Sirius Weekly 20 avril 2012

Le weekend pointe le bout de son nez. Il est temps pour le Sirius Weekly de ce vendredi d’être publié! Avides de nouvelles juridiques toutes fraîches, vous allez être servis entre Facebook, Mol en Rouge et les publicités sexistes condamnés.

… Saviez-vous qu’attaquer Facebook en justice est aussi possible devant les tribunaux européens ?


Sébastien X avait attaqué Facebook devant le tribunal de Bayonne car il estimait la fermeture son compte Facebook (à plusieurs reprises) abusive. Il réclame en première instance une indemnité de 1.500 € car cette fermeture sans avertissement l’a privé de ses 600 « amis ».
Ce tribunal s’est toutefois déclaré incompétent sur base de la clause suivante des conditions de Facebook qui désigne clairement les tribunaux de Californie comme étant compétents :
« […] vous acceptez de ne pas engager d’action ailleurs que devant les tribunaux de Californie (Etats-Unis) et vous consentez par la présente à la compétence des tribunaux de Californie. […] ».
Ce 23 mars dernier, la cour d’appel de Pau (France) a cassé le jugement de première instance et a reconnu la compétence du tribunal de Bayonne pour juger du litige opposant Sébastien à Facebook, à savoir le tribunal du lieu du dommage, conformément à la loi française.

La clause des conditions générales d’utilisation de Facebook désignant les tribunaux de Californie est, quant à elle, réputée non écrite : l’internaute n’a pas pu y consentir en connaissance de cause car elle est noyée dans l’ensemble des conditions générales, rédigées à l’époque en anglais, en petits caractères et dont les paragraphes ne sont pas numérotés.
La clause est dès lors inapplicable de sorte que l’affaire est renvoyée devant le tribunal de Bayonne pour y être jugée sur le fond.
Le jugement serait-il différent si les conditions générales avaient été rédigées en français ? Nous pouvons nous poser la question car il serait dangereux que le simple fait d’avoir de (trop) longues conditions générales puisse conduire le juge à déclarer une clause illisible.

Wist je dat klachten tegen reclamecampagnes erg vaak om het vrouwonvriendelijke karakter ervan gaan?

De advocaten in het Media Team van Sirius Legal houden nauwgezet alle juridische nieuwtjes in onze specialisatiegebieden bij.  Met dat doel zijn wij elke dag opnieuw aan het lezen, zowel in vaktijdschriften als op het internet.  Eén van de websites die we daarbij als specialisten in reclamerecht nauwgezet in de gaten houden is de site van de Jury voor Ethische Praktijken in Reclame (de JEP).  Bij de JEP kunnen consumenten klachten indienen tegen reclamecampagnes (affiches, radio, tv, advertenties) die hen tegen de borst gestuit hebben.  De JEP onderzoekt de klachten en kan dan uitspraak doen.  Aangezien de JEP geen rechtbank is, hebben die uitspraken vooral morele waarde, maar geen enkele adverteerder loopt graag tegen zo’n klacht aan.

Wat ons telkens weer opvalt als we de uitspraken van de JEP doorlopen is de veelheid aan klachten die door consumenten geuit worden omwille van het vrouwonvriendelijke karakter van reclamecampagnes.

Van de 20 laatste klachten die de JEP de afgelopen twee maanden publiceerde, handelen er maar liefst zeven over (naar aanvoelen van de klager) vrouwonvriendelijke of seksistische beelden of patronen in reclamecampagnes en dit voor de meest uiteenlopende producten, waaronder de trailer voor een film, een bekend wiskymerk, de sportkalender van een Vlaamse krant, een datingwebsite, een bedrijf in huishoudhulp en een automerk.

In de meeste gevallen volgt de JEP de klager niet of niet helemaal, maar belangrijk voor adverteerders lijkt ons dat vrouwvriendelijkheid blijkbaar erg gevoelig ligt in de publieke opinie.  Wie geen controverse zoekt rond zijn reclamespot houdt daar maar best rekening mee…

Wist je dat ‘Moulin Rouge’ niet kan lachen met ‘Mol en Rouge’ ?
Het feestzalencomplex ‘De Kaasboerin’ gelegen te Mol  organiseert sinds begin 2011 een dinnershow onder de naam ‘Mol en Rouge’. Het gaat om een variétéshow waarbij de hele zaal volledig met rood en zwart wordt ingekleed. De show kende veel succes totdat ‘De Kaasboerin’ onlangs een ingebrekestelling in de bus kreeg van een Brussels merkenbureau dat optreedt in naam van de welgekende Parijse variétéshow ‘Moulin Rouge’.
‘Mouling Rouge’ verzette zich namelijk tegen het feit dat ‘De Kaasboerin’ een naam voor haar dinnershow gebruikte die zeer sterk geleek op haar gedeponeerde merknaam. ‘De Kaasboerin’ diende tegen 1 april 2011 het gebruik van de naam ‘Mol en Rouge’ voor haar show stop te zetten anders riskeerden ze een dwangsom te moeten betalen van 25.000 EUR per dag.
De eigenaar van ‘De Kaasboerin’ reageerde in eerste instantie verontwaardigd en argumenteerde dat de naam ‘Mol en Rouge’ verwijst naar de gemeente waar zijn zaak gevestigd is en naar de kleur rood die centraal staat in de show. Hij had nooit een link willen leggen met ‘Moulin Rouge’ en daarenboven zouden in zijn shows geen topless dames te zien zijn.
Na een advocaat te hebben geraadpleegd heeft ‘De Kaasboerin’ toch besloten om de naam niet meer te gebruiken. Terecht volgens ons, vermits het duidelijk is dat ‘Mol en Rouge’ trachtte mee te surfen op het succes van ‘Moulin Rouge’. Om hun rechten als merkhouders te vrijwaren, dienen merkeneigenaren dan ook proactief op te treden tegen elk gebruik dat het onderscheidend karakter van hun merknaam in het gedrang brengt. Overigens is het niet de eerste keer dat zich zoiets voordoet: zo moest in februari brasserie Maxim’s uit Geel van naam veranderen na een klacht van de gelijknamige Parijse restaurantketen.