Sirius Weekly, 20 juli 2012

Deze week in de Sirius Weekly:

Wist je dat de VRT beboet werd voor product placement in het programma “Tomtesterom”?

De Vlaamse Regulator voor de Media (VRM), de onafhankelijke toezichthouder voor de Vlaamse audiovisuele media, legt de VRT een boete van 10.000 euro op voor het niet naleven van de regelgeving m.b.t. product placement. De VRM is van oordeel dat in het een aflevering van het programma ‘Tomtesterom’ overmatige aandacht werd besteed aan Uvex, een merk van onder meer skibrillen.

De VRM controleerde de uitzending van ‘Tomtesterom’ van begin april 2012. In de aflevering gaat Tom Waes de uitdaging aan om op korte tijd te leren schansspringen. Tom Waes krijgt hiervoor aangepaste skikledij. De merkbenamingen en/of sponsors van het materiaal komen in de loop van de uitzending duidelijk in beeld. De VRM stelde vast dat er tijdens het programma meer dan twintig sequenties zijn waarin de skibril met Uvex-opdruk wordt getoond. In dertien sequenties zijn er close-ups waarbij de merknaam van de skibril zeer prominent in beeld komt.

De VRM meent dat er wel sprake is van product placement aangezien er productiehulp, in de vorm van skimateriaal werd geboden. Zij  is van oordeel dat door het veelvuldig vertonen van de merkbenaming en het product in kwestie, de VRT de limieten van de aandacht overschrijdt die in geval van productplaatsing aan het product in kwestie mag worden besteed. Volgens haar is er dan ook sprake van “overmatige aandacht”.

Zie voor een uitgebreide bespreking ons blogartikel.

Wist je dat reclame voor buitenlandse casino’s eigenlijk verboden is?

Reclame voor niet vergunde kansspelen blijft een heet hangijzer in het Europese recht.  Nadat enkele maanden geleden BWin al veroordeeld werd in Portugal tot het onmiddellijk staken van alle reclame en voetbalsponsoring voor zijn gokactiviteiten omdat het niet over een licentie beschikt en dus illegaal opereert, verduidelijkte het Europees Hof van Justitie afgelopen week nog verder wat wel en niet kan voor casino’s en gokwebsites die reclame willen maken voor hun activiteiten.

Het Hof van Justitie boog zich over een geschil tussen twee Sloveense casino’s die in Oostenrijk reclame willen maken voor hun casino en de Oostenrijkse staat, die die reclame wil verbieden omdat de Sloveense kansspelwetgeving volgens de Oostenrijkse overheid niet streng genoeg is en Oostenrijkse consumenten dus in Sloveense casino’s niet dezelfde bescherming gegarandeerd krijgen als in Oostenrijk zelf.  Het Hof gaf de Oostenrijkse Staat gelijk: reclame voor casino’s in landen met een lager beschermingsniveau kan verboden worden.

Op onze blogpagina vindt u een uitgebreidere bespreking van dit arrest.

Wist je dat de merkregistratie van de reclameslogan “WIR MACHEN DAS BESONDERE EINFACH” werd geweigerd?

Het Hof van Justitie verwierp in haar beslissing van 12 juli 2012 het Cassatieberoep dat Smart Technologies ULC had ingesteld tegen de beslissing in hoger beroep van het Gerecht van de Europese Unie waarbij de aanvraag tot inschrijving van de reclameslogan “WIR MACHEN DAS BESONDERE EINFACH” (“wij  maken bijzondere zaken eenvoudig”) als merk voor computerproducten werd geweigerd omdat het geen onderscheidend karakter had.

Het Hof bevestigde de beslissing van het Gerecht en stelde dat zij terecht geoordeeld heeft dat een reclameslogan slechts onderscheidend vermogen heeft en dus als merk kan worden geregistreerd voor zover daarmee de producten of diensten waarvoor de inschrijving is aangevraagd, als afkomstig van een bepaalde onderneming kunnen worden geïdentificeerd. Het loutere feit dat een merk door het relevante publiek wordt opgevat als een verkoopbevorderende formulering en dat het, rekening houdende met het lovende karakter ervan, in principe door andere ondernemingen zou kunnen worden overgenomen volstaat op zich niet om te besluiten dat dit merk geen onderscheidend karakter heeft.

Het Hof herhaalde haar vaste rechtspraak dat de criteria ter beoordeling van het onderscheidend vermogen van merken altijd dezelfde zijn (ongeacht of het gaat om een woordmerk, een logo of een slogan), maar bij de toepassing van deze criteria is het mogelijk dat de perceptie van het relevante publiek niet altijd hetzelfde is voor alle soorten merken en dat het dus voor sommige categorieën merken (zoals reclameslogans) moeilijker kan zijn om het onderscheidend karakter aan te tonen.

Net zoals bij woordmerken moet je dus ook bij reclameslogans kijken of die slogan door het relevante publiek worden geassocieerd met producten afkomstig van deze of gene onderneming. Het ligt voor de hand dat reclameslogans die meestal in algemene en beschrijvende termen producten aanprijzen veel moeilijker aanspraak kunnen maken op merkbescherming.

Tot nu toe werd nog maar één reclameslogan als voldoende onderscheidend beoordeeld en ingeschreven als merk: de welbekende slogan “VORSPRUNG DURCH TECHNIK” van Audi. Het moge duidelijk zijn dat wat betreft reclameslogans een zeer strikte houding wordt aangenomen door de rechtspraak.