Sirius Legal wordt lid van Consulegis, een uitgebreid internationaal netwerk van advocatenkantoren

Consulegis blue logoInternationale contacten zijn voor Sirius Legal altijd al belangrijk geweest.  Ons cliënteel komt immers niet enkel uit België, maar is erg internationaal getint en heel wat van onze Belgische cliënten doen zaken over de grenzen heen.  Het is precies om die reden dat Sirius Legal al geruime tijd lid is van  organisaties als Global Law Experts of het International Forum of Travel and Tourism Advocates.

Vandaag melden we met trots dat we vanaf 1 februari als tweede kantoor in België ook lid zijn van een van de sterkste en meest dynamische internationale netwerken van onafhankelijke advocatenkantoren Consulegis en op deze manier onze cliënten een wereldwijde vertegenwoordiging kunnen garanderen.

Wat is Consulegis?

Consulegis is een internationaal netwerk van onafhankelijke advocatenkantoren.  Met leden in 150 steden verdeeld over meer dan 50 landen op alle continenten is Consulegis een van de grootste en best verspreide internationale advocatennetwerken.

Maar Consulegis is in tegenstelling tot heel wat advocatennetwerken veel meer dan een adressenboekje.  Het is een actief netwerk van kleine, onafhankelijke advocatenkantoren die zeer nauw samenwerken.  De leden worden erg nauwgezet geselecteerd en werken vervolgens actief samen in het kader van publicaties, werkgroepen, gezamenlijke opdrachten met een internationale radius.

Sirius Legal zal zo onder meer lid zijn van  de Specialist Group Intellectual Property, Entertainment and Information Technology en van de Specialist Group Corporate and Tax en vanuit die Specialist Groups meewerken aan informatieuitwisseling over lokale wetgeving en rechtspraak in de verschillende landen en aan publicaties in onze specialisaties die ons en u toelaten om een beeld te krijgen van buitenlandse regelgeving die u aanbelangt.

Info-Sheet-Internet Consulegis

Waarom is ons lidmaatschap bij Consulegis voor u als cliënt van belang?

Sirius Legal was al een tijdje kandidaat om lid te worden van Consulegis en Bart Van den Brande en Bart Van Besien waren in  oktober 2014 al te gast op het jaarcongres van Consulegis in New York omdat het voor Sirius Legal bijzonder belangrijk is om onze cliënten te kunnen garanderen dat we hen kunnen bijstaan bij geschillen en contractonderhandelingen overal in de wereld en dat we hen op elk moment correcte en volledige juridische informatie kunnen geven over de regels waar ze rekening mee moeten houden als ze zaken willen doen in het buitenland.

Consulegis doet precies dat.  Ons lidmaatschap van Consulegis laat ons toe om met één telefoontje op elk moment op zowat elke plek ter wereld een betrouwbare advocaat voor u te vinden.  In de meeste gevallen zal het gaan om iemand die we persoonlijk kennen, die we geregeld ontmoeten en die samen met ons in een van de verschillende Specialist Groups werkt. In alle gevallen kunnen we garanderen dat het een ervaren specialist is die voldoet aan uw verwachtingen en die uw belangen met evenveel zorg zal behartigen als wijzelf dat steeds trachten te doen.

Bovendien maakt Consulegis ons als Belgisch advocatenkantoor beter.  De Specialist Groups en de interne publicaties zorgen er immers voor dat we op de hoogte blijven van alle evoluties op juridisch vlak die u aanbelangen in een groot aantal landen in de wereld.  We kunnen ervaring uitwisselen, informatie vergelijken, in discussie gaan met collega’s uit de ganse wereld om vervolgens met de kennis die we daarmee vergaren u nog beter van dienst te zijn.

Consulegis_2015 New York

Heeft u vragen over buitenlands recht of hulp of bijstand nodig in het buitenland?


For more information contact