Sirius Weekly, 11 mei 2012

Een nieuwe week loopt naar zijn eind en een nieuwe oogst nieuwtjes die ook ons verbaasden in IT/IP land zijn voor u op een rijtje gezet.  Hier is onze Sirius Weekly van 11 mei 2012:

Wist je dat…

… ook piraten gepirateerd worden?

Iedereen kent inmiddels de Pirate Bay en iedereen heeft de voorbije twee jaar gevolgd hoe de bittorrent site die bij uitstek gekend is voor het beschikbaar stellen van illegale (en dus in de zin van de auteurswet “nagemaakte”) kopieën in gans Europa in een zware juridische strijd verwikkeld raakte.  In het ene land na het andere moesten de piraten de voorbije maanden offline en de website(s) zijn inmiddels onder meer vanuit Zweden, Nederland, Engeland, België en een aantal andere landen niet meer bereikbaar voor internetgebruikers.

De Pirate Bay probeert echter om de opgelegde verboden te omzeilen door zogenaamde proxies (digitale omwegen, zo u wil) te installeren, die gebruikers via een omweg toch tot bij de illegale content van de Pirate Bay leiden.

En het is bij het creëren van die proxies dat de piraten nu zelf gepirateerd worden.  Malafide –een relatieve term in deze context- ondernemers creëren sinds een tijdje valse proxies, waarbij van internetgebruikers betaling gevraagd wordt om doorgeschakeld te worden naar de nog altijd gratis diensten van de Pirate Bay.

De Pirate Bay is vanzelfsprekend niet opgezet met een en ander en ziet met lede ogen aan hoe derden munt proberen te slaan uit de juridische moeilijkheden van de Pirate Bay.  Voorlopig houdt de Pirate Bay het bij een waarschuwing van haar fans en start ze geen juridische acties.

De ironie wil dat de Pirate Bay wel in rechte zou kunnen optreden en de bedrijven in kwestie een inbreuk zou kunnen verwijten op haar merkenrecht (de naam en het logo van de Pirate Bay) en op haar … auteursrecht op diezelfde naam en logo.  We zien graag het gezicht van de rechtbank wanneer een notoire en meermaals veroordeelde inbreukpleger op het auteursrecht vraagt om de staking te bevelen van inbreuken op zijn auteursrecht…

Saviez-vous que les bateaux ne sont pas protégés par le droit d’auteur aux Pays-Bas?

Loendersloot, en collaboration avec Admiral Boats, a lancé sa propre ligne de barques (appelées Liberty) en 2011. Par la suite, Admiral Boats a utilisé les mêmes modèles dans son propre réseau de distribution.

Loendersloot a alors cité Admiral Boats en justice pour tenter de démontrer que les barques Liberty étaient protégées par le droit d’auteur et ne pouvaient donc être copiées sans autorisation préalable.

Le 4 mai dernier, le tribunal d’Arnhem a tranché:

–    Les barques Liberty ne sont pas protégées par le droit d’auteur.

“Een sloep is een gebruiksvoorwerp, dat naar zijn aard een bepaalde basisvorm moet hebben. Deze basisvorm die veel kenmerken heeft die door de gebruiksbestemming daarvan zijn bepaald (de zogenoemde objectieve trekken van het ontwerp) is niet voldoende oorspronkelijk om als werk in de zin van de Auteurswet te kwalificeren.”

Le juge précise encore que l’ensemble des éléments invoqués comme originaux par Loendersloot ne suffit pas à démontrer que la barque Liberty produirait une impression caractéristique distincte des autres barques déjà présentes sur le marché.

–    Les barques Admiral Boats ne constituent pas une contrefaçon servile du modèle Liberty.

Admiral Boats a conçu les modèles Liberty à ses frais et pour son propre compte. Ces modèles ne sont pas protégés par le droit d’auteur, de nombreux éléments de ces modèles étant déterminés par l’utilisation qui en sera faite et ne se distingant pas par leur originalité. En outre, la relation exclusive qui liait Admiral Boats à Loendersloot avait déjà pris fin lorsqu’Admiral Boats a décidé de commercialiser lui-même les barques. Admiral Boats avait donc parfaitement le droit de commercialiser les barques sous son nom.

