facturen via buitengerechtelijk weg in te vorderen ook in een Europese context. Denk maar aan het recente Belgische betalingsbevel, de Europese small-claims procedure en ook het Europese betalingsbevel,… Daarenboven worden er de laatste jaren ook meer en meer initiatieven opgezet om ondernemers bij te staan bij een grensoverschrijdende invordering. Zo werd Sirius Legal onlangs partner van EuroCollectNet. Een netwerk van advocaten in de EU die ondernemers bijstaan bij grensoverschrijdende invorderingen, via gerechtelijke en buitengerechtelijke weg.

In dit seminarie geven we u in eerste instantie aan de hand van relevante en recente rechtspraak, concrete voorbeelden van do’s en dont’s voor uw contracten en algemene voorwaarden. Daarnaast bezorgen we u een helder en praktisch overzicht van het verloop van een invorderingsprocedure in België en vestigen we ook de aandacht op de nieuwe buitengerechtelijke invorderingsmogelijkheid: het (Belgische) betalingsbevel. Tot slot trachten we u in te wijden in de verschillende mogelijkheden om grensoverschrijdend in te vorderen aan de hand van de Europese small claims procedure en het Europees betalingsbevel.


Programma en doelgroep

Doelgroep

Zelfstandige ondernemers, (bedrijfs-)juristen, en iedereen die meer wil weten over efficiënt invorderen in binnen-en buitenland.

Programma

12u00

Ontvangst met broodjeslunch in onze kantoren, Kauwendaal 28, 2800 Mechelen.

12u30

Do’s & don’ts voor uw contracten en algemene voorwaarden aan de hand van recente rechtspraak.

13u00

Verloop van een invorderingsprocedure in België en toelichting bij het nieuwe Belgische betalingsbevel.

13u30

Overzicht van de mogelijkheden om grensoverschrijdend in te vorderen (Small Claims, Europees Betalingsbevel,…)

14u00

Drankjes en netwerkgelegenheid


Inschrijven

Uw gegevens
Adres
E-mail
Ik schrijf in voor:
Kortingscode
*

Inschrijven kan ook per mail naar info@siriuslegal.be

Vermeld bij inschrijving:

 • Je naam
 • De naam, adres en BTW-nummer van je bedrijf
 • Datum en naam van het seminarie waarvoor je inschrijft
 • Eventuele kortingen of couponcodes

Deelname kost 150 euro

50% korting voor leden van SafeShops, BDMA, Feweb en voor elke tweede en volgende deelnemer van eenzelfde bedrijf