En bref, sachez que pour obtenir la protection du droit d’auteur en Belgique, vous devez vous assurer au préalable que deux conditions soient remplies :

–    La création doit être matérialisée de manière à pouvoir être communiquée à autrui. Une idée, un concept, une méthode de travail ou une théorie scientifique ne peut être protégée par le droit d’auteur.

–    La création doit être originale. Il doit s’agir, en d’autres mots, d’une création intellectuelle propre à son auteur.

Dans l’affaire soumise au tribunal d’Arnhem, la création était matérialisée sous la forme d’une barque mais n’a pas été considérée comme suffisament originale.

N’hésitez pas à nous demander conseil si vous souhaitez protéger l’une de vos créations, car la protection du droit d’auteur n’est pas limitée aux œuvres d’art en tant que telles, comme les peintures, films ou sculptures. Elle est bien plus large et peut, par exemple, porter sur un bâtiment ou sur tout objet qui témoigne d’une certaine originalité.

… online kansspelen in Europa alsmaar strenger aan banden gelegd worden?

België en Frankrijk hebben al een hele tijd een nieuwe en strenge kansspelwetgeving en ook in Duitsland en Denemarken is men druk bezig met het aan banden leggen van de immense en onoverzienbare markt van online casinospelen, pokerspelen, weddenschappen en andere kansspelen.

De volgende in het rijtje van lidstaten die de aanbieders van kansspelen aan banden legt is Spanje, waar vanaf 1 juni een nieuwe en strenge kansspelwetgeving in werking treedt, de onder meer het aanbieden van online pokerspelen moet reguleren.  Wie vanaf 1 juni nog pokerkamers wil aanbieden in Spanje heeft daarvoor, net als in België, een dor de overheid verstrekte licentie nodig.  Om die licentie te kunnen bekomen moeten aanbieders aan strenge voorwaarden voldoen én moeten zij een aanzienlijk deel van hun winsten afdragen aan de overheid;  in Spanje gaat het voorlopig om 25% van de omzet, maar daar kan nog een bijkomende administratieve taks bovenop komen.

Spanjaarden zullen overigens enkel nog in afzonderlijke, gecontroleerde, poker rooms tegen andere Spanjaarden kunnen spelen en er gelden betrekkelijk strenge beperkingen voor inzetten, maximale verliezen en de aangeboden varianten.

Enkele groet spelers zoals Unibet, Bodog hebben zich inmiddels uit Spanje teruggetrokken of bereiden een vertrek voor.  Pokerstars, Ladbrokes, PartyPoker en 37 anderen verdelen de 40 licenties onder elkaar.

Op de website van de Belgische Kansspelcommissie staat inmiddels overigens een lijst van ruim 30 “verboden” websites, met daarin nochtans grote namen als Bwin, Amsterdan Casino, Oranje Casino, Betclick, 888, …

… politici het zelf niet altijd al te nauw nemen met het (intellectuele eigendoms-) recht?

Deze week leverde een uitzonderlijke collectie op met voorbeelden van politici die niet bepaald het goede voorbeeld geven als het om het naleven van of zelfs het begrijpen van de wet gaat.

De hoofdrol was weggelegd voor het Vlaams Belang dat er op één week tijd in slaagde om tot twee keer toe een ernstige merkinbreuk te begaan.

Eerst was er Gerolf Annemans die in de titel van zijn boek “O2 De ordelijke opdeling van België – zuurstof voor Vlaanderen” op wel erg gelijkende wijze het logo van de Britse telecomoperator O2 overnam.  De rechtbank van Koophandel in Brussel verbood op slag de verdeling van het boek en beval de vernietiging van de voorraden op straffe van een dwangsom van 5.000 euro per dag vertraging.  De reactie van het Vlaams Belang toont weinig kennis van het merkenrecht.  Volgens het Vlaams Belang gaat het om een politiek geïnspireerd verbod omdat O2 “niet eens in België actief is”.

De merknaam O2 is echter gedeponeerd als (Europees) gemeenschapsmerk en is dus in de ganse Europese Unie beschermd, ongeacht of het bedrijf in kwestie op de Belgische markt actief is.  Het merkenrecht geeft O2 als merkhouder de mogelijkheid om op te treden tegen élk gebruik van zijn merk dat schade kan toebrengen aan O2 en ook imagoschade door ongewilde associatie met een extreemrechtse politieke partij kan hieronder vallen.  De beschikking is voorlopig niet publiek beschikbaar, maar uit de commentaren in de pers menen we te mogen afleiden dat het inderdaad op deze rechtsgrond is dat O2 zich baseerde.

In dezelfde week ging het Vlaams Belang nog een tweede keer in de fout, deze keer frontaal en bewust gekozen.  Het Belang was boos op de uitgeverij Sanoma omdat die weigerde om een reclameadvertentie voor de partij in te lassen in haar tijdschriften.  De uitgeverij oordeelde –terecht- dat zijzelf de laatste keuze heeft over welke advertenties ze opneemt en welke ze weigert in functie van het imago en de uitstraling van elk tijdschrift.

Het Vlaams Belang besloot echter het recht in eigen handen te nemen en een wraakactie op te zetten door de cover van zowel Flair als Libelle te bewerken in een Vlaams Belang versie (op een bijzonder denigrerende wijze voor moslims en vooral moslimvrouwen overigens).

Het Belang beging hiermee een stevige handvol inbreuken op het merkenrecht (de merknamen Flair en Libelle), het auteursrecht (opnieuw de namen Flair en Libelle en de look and feel en lay-out van beide voorpagina’s), de eerlijke handelspraktijken en wellicht ok de anti-discriminatiewetgeving.

Uit de commentaren van kopstuk Filip Dewinter blijkt dat de partij zeer goed wist dat ze met beide covers heel wat wetten overtrad, maar dat ze “een punt wou maken”.  Een vreemd standpunt toch voor de partij van “recht en orde”, die mensen bij een overtreding van de wet het land wil uitzetten…

… Bierblikjes blijkbaar niet zomaar eender welke kleur mogen hebben?

Omdat de verkoop van Jupiler Blue, Jupiler bier met een lager alcoholpercentage, niet het gewenste resultaat behaalde heeft AB InBev besloten om een nieuwe promotiecampagne op te starten waarbij de verpakking van het product helemaal werd veranderd (zie foto). Dit bleek deze week echter niet naar de zin van Alken-Maes. Die laatste vindt dat de nieuwe verpakking van Jupiler Blue bijna dezelfde blauwe kleur heeft als de blikjes Maes Pils en dat de naam op dezelfde manier op het product staat afgebeeld.

Om die reden heeft Alken-Maes een paar dagen geleden een vordering tot staking van de verkoop van de ‘nieuwe’ Jupiler Blue ingesteld bij de voorzitter van de rechtbank van koophandel te Brussel. Zij is van mening dat AB InBev een inbreuk heeft gepleegd op haar handelsmerk (de blauwe kleur) en een oneerlijke handelspraktijk begaat omdat zij vindt dat het praktisch gaat om een ‘integrale kopie’ van haar product.

Heeft voormelde stakingsvordering kans op slagen? O.i. heeft dit weinig kans om volgende redenen. Wat betreft de zogezegde merkinbreuk, is het weinig overtuigend dat de blauwe kleur van Alken-Maes zo kenmerkend is dat geen enkele andere bierproducten er beroep op zou kunnen omdat dit mogelijks verwarring bij de consument zou kunnen veroorzaken. Naast het feit dat in dit geval het niet om dezelfde kleur blauw gaat, kan Alken-Maes moeilijk beweren dat zij de enige bierproducent zou zijn die een blauwe verpakking hanteert voor haar producten. Er kan dus moeilijk ingezien worden waarom zij hierop een ‘monopolie’ zou moeten krijgen.

Ten slotte lijkt er o.i. ook geen oneerlijke handelspraktijk (slaafse nabootsing of parasitisme voor handen). De vormgeving van beide producten verschilt in die mate dat (i) niet dezelfde kleur blauw werd gebruikt, (ii) het lettertype verschilt, (iii) er nog andere opmerkelijke verschillen zijn in woordzetting, kleurschakeringen en logo’s. Het kan InBev moeilijk kwalijk genomen worden dat ze de universele vorm van een bierblikje gebruikt. Alken-Maes heeft hier geen monopolie op.

Kortom, ondanks de gelijkenissen lijkt er ons geen verwarring mogelijk tussen beide producten. Daarnaast getuigt de nieuwe vormgeving van Jupiler Blue van voldoende eigen creatieve inspanning, zodat er ook geen sprake in van een kopie en dus een oneerlijke handelspraktijk